Tárgymutató A Dunamelléki Evangélikus Református Egyházkerület Jegyzőkönyveihez az 1843-ik évtől kezdve

BETÜSOROS BUDAPEST, 1888 HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA (A M. T. AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN) TÁRGYMUTATÓ A DUNAMELLÉKI EY. REF. EGYHÁZKERÜLET JEGYZŐKÖNYVEIHEZ AZ 1843-DIK ÉVTŐL KEZDVE ÖSSZEÁLLÍTOTTA AZ 1883-DIK ÉVI EGYHÁZKERÜLETI GYŰLÉS 109. sz. HATÁROZATA FOLYTÁN SZÁSZ JÁNOS DABI EV. BEF. LELKÉSZ. KIADJA A DUNAMELLÉKI EY. REF. EGYHÁZKERÜLET

Next

/
Oldalképek
Tartalom