Esztergom, 2017 (3. évfolyam, 1-12. szám)

2017-01-13 / 1. szám

sportcsarnokával kapcsolatos - előterjesztés sürgősséggel került a testület elé. A testület első napirendi pontként megismerte és nyolc igen, két tartózkodással elfogadta az Állami Számvevőszék jelentését a 2009.01.01.-2014.09.30. közötti időszakról. Az előző polgármester, a jegyző és a pénzügyi gondnok is akadályozta az adósságrendezés céljainak elérését - állapította meg az ÁSZ a jelentésben, egyben több más, a korábbi városvezetés alatt történt hiányosságra és szabálytalanságra is felhívta a figyelmet. A feltárt hiányosságok és mulasztások rendezésére intézkedési terv készült az ÁSZ útmutatásának megfelelően, és a legrövidebb határidőn belül megtörténik annak végrehajtása. Az ÁSZ jelentésről készült összefoglaló Esztergom város honlapján érhető el. (A jelentés elfogadása mellett szavazott: Igen: Romanek Etelka, Bánhidy László, Tordainé Vida Katalin, Tóth Tamás Béla, dr. Alberti Péter, Eck András, Nyíri Attila, Sasvári Viktor; Tartózkodott: dr. Szerencsés Gergely István, Vígh László) A testület a második, az alpolgármester 2016-os munkájának elismeréséről szóló előterjesztésben szereplő határozati javaslatot vita után nem szavazta meg, illetve nem döntöttek a polgármester 2016-os munkájának elismeréséről sem. (Az alpolgármesteri jutalom mellett szavazott: Romanek Etelka, Tordainé Vida Katalin, Tóth Tamás; Az alpolgármesteri jutalom ellen szavazott: Nyíri Attila, Sasvári Viktor, Vígh László; Tartózkodott: Bánhidy László, Eck András, dr. Szerencsés Gergely István A polgármesteri jutalom mellett szavazott: Bánhidy László, Tordainé Vida Katalin, Tóth Tamás; A polgármesteri jutalom ellen szavazott: Nyíri Attila, Sasvári Viktor, Vígh László; Tartózkodott: Eck András, Romanek Etelka, dr. Szerencsés Gergely István) A harmadik, talán legfontosabb napirendi pont, az árvízvédelmi gát koncepciójáról való döntés lett volna, ugyanakkor a képviselő-testület többsége a polgármester nyomatékos kérése ellenére, Sasvári Viktor képviselő javaslatára nem vette azt napirendre. így egyelőre nem születhetett döntés a város arculatát jelentősen befolyásoló, illetve árvízvédelmét meghatározó rendszerről, melyről korábban az ÉDUVIZIG részvételével tartott munkaértekezletet tartottak a városházán, melyen a képviselők gyér számban jelentek meg. (Napirendre vétel mellett szavazott: Igen: Romanek Etelka, Bánhidy László, Tordainé Vida Katalin, Tóth Tamás Béla; Napirendre vétel ellen szavazott: dr. Alberti Péter, Eck András, Nyíri Attila, Sasvári Viktor, dr. Szerencsés Gergely István, Vígh László) A testület a Vargyason lévő Dániel-kastéllyal kapcsolatban úgy döntött, nem alapít a vargyasi kastély kezelésére egyesületet Romániában, így egyelőre lemond arról, hogy román pályázati forrásokból nyíljon lehetőség a kastély felújítására. A Vargyasi kastély a romániai műemléklistán B kategóriás műemlékként szerepel. Az ilyen műemlékek felújítására a román Vidékfejlesztési Alap 2017 áprilisában pályázatot tervez hirdetni, amelyen 500.000 EUR (mintegy 150 millió forint) támogatásra pályázhatnak civil szervezetek, egyesületek a műemlékek felújítása, revitalizációja céljából. Jelen képviselő-testületi döntés alapján erre egyelőre nincs lehetőség Vargyas esetében. (Az egyesület alapítása mellett szavazott: Romanek Etelka, Bánhidy László, Meszes Balázs, Tordainé Vida Katalin; Az egyesület ellen szavazott: dr. Alberti Péter, Nyíri Attila, Sasvári Viktor, Vígh László; Tartózkodott: Eck András, dr. Szerencsés Gergely István,) A képviselők egyhangúlag döntöttek arról, hogy a következő öt évben a Bogáncs Kutya-és Kisállatotthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány üzemelteti majd az esztergomi gyepmesteri telepet. A menhely- és kisállat otthon eddig is szorosan együttműködött a teleppel, azzal szomszédos telken tevékenykednek hosszú évek óta, a szakma és lakosság kiemelkedő elismerése mellett. A sürgőséggel napirendre vett indítványok közül elsőként arról döntött egyhangúlag a testület, hogy nem kíván élni a Meszéna-házra (Bottyán János utca 5.) bejegyzett elővásárlási jogával. Ellenvetés nélkül egyhangúlag döntöttek továbbá arról, hogy hozzájárulnak sportcsarnok építéséhez a Féja Géza Szakközépiskola mellett. A csarnok építését a fenntartó pályázati pénzből finanszírozza. A 2017. márciusában lejáró bérleti szerződéssel működő Strandbüfé néven ismert ingatlanról szóló döntés elnapolták, mivel a képviselő-testület többsége úgy döntött, hogy az ügyben további előkészítés szükséges. (A döntés mellett szavazott: dr. Alberti Péter, Bánhidy László, Eck András, Meszes Balázs, Romanek Etelka, Tordainé Vida Katalin; A döntés ellen szavazott: Nyíri Attila, Sasvári Viktor, Vígh László)

Next

/
Oldalképek
Tartalom