A Magyarországi Reformált Egyház Egyetemes Konventjének Jegyzőkönyve 1893-1907.

1907. április 9-13.

236 H) melléklet; \ egyházkerület szept. 18-án 38 d. sz. a. határozatával munka­képtelennek kimondott lelkész Pólya Lajos fizetése 1161 kor. 12 fill., ki mellett f. évi június 28-tól aug. 28-ig Varga Dezső s ezen időtől Sziszai Sándor volt a segédlelkész. III. Tiszáninneni egyházkerület. Ábaujváron 125 kor. állapítandó meg. miután ez állandó káplántartó hely. hol a lelkész Bíró János fizetése 1319 kor. 27 fill.. ki mellett Bodnár János volt káplán a folyó év har­madik negyedében. Aszalón 41 kor. 66 fill. állapítandó meg. miután a munka­képtelen lelkész Bánkevy Károly fizetése 1418 kor. 29 fill.. ki mellett Kocsis Jenő volt segédlelkész folyó évi július 1—31-ig. Xovajon 125 kor. állapítandó meg. miután az egyház­megye 43--1906. jkv. sz. a. és az egyházkerület 113—1906. sz. a. munkaképtelennek kijelentett lelkész Szaniszló Pál fizetése 535 kor. 32-fill.. ki mellett Szaniszló István volt segédlelkész a folyó év harmadik negyedében. Origón 171 kor. 58 fill. állapítandó meg. miután Kovács István lelkész fizetése 1304 kor. 21 fill.. ki ebből évenként 800 koroirát köteles fizetni az egyházmegye 1905. aug. 29-én 35. jkvi sz. a. és az egyházkerület 1906. május 16-án 73. sz. a. határozatával nyugalmazott lelkész Veress Tamásnak folyó évi május 27-től számítva. Heöbábán 125 kor. állapítandó meg. miután a szolgálat­képtelen lelkész Somodi János fizetése 854 kor. 36 fül.. ki mellett Barcsa Endre volt segédlelkész a folyó év harmadik negyedében. Királyhelmeczen 125 kor. állapítandó meg. miután a munka­képtelen lelkész Sohajda János fizetése 931 kor. 41 fill.. ki mellett Pecsenye András volt segédlelkész a folyó év harmadik negyedében. Kisgéresen 125 kor. állapítandó meg, miután a szolgálat­képtelen lelkész Miskolczy József fizetése 864 kor. 8 fill., ki mellett Móricz István volt segédlelkész a folyó év harmadik negyedében. Semjénben 125 kor. állapítandó meg, miután a szolgálat­képtelen lelkész Keresztúry József fizetése 968 kor. 35 fill.. ki mellett Török Andor volt segédlelkész a folyó év harmadik negyedében. Balajton 125 kor. állapítandó meg. miután a munkakép-

Next

/
Oldalképek
Tartalom