A Magyarországi Reformált Egyház Egyetemes Konventjének Jegyzőkönyve 1941.

1941. május 6-8.

a 173/1941. sz. Konventi határozathoz. Helyi javadalom Kongrua Lakás pengő 14. Jánosi: Konkoly István lp 2.434.70 —.— 608.67 15. Kövecses: Kapczy Tamás lp 900.— 1.360.56 565.14 16. Naprágy: Ádám Lajos lp " 1.030.92 804.36 458.82 17. Nemesmártonfala: Szaniszló János lp. . . 842.10 1.364.64 551.68 18. Nemesradnót: Pósa Lajos lp 1.445.90 1.072.56 629.61 19. Özörény: Üresedés 1.382.09 1.459.44 710.38 20. Páskaháza: Csontos László lp 688.30 1.703.64 597.98 21. Pelsöc: Üresedés 2.734.53 —.— 683.63 22. Rimasimonyi: Kovács Bertalan lp. . . . 2.212.64 940.80 788.36 23. Rimaszécs: Csiszár Imre lp 1.261.51 1.376.64 659.53 24. Rimaszombat: Varga Imre lp 1.547:61 —.— 386.90 25. Rozsnyó: Vizváry László lp 528.— 2.097.72 656.43 26. Runya: Lenkey Lajos lp 975.15 1.321.56 574.17 27. Sajókeszi: Üresedés 1.059.89 1.329.60 597.37 28. Serke: Zajdó László lp 2.618.50 —.— 654.62 29. Szalóc: Simon József lp 835.42 886.44 430.46 30. Szkáros: Tankó András lp 1.104.08 1.625.88 682.49 31. Szutor: Üresedés 1.200.47 817.80 504.57 32. Tornaija: Kövér Árpád lp 1.329.41 559.44 472.21 33. Uzapanyit: Németh József lp 1.044.14 1.188.84 558.24 34. Zeherje: Ivány József lp. 2.066.21 355.44 605.41 35. Zsip: Varga Lajos lp 1.607.46 1.186.56 698.50 5. Tornai egyházmegye. 1. Barka: Csete Gyula lp 1.289.80 1.020.72 577.63 2. Bódvavendégi: Kiss Ferenc lp 901.49 1.421.52 580.75 3. Jablonca: Lenkey Barnabás lp 844.20 1.368.72 553.23 4. Körtvélyes: Nagy Árpád Zoltán lp. . . . 1.275.58 1.083.96 589.88 5. Szádelő: Batta Pál lp 922.89 1.355.88 569.69 6. Szilice: Üresedés 2.196.73 —.— 549.18 7. Tornagörgö: Kőszeghy Gábor lp 1.932.83 911.64 711.11 8. Zsarnó: Dr. Nagy Lajos lp . 980.99 1.203.— 545.99 6. TJngi egyházmegye. 1. Bajánháza: Újlaki Sándor lp 1.805.84 1.200.36 751.55 2. Bátfa: Bodnár Lajos lp 1.399.50 1.407.12 701.65 3. Bezö: Kálniczky János lp 1.712.36 684.24 599.15 4. Bés: Jósvay Dénes lp. . 1.261.18 1.239.84 625.25 5. Csap: Király Zoltán lp 1.184.38 813.72 499.52

Next

/
Oldalképek
Tartalom