A Magyarországi Reformált Egyház Egyetemes Konventjének Jegyzőkönyve 1877-1887.

1887. november 19-26.

NOVEMBER HO. 71. 91 271. Bujdosó Lajos, volt nyüvedi lelkész, hosszas és súlyos betegsége miatt állomását elvesztvén, segélyeztetik 100 272. Kántor Lajos, volt bukaresti lelkész, papi hiva­tala elvesztésének oka nem lévén felderítve, nem segélyezhető. — Tiszántúli lelkészek összesen frt: 7440 c) Tiszáninneni egyházkerület. 273. Borbély József, szászfai lelkész, az idén lakása leégvén, segélyeztetik 100 274. Frenczel Bertalan, n.-bozsvai lelkész, még fiatal lévén, súlyosabb viszonyok közt élő folyamodók miatt nem segélyezhető. — 275. F ü r j é s z Jenő, petőszinyei lelkész, magános fiatal ember lévén, s fizetése is kedvezőbb, mint a segélyezetteké, nem segélyezhető. — 276. Kállai Miklós, beretdeteki lelkész segélyeztetik 50 277. Karla Gábor, radványi, nagyon csekély dijazásu lelkész-tanitó, segélyeztetik 100 278. Kovács Károly, n.-idai lelkész segélyeztetik 70 279. Kövér József, kupai agg lelkész, segélyeztetik 50 280. Nemes Lajos, k.-vágási lelkész, szegényebb folyamodók miatt nem segélyezhető. 281. Nóvák Lajos, abauj-baktai lelkész, tekintettel súlyos körülményeire is, segélyeztetik 100 282. Péderi Ferencz, szkárosi lelkész, alsóbb ható­ságai egyike által sem ajánltatván, nem segélyeztetik. — 283. Sütő Káro 1 y, mérai lelkész, időközben meghalt. — 284. Szaniszló Pá 1, f.-novaji lelkész segélyeztetik 100 285. Szuhay Sándor, csobádi lelkész, kérvényén az esperesi ajánlás rovata kitöltetlen lévén nem segélyezhető. — 286. Szilva István, rátony-berencsilelkész segélyez­tetik * 100 287. Tatár Mihály, esenyétei lelkész, az egyház­kerület által nem ajánltatván: nem segélyezhető. — 288. Ujj János, korláti lelkész segélyeztetik 100 289. Apostol B er tal an, egri lelkész segélyeztetik 200 290. Varga János, f.-ábrányi lelkész segélyeztetik 50 291. Ónodi 1stván, meszesi, nagyon csekély dijazásu agg lelkész, segélyeztetik 100 292. Simon Káró ly, szilvási lelkész segélyeztetik 50

Next

/
Oldalképek
Tartalom