57 találat (0,187 másodperc)

Találatok

1. 1896. október 17.
[...] 7 Olvastatott Király István és Szaniszló András czeglédi lakosoknak f évi [...] e biróság feloldja s Kurucz Sándor jelenleg raádi volt mindszent bogádi [...] levő esperesi igazolvány szerint Kurucz Sándor lekész nemcsak az 1891 1893 [...]
2. Sz
[...] fize­tésének alapjára 1880 85 Szalay Sándor kápláni vizsgát tett s felszenteltetett [...] szalkszentmártoni lelkész halála 1866 11 Szaniszlói egyház segélyezésre ajánltatik 1843 14 [...]
3. 1845. szeptermber • Oldalszámok • 2
[...] arról hogy a rittbergi devecseri szaniszlói léhi és linczi részint heiv [...] úr nyert 128 szavazatokat Matolcsi Sándor alesperes úr 66 ot s [...]
4. 1845. november • Oldalszámok • 6
[...] ev gyülekezet rithbergi kö­zönség devecseri szaniszlói és léhi gyülekezetek számára gyűlt [...] határozat nyomán hedrahelyi lelkész Bosznai Sándor úr falusi elemi iskolák számára [...]
5. 1884. június • Oldalszámok • 238
[...] István urat 7 111 Nagy Sándor urat 98 Décsy Bálint urat [...] István urat 17 Gr Festetich Szaniszló urat 141 Nyikos Zsigmond urat [...] Galamb József urat 185 Szilágyi Sándor urat 199 Dr Hamary Dániel [...] Vali Férenczné asszonyt 174 Körösi Sándor urat 193 191 Segédlelkész urakat [...]
6. 1886. október 18-24.
[...] pusztafalui lelkész segé­lyeztetik 50 273 Szaniszló Pál novaji lelkész népes egyháza [...] emelni nem se­gélyeztetik 274 Szuhaj Sándor csobádi csekély fizetésű és súlyos [...]
7. 1887. november 19-26.
[...] mérai lelkész időközben meghalt 284 Szaniszló Pá 1 f novaji lelkész segélyeztetik 100 285 Szuhay Sándor csobádi lelkész kérvényén az esperesi [...]
8. 1890. április 15-23.
[...] itt nem segélyeztetik 210 Szabó Sándor hermánszegi lelkész tőkesegélyt nyervén itt [...] nyer­vén itt nem segélyeztetik 218 Szaniszló Pál felső novaji lelkész segélyeztetik [...] martonyii lelkész segélyeztetik 223 Nagy Sándor szakácsii lelkész segélyeztetik 224 Ónodi [...]
9. 1893. március 14-19.
[...] ajánlván nem segélyezhető 80 Nagy Sándor braillai lévita nagyobb szükségben levőkre [...] kajatai lelkész segé­lyeztetik 40 5 Szaniszló Pál felső novaji lelkész segélyeztetik [...] lelkész segélyeztetik 30 12 Sallai Sándor erdőhorvátii lel­kész tanitó segélyeztetik 30 [...]
10. 1907. április 9-13.
[...] Dezső s ezen időtől Sziszai Sándor volt a segédlelkész III Tiszáninneni [...] sz a munkaképtelennek kijelentett lelkész Szaniszló Pál fizetése 535 kor 32 fill ki mellett Szaniszló István volt segédlelkész a folyó [...]
11. 1938. április 27-28.
[...] 537 43 31 Nagybózsva Kozma Sándor lp 691 90 1 439 [...] 40 633 10 36 Pamlény Szaniszló István lp 1 157 22 [...] 673 26 42 Szemere Erőss Sándor lp 1 499 43 1 [...] 792 72 47 Tomor Sebestyén Sándor lp 1 043 1 332 [...]
12. 1941. május 6-8.
[...] 36 458 82 17 Nemesmártonfala Szaniszló János lp 842 10 1 [...] TJngi egyházmegye 1 Bajánháza Újlaki Sándor lp 1 805 84 1 [...]
13. 1942. május 6-7.
[...] 077 60 105 Sárközújlak Weghofer Sándor lp 1 678 26 106 [...] 964 60 122 Börvely Peleskey Sándor lp 4 273 123 Dobra [...] 208 48 135 Nagykároly Gönczy Sándor lp 2 090 13 136 Szaniszló Kiss Ferenc lp 1 450 [...]
14.
[...] javaslatukat Huszár Károly és Szinay Sándor külön külön részletesen kidolgozott bírálatot [...] Reme­nlk féle földrajzot és Timár Szaniszló honismertetését A bizottság egybehangzó véleménye [...] esperesének bemutassa Jegyzette Kmf SZINAY SÁNDOR CSEKEY DÁVID felkért jegyző h [...]
15. (63. oldal)
[...] 16 k 16 f Héijas Sándor II oszt ref 39 k [...] 24 k 32 f Szabó Sándor VIII oszt izr 24 k [...] idő szerint nem segélyezhetők Bren­cich Szaniszló 1 oszt r k Tóth [...]
16. (92. oldal)
[...] Viszlót 23 Egyes egyéneket Arany Sándort 36 4 Barla Sz Józsefet [...] Boros Gyulát 36 4 Brenich Szaniszlót 36 4 Börzöly Lajost 36 [...]
17. (148. oldal)
[...] 210 19 14287 IV Szuhay Sándor 2 6 1 2 16 [...] 1750 457 390 174 IV Szaniszló Pál 1912 2 Fiók egyház [...]
18. (275. oldal)
[...] Mihály Tanítói értekezleti körökelnökei Délczeg Sándor Pap Gergely Lóra Dániel Lelkészi [...] Gyula 60 50 30 156 Szaniszló Mihály 3 121 40 114 [...]
19. (313. oldal)
[...] Szalka Szath­­raáry József 1 h Szaniszló Lelkészjelölő bizottság Esperes elnöklete alatt [...] 11 Bartha 22 31 29 Szaniszló Szatmár orgonista is György Tarday [...] is János Balogh Szikszay Albert Sándor a sedgédlelkész 15 11 3 [...] 28 25 9 6 Varga Sándor 2 181 595 1 129 [...]
20. (318. oldal)
[...] m m m m 33 Szaniszló 1562 1765 340 244 20 [...] Kálmán Egyházmegyei tailácshirák egyháziak Nagy Sán­dor szalontai Nagy Péter Ferenczy Gedeon Böszörményi Károly Nagy Sándor ágyai Balog Ambrus világiak Ercsey Sándor Tabajdi Ká Egyházmeg y ei [...] 6 hl gabona III Nagy Sándor 7643 21 1 2 Ant [...]