Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1884

1884. június - Oldalszámok - 238

2 38 Lelkész urakat átalában: 22, 26 b, 26 c, 26 f, 48, 49, 61, 101, 136, 142, 150, 179. Egyes bizottságokat: A „Baldacsy" bizottságot 47. Egyetemes tanügyi bizottságot 206. Lelkész urakat különösen: Begedy Lajos urat 118. Nagy József urat 34. Begedy István urat 7. 111. Nagy Sándor urat 98. Décsy Bálint urat 26 a. Szabó Lajos urat 82. Dózsa József urat 102, 138. Szenes Imre urat 36. Baclia Béla urat 83. Szűcs István urat 97. Halka István urat 95. Tatay Imre urat 7, 111. Hampó Albert urat 117, Különböző egyéneket: Cséppán Antal urat 26 a. Karsa István urat 17. Gr. Festetich Szaniszló urat 141. Nyikos Zsigmond urat 12. Feszti Lajos urat: 1S5. Nagy József urat 147. Galamb József urat 185 Szilágyi Sándor urat 199. Dr. Hamary Dániel urat >2. : Szép Gábor urat 162, Horváth Lajos urat 17. 187. Takács Géza urat 129. Karika Zsigmond urat 103. Özv. "Vali Férenczné asszonyt 174, Körösi Sándor urat 193. 191. Segédlelkész urakat különösen : Tanítókat különösen: Dezse Dániel urat 108. Janka Péter urat 106. Csaby Miklós urat 119. Móricz Lajos urat 112. Egyházakat különösen: Almást 13. Gellért 91. B.-Füredet 54. Hetest 53. Borit 40, 83. Hodost 91. Dákát 115. Hosszufalut 52. Darányt 46. Kaposvárt 53, 219. Daruvárt 33. Kt. Lakot 116. Diós-Jenőt 30. Kis-Kovácsit 43. Fegyvernököt 82. Losonczot 3, 79.

Next

/
Oldalképek
Tartalom