6. oldal, 138 találat (0,254 másodperc)

Találatok

101. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • III. Fiume város és területe (2070. oldal)
[...] Händler Fleurs artificiel­les commerçant Senekowitsch Sándor î yergesekés szíjgyártók Sedlari i [...] Battara Péter Gisella 6 Bulaich Sándor Gisella 722 Chiuzzelin és társa [...] Piscolich Mattea molini 736 Reckucki Szaniszló piazza Ada­mich 546 Riboli Ágoston [...]
102. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • Függelék (2362. oldal)
[...] Szolnok Doboka vm Placsintár D Szaniszló Szatmár vm Kovács Nándor Szántó [...] János Szécsény Nógrád vm Herkovics Sándor Szeged sz k v Ambrozy [...] Imrich Győző Ko­vács Mihály Pásztori Sándor Rieger Béla özv Say Rudolfné [...] vm Józsa Gyula Szap lonczay Sándor Szilas Balhás Veszprém vm Kovács [...]
103. I. rész. Egyéni cégek (115. oldal)
[...] tőzsdeügynök és bizományos Cégv Sachsel Sándor Főt Bd V Balaton utca [...] Cg 9708 21619 2 Kemény Sándor értékpapirkereskedő 1918 V 18 Cégb [...] 20701 Kéményseprőszámlákat ielülvizsgáló iroda Bargái Szaniszló 1913 11 22 Cégb u [...] Irt Cg 10661 22855 Kenyeres Sándor 1920 VI 9 Cégb u [...]
104. II. rész.Társas cégek (303. oldal)
[...] Károly dr Bárczy István Fleissig Sándor Vezérig tisztv dr Márkus Jenő [...] Spórer Gyula Pap Lőrinc Kovách Sán­dor Horvátovich Ferenc Tisztv pp Vass [...] 12 Wágner Ármin 13 Zajacz Szaníszló budapesti lakósok üvegcsiszolóüzlettulajdcnosok Cégj a céget Burger Frigyes Hirschler Sándor Menczer Samu Geldner Reinhold Deutsch [...]
105. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (295. oldal)
[...] VII Ilka u 22 Szép Sándor VII Aréna ut 5 Szép Sándor VII Thököly ut 44 Szepes [...] VIII Losonczi u 17 Szíjgyártó Sándor II Széna tér 1 Szijj [...] László ut 13 Á incs Szaniszló VIIL Óriás u 37 Á [...] VII Síp u 5 XVuics Szaniszló VIII StaiTenbei ger u 8 [...]
106. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (312. oldal)
[...] Szt Domonkos u 18 Baumgarten Sándor VII Hun­gária körút 184 Baumhorn [...] L Dopitz András VII Péterfy Sán­dor u 47 Fábián István VII [...] VII Thököly u 68 Lojkovits Szaniszló L Budafoki ut 81 Löűler [...] 4 Mikus Mihály VIII Főherceg Sándor u 36 Moldován Béla Sándor IV Veres Pálné u 27 [...]
107. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (364. oldal)
[...] V Berlini tér 5 xReismann Sándor VII Erzsébet körút 30 Reisz [...] VI Lehel u 33 Sebők Sándor X Kápolna u 10 xScemann [...] 2 Walitsch József VII Péterfy Sán­dor u 32 Warlicsek Mária IX [...] VIII Üllői ut 20 Berger Szaniszló VII Akácfa u 38 Bergmann [...]
108. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (367. oldal)
[...] IX Sorok­sári ut 96 WVolsky Sándor Béla Wolsky Al­bert Fia VIII [...] VII Erzsébet körút 34 Dicker Sándor VII Csengery u 10 xEidlitz [...] Özv Devecis Gyuláné VIII Fő­herceg Sándor u 15 Devecis M VIII [...] x Kéményseprőszámlákat felülvizs­gáló iroda Bargár Szaniszló VII Akácfa u 38 xVizsolay [...]
109. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • A (531. oldal)
[...] 58 Jarábik András 36 Kecskés Sándor 15 Komáromv Istvánné 30 Mády [...] Cipészek Schuhmacher Liska József Molnár Sándor Pa­pes János Gépész Maschinist Horváth [...] Kőművesek Maurer Bars János Batár Sándor Faragó Imre Lakatos Schlosser Molnár [...] Schlégl Mihály Mézeskalácsa Lebzelter Mende Szaniszló Mozgóképszínház Lichtbild thea­ter özv Neubauer [...]
110. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (564. oldal)
[...] u 22 Kalina Gyula Nemecskay Sándor Sultka Dezső Tornay Sándor Templom u 5 Vigner József [...] József Homok u 8 Laczkó Sándor Teleky u 15 Lehóczki Sándor Patvarosi u 1 Ligeti János [...] Nagytábor u 23 Szabó Béla Szaniszló Gergely Szokol István Hunyadi u [...]
111. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (585. oldal)
[...] Lajos 80 Potyesz István 25 Szaniszló József 30 Fiiltlbvrlök Grundnüchter Baweh [...] 33 Bognár János 33 Bognár Sán­dor 15 Csábli Mihály 32 Horváth [...] Ele­mentarschule Konsumgenossen­schaft Biró Richter Jakab Sándor Községi jegyző Gemeinde notür Szilágyi [...] 19 Gyuricza Jenő 17 Jakab Sándor 18 Marosan Demeter 35 Marosán [...]
112. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • D (704. oldal)
[...] 15 gróf Se­rényi István 1837 Szaniszló Béni József 15 id Szaniszló István Mihály lü Szaniszló Mihály András 15 Asztalos Tischler [...] Krämer Klein József Schön Mária Szaniszló Mihály Béni Szaniszló Mihály Gyula Szövetkezet Genossenschaft Köz [...] Dormandi Géza 37 gróf Festetich Sándor 12 131 ifj Horváth János [...]
113. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • J (878. oldal)
[...] 15 Forgács Pál 22 Forgács Sán­dor 28 Forgács Sándor 26 Forgács M Sándor 15 Gál József 16 Gubicz [...] Fodor Lászlóné Bognár Wagner Boniz Sándor Borbélyok Barbiere Czajbok Sándor Helving István Nagy Sándor Nugyi Béla Cipészek Schuhmacher Bagi [...] Sajkó Sándor Malmok Mühlen Egyházi Sán­dor Piffkó János é s Társai [...]
114. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • J (883. oldal)
[...] Járvás M Jó­nás 16 Járvás Sándor 18 Jász János 16 özv [...] Pangó Ferenc Pangó Istvánné Pangó Sán­dor Jfthingó Veronika özv Pataki Lajosné [...] Károly Sipos Dávid Szalkari István Szaniszló Pál Szelényi Gyula ifj Szelényi [...] Locsr Miklós xLöwy Emil Prager Sándor Russvári Pál Tajti Sándor Géplakatosok Maschinenschlosser Ádám és Horváth [...]
115. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • J (884. oldal)
[...] Andrási Mihályné Donáth József Lássányi Sándor Lócskai Ist­ván Nagy Gy István [...] Andrásné Takácsok Weber Polgári Ferenc Szaniszló János Wiszó Józs Téglagyár Ziegelfabrik [...] Koczka Andor Papp Kálmán Prókay Sán­dor Rudaván György Schuhl beck Elemérné [...] özv Demény Jánosné 38 De­mény Sándor 23 Dóka Sándor 19 b 16 özv Dóka [...]
116. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • J (894. oldal)
[...] Nemes Mihály 130 Nemes G Sándor 23 Ötvös Sándor 40 Pádár László 22 Pap [...] Sándor 20 ifj L Szabó Sándor 57 L Szabó P Sándor 894 40 Szaniszló Gábor 28 Szanku András 19 [...] Mi­hály id Pírner József Sze­rénái Sándor Tóth Sándor Lókereskedö Pferdehdlr Bauer József Magkeresketlő [...]
117. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • K (898. oldal)
[...] 21 Daróczi László 93 Daróczi Sándor 23 Décsei Józsefné 20 Dede [...] 36 Hegedűs Lajos 24 Hegedűs Sándor 16 Hunyadi Géza 22 ifj [...] 666 Karakas Zsigmond 94 Karsa Sándor 18 id Karsai Lajos 15 [...] 30 K Szabó Károly 19 Szániszló Gábor 100 Szász Márton 53 [...]
118. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • K (901. oldal)
[...] Andrásné 29 Szaban András 13 Szaniszló József 16 özv Szathloczky Istvánná [...] Stáhl Ágostonná Gyógyszertár Apotheke Bánoczi Sándor Hentesek Selcher Csajka János Ebneth [...] Goldmann Dezső Goldmann Jó­zsef Goldmann Sándor Gold mann Verőn ifj Goldstein [...] Magda Mihály Novák József Orbán Sándor Polácsik Mór Rozenfeld Ar­min özv [...]
119. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1036. oldal)
[...] Csizmadiák Tschismcnm Molnár Ferenc Nagy Sándor Gyógyszertár Apotheke Bara­nyai József Petőfi Sándor Korcsmárosok Wirte Lederer Samu Schappauer [...] Klis József Szabó Schneider Tóth Sándor Szülésznő Hebamme Farkas Má tyásné [...] 17 Weisz Miksa 16 Veszafi Szaniszló 16 ZakI Alajos 31 Asztalosak [...] u l ö übernotár Schlachta Sándor Segédjegyző Vizenotür Topercer György Földbirtok [...]
120. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1038. oldal)
[...] Grundbe­sitzer Hirschfeld Dániel 72 Katun Szaniszló 32 Martin Jó­zsef 31 Úrbéres [...] 15 Nagy János 20 Nagy Sándor 18 báró Nizky Pál 1400 [...] 15 Zsargó Mihály 20 Zsargó Sándor 18 Asztalos Tischler Boros Imre [...] Krausz Emanuel Kovácsok Schmiede Mátyus Sán­dor Szabó Ferenc Malmok Mühlen gróf [...]