105 találat (0,145 másodperc)

Találatok

1. 1934-02-16 / 39. (3370.) szám
[...] és vádiratot szerkesz­tett Schwarz Sándor Büchler Ignác és Steiner József érsekujvári [...] Schwarz bottal vágott végig rajta Büchler szintén bántalmazta Steiner pedig szidal­mazta [...] rendőr ter­helőén vallott Sdhwarz és Büchler ellen Látta amikor ezek rátámadtak [...] akart lépni hogy rendet te­remtsen Büchler őt is szidalmazta és azt [...]
2. 1931-05-08 / 105. (2622.) szám
[...] rendőrség megállapította hogy Opatovics Pavel Büchler József budapesti fiatalemberrel azonos Pisker [...] és visszaadta a tulajdonos cégnek Büchler József mint mohame­dán szerepelt Pozsonyban [...] nem volt má 6 mint Büchler József amiből arra következtetnek hogy Büchler összekötte­tésben állott nemzetközi betörőkkel A [...]
3. 1929-10-10 / 230. (2155.) szám
[...] képviselőt vezettetett ki az elnök Büchler Kálmán pozsonyi szőnyegkereskedő fizetésképtelenséget jelentett [...] telefonálja A pozsonyi törvényszé­ken ma Büchler Kálmán Magas ut 1 szám [...] 1 287 098 koro­nára rúgnak Büchler a törvényszéken kényszer egyezség megindítását [...] vetélések 38 százalékát ajánlja föl Büchler Kál­mán valamikor a Forheim Zsigmond [...]
4. 1935-03-13 / 61. (3613.) szám
[...] Ferenc Főtitkár Drábik Jenő Titkár Büchler Endre Pénztáros Tóth Jó­zsef Mabczner [...] Pivarcs Károly Szertárosok Kristóf István Büchler Béla Ügyész Dr Holló József [...] Elnök Kul ka Nándor Intéző Büchler Ernő helyettese Glöck ner Mihály [...]
5. 1934-02-21 / 43. (3374.) szám
[...] Jenő Wöllner Lajos Ügy­vezető titkár Büchler Endre Főpénztáros Tóth József Helyettes [...] Sándor dr Szertárosok Weisz Fe­renc Büchler Béla Főpályagoudnok Matzner Sándor Pályagondnokok [...] Titkár Dr Váradi Tibor Intéző Büchler Ernő Helyettes intéző Glöckner Mi­hály [...]
6. 1932-02-17 / 39. (2852.) szám
[...] László és Schmidl Andor Jegyzők Büchler Endre Gregor István Grünmann Menyhért [...] Matzner Sándor Ungár Miklós Szertárosok Büchler Béla és Kapuszta Béla Felügyelőbizott­ság [...] Futballszakosztály Elnök Kulka Nándor Intéző Büchler Ernő Intéző helyet­tesek Deutsch Sándor [...]
7. 1930-11-14 / 260. (2481.) szám
[...] Glöokner Mihály de kívülük még Büchler Ernő és Finklstein intéző is Büchler Ernő nélkül azt hiszem akkoriban [...] 6 az ő lakásán volt Büchler Ernő és Finklstein intéző neve [...]
8. 1933-12-01 / 49. szám
[...] dr Judkovics Mózes és dr Büchler ügyvédek lakása előtt és elakarták [...] 17 000 korona lefize­tésével dr Büchler pedig akitől 20 ezer ko­rona [...]
9. 1926-08-15 / 184. (1222.) szám
[...] és megsiketült a három őr Büchler István Andor György és Király [...] nem emlékszik Különösen fontosnak tartják Büchler val­lomását ha felgyógyul Ő volt [...]
10. 1931-11-18 / 263. (2780.) szám
[...] fordítandó természetbeni segélyt kész­pénzben nyújtsa Büchler József szociáldemokrata azzal vá­dolja meg [...] zaj előliével az ülést folytatták Büchler to tábbra is támadta Szilágyit [...]
11. 1937-11-25 / 269. (4415.) szám
[...] és takarmányke­reskedelmi társaság Wilhelm és Büchler Vágbeszterce terménykereskedelmi cég A cégtulajdonosok Wilhelm Károly és Büch­ler Jakab A magyar kivitel 58 [...]
12. 1925-04-15 / 84. (827.) szám
[...] 14 Nagypénteken este 10 órakor Büchler ileki kereskedő Mária nevii leánya [...] elmenekült A su osan sérült Büchler Máriát még aznap este losonci [...]
13. 1936-12-22 / 292. (4141.) szám
[...] életképét mu­tatták be A címszerepet Büchler Ella alakította ki tűnően A [...] után Hacsek és Sajó szerepében Büchler Béia és Lillirg Miksa kacagtatták [...]
14. 1930-02-02 / 27. (2248.) szám
[...] Losonc február 1 Saját tudósítónktól Büchler Árpád dr volt csehszlovák törvény [...] a beállott halált állapíthatta meg Büchler Árpád dr neve a kommunizmus [...]
15. 1933-03-03 / 52. (3162.) szám
[...] Kulka T Ungár M szertárosok Büchler B Pivárcs Weisz F orvosok [...] titkár Engeik rdt L intéző Büchler E helyettes intéző Glö kner [...]
16. 1938-02-17 / 39.(4482.) szám
[...] véleményt A sörgyár ügyvéd­je dr Buchler Sándor pedig kérte hogy az [...] el a hitelező kárára Dr Buchler egyben kérte hogy az alperes [...]
17. 1928-12-14 / 285. (1912.) szám
[...] Goldner Károly Kassa 121 koronát Büchler Márti Turócszent márton 117 koronát [...] Adolf és fia 102 korona Büchler Márk pedig 100 50 koronát [...]
18. 1927-05-22 / 118. (1452.) szám
[...] BRATISLRVH Szárazvám út 6 6526 Büchler siftnyeghíi szőnyeg nagyraktár térítők tapétasely­mek [...]
19. 1930-12-02 / 275. (2496.) szám
[...] nyiltszini tapsokkal ju­talmazta őket Birikót Büchler Ella játszotta elsőrendűen Pepi néni [...] René Sehlesinger Pau­la Wollner Lajos Büchler Béla és Adler Endre A [...]