A Magyarországi Reformált Egyház Egyetemes Konventjének Jegyzőkönyve 1887-1890.

1890. április 15-23.

ÁPRILIS HÓ. 89. 202. Juhász József géberjéni lelkész, tőkesegélyt nyervén, itt nem segélyeztetik. 203. Kormány Károly borzovai lelkész, segélyez­tetik 204. Móricz Károly gyügyei sok kárt szenvedett lelkész, segélyeztetik 205. Nagy Bernát czégény-dányádilelkész,segélyeztetik 206. Nyiri Gyula rápolti, súlyos családi viszonyok közt élő lelkész, segélyeztetik 207. Pásztor Lajos angyalosi népes családu lelkész, segélyeztetik 208. Pótor Dániel szamos-ujlaki lelkész,felsőbb ható­ságai által nem ajánltatván, jelenleg nem segélyezhető. 209. Sárközi Ignácz p.-daróczi lelkész, tőkesegélyt nyervén, itt nem segélyeztetik. 210. Szabó Sándor hermánszegi lelkész, tőkesegélyt nyervén, itt nem segélyeztetik. 211. Szőke József mándi lelkész, segélyeztetik 212. Tóth Benedek cs.-ujfalui lelkész, tőkesegélyt nyervén, itt nem segélyeztetik. Tiszántúli lelkészek összesen frt: 4440 III. A tiszáninneni egyházkerületben. 213. Fürj ész Jenő pető-szinyei lelkész, szegényebb folyamodók miatt nem segélyezhető 214. Kar la Gábor radványi lelkész, tőkesegélyt nyer­vén, itt nem segélyeztetik. 215. Kerekes János abauj-csécsi lelkész, még fiatal lévén, senki által nem ajánltatott segélyre. 216. Kövér József kupai lelkész, segélyeztetik 217. Pajkos Endre beszteri lelkész, tőkesegélyt nyer­vén, itt nem segélyeztetik. 218. Szaniszló Pál felső-novaji lelkész, segélyeztetik 219. Szilva István rásonyi lelkész, tőkesegélyt nyer­vén, itt nem segélyeztetik. 220. Szobonya István g.-bogdányi lelkész, segé­lyeztetik 221. ITjj János korláti lelkész, segélyeztetik 222. Demeter János martonyii lelkész, segélyeztetik 223. Nagy Sándor szakácsii lelkész, segélyeztetik 224. Ónodi István meszesi lelkész, tőkesegélyt nyer­vén, itt nem segélveztetik. 14*

Next

/
Oldalképek
Tartalom