A Magyarországi Reformált Egyház Egyetemes Konventjének Jegyzőkönyve 1890-1894.

1893. március 14-19.

1894. ÉY 12. 79. Benedek Ignácz, bitai lelkész, sem egyházmegyéje, sem egyházkerülete nem ajánlván, nem segélyezhető. 80 Nagy Sándor, braillai lévita, nagyobb szükségben levőkre tekintettel, nem segélyeztetik. Erdélyi lelkészek összesen 1350 IV. Tiszáninneni egyházkerület. B) Lelkészek kérvényei. I. Biró János, k.-vágási lelkész. A még fiatal és kis esaládu lelkész, tekintettel a kiosztható összeg csekélyebb voltára, ez alka­lommal nem segélyeztetik. 2 Erőss Lajos, n.-bozsvai lelkész, egyházkerülete által évenként segélyeztetvén, tekintettel a kiosztható összeg csekélységére, nem segélyeztetik. 3. Kiss József, hejczei lelkész segé­lyeztetik 40 4. M o 1 n á r P á 1, kajatai lelkész segé­lyeztetik 40 5. Szaniszló Pál, felső novaji lelkész segélyeztetik 40 6. Ujj János, korlát-arkai lelkész segé­lyeztetik 40 7. H. Hubay József, bodrog-kereszturi lelkész már több izben segélyeztetvén, ez alka­lommal a még nagyobb szükségben levőkre tekintettel nem segélyeztetik. 8. Kun Miklós, monoki lelkész, népes családjára tekintettel, segélyeztetik 40 9. Lábos István, petrahói lelkész, nagyobb szükségben levőkre tekintettel, nem segélyeztetik. 10. Nagy Károly szomotor-vécsi lel­kész segélyeztetik 40 II. Palóczi József, mádi lelkész segélyeztetik * 30 12. Sallai Sándor, erdőhorvátii lel­kész-tanitó, segélyeztetik 30

Next

/
Oldalképek
Tartalom