2. oldal, 1312 találat (0,273 másodperc)

Találatok

101. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (1135. oldal)
[...] betűszedő I görög u 1 Büchler Ábrahám ügynök YB Dembinski u [...] könyvker VI Andrássy út 33 Büchler Fülöp magánzó VI Petőfi u [...]
102. 6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek (636. oldal)
[...] Fortuna kétes követeléseket behajtó vállalat Büchler Gyula czégb Büchler Gyula kétes követelések be­hajtásával ügynöki [...]
103. 7. rész • VIII. Hirlapok és Folyóiratok (766. oldal)
[...] Zeitung Correspondenz Szerk és ki­adó Büchler Vilmos VH Bákóczi­út 62 Telefon [...] Depeschen Berichte Szerkeszti és kiadja Büchler Vil­mos Szerk és kiadóhiv VH [...]
105. Budapesti ingatlanok cimtára 1942. • X. kerület (382. oldal)
[...] öl 300 t 17 özv Büchler Lipótné Visegrádi u 9 tb [...] 40 I ak 8590 4 Büchler Ármin és neje Vécsey u [...]
106. 8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czím-jegyzéke (535. oldal)
[...] Mór IV gránátos u 16 Büchler J V felső rakpart 12 Telefon 35 13 Dávid és Büchler X jászberényi út 39 Diósy [...]
107. 5. rész - Gyárosok, iparosok, kereskedők, mérnökök, orvosok, ügyvédek stb. czímjegyzéke (410. oldal)
[...] és tsa X Kőbánya 8402 Büchler Henr V József tér 9 [...] VH kerepesi út 6 Reisz Büchler és Berkovits VH dob u [...]
109. 7. rész • VII. Hírlapok és Folyóiratok (805. oldal)
[...] Leitung Correspondenz Szerk és ki­adó Büchler Vilmos VII Bákóczi­út 62 Telefon [...] Depeschen Berichte Szerkeszti és kiadja Büchler Vil­mos Szerk és kiadóhiv VH [...]
110. 7. rész • VII. Hirlapok és Folyóiratok (709. oldal)
[...] Budapester Montagszeitung Szerkesztő és kiadó Büchler Yilmos YH Bá­kóczi út 62 [...] 55 Montags Zeitung Budapester Szerk Büchler Vilmos Szerkesztőség és ki­adóhivatal VH [...]
111. 5. rész. Lak-jegyzék • C, Cs (360. oldal)
Büchler Gettelmeier 360 Cézár Christophe u [...] 1 Dfficietle SBejeidjnung nur utigariid Büchler Sánd Alexand kávés Cafetier V [...]
112. 5. rész. Gyárosok, iparosok, kereskedők, mérnökök, orvosok, ügyvédek stb. czím-jegyzéke (407. oldal)
[...] fia VI király u 18 Büchler Francziska V Károly körút 8 [...] Fon V bálvány u 18 Büchler Zsigm VH király u I [...]
113. 1. rész • E) • VIII. Hírlapok és folyóiratok (1_621. oldal)
[...] Zeitung Correspondenz Szerk és ki­adó Büchler Yilmos YH Rákóczi­út 20 Tel [...] Depeschen Berichte Szerkesztő és kiadó Büchler Vil­mos VH Rákóczi út 20 [...]
115. 7. rész • VII. Hírlapok és Folyóiratok (801. oldal)
[...] S zer kesztő és kiadó Büchler Vilmos VH Eá­kóczi út 62 [...] 59 Montags Zeitung Budapester Szerk Büchler Vilmos Szerkesztőség és ki­adóhivatal VH [...]
117. 1. rész • C) Ház- és telekjegyzék • VI. Kerület (142. oldal)
[...] Lipót 1681 1682 5 2 Büchler Zsigmond és társa czég és [...] neje 3369 3376 6 41 Büchler Adolf és neje 3369 3376 [...]
118. 8. rész • Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva (966. oldal)
[...] Tel Jó s 19 23 Büchler Ármin X b jászberényi út [...] 34 Kramer és társa utóda Büchler Aladár IV Veres Pálné u [...]
119. 1. rész • C) Ház- és telekjegyzék • VI. Kerület (126. oldal)
[...] Lipót 1681 1682 5 42 Büchler Zsigmond és társa czég és [...] neje 3369 3376 3 41 Büchler Adolf és neje 3369 3376 [...]
120. 7. rész • C) Hites tolmácsok • D) Orvosok és fogorvosok (682. oldal)
[...] Simon VI király u 12 Büchler Antal VHI Bákóczi út 75 Büchler Lipót IX Ferencz körút 2 [...]
121. 5. rész. Lak-jegyzék • B (359. oldal)
Burger Bnrschitz 359 Bursits Büchler u utcza Waffe körút sSoulet [...] t VIH Conti u 31 Büchler Adolf szabó Schneider VE király [...]
122. 1. rész • C) Ház- és telekjegyzék • VI. Kerület (131. oldal)
[...] Lipót 1681 1682 5 42 Büchler Zsigmond és társa czég és [...] neje 3369 3376 3 41 Büchler Adolf és neje 3369 3376 [...]
124. 1. rész • C) Ház- és telekjegyzék • VI. Kerület (136. oldal)
[...] Lipót 1681 1682 5 42 Büchler Zsigmond és társa czég és [...] neje 3369 3376 6 41 Büchler Adolf és neje 3369 3376 [...]
129. 8. rész • Budapesten kivüli czégek (759. oldal)
[...] T Siehe Inserat Ecseígyárak tßtnfeifaiinfen Büchler Beck Koller Co Wien I [...]
131. Helységnévmutató (202. oldal)
[...] Ügynökök a Gabona és termény­ügynökök Büchler Dávid Krausz József b Ingatlanügynők [...]
132. II. Abtheilung • Protokollirte Firmen in Pest. Ofen und Altofen (126. oldal)
[...] Samuel Erste ung Vereinsbuchdruckerei Firm Büchler Demeter Erste ung Dampfmaschinen Wasch [...] Präses Thuróczy Georg Viceprä ses Buchler Demeter David Karl Falk Adolf [...]
133. Biai járás (127. oldal)
[...] Margit KÖZEGÉSZSÉGÜGY Közs orvos dr Büchler Zsigmond Magánorvosok dr Kalájkovits Im­re [...]
135. 1. rész • F) Gyárosok, iparosok és kereskedők czímjegyzéke (1_865. oldal)
[...] Ivor u 9 Bató és Büchler V alkotmány u 19 Berger [...] társai V hold u 25 BÜCHLER ZSIGMOND ÉS TÁRSA V Nádor [...]
137. 5. rész. Gyárosok, iparosok, kereskedők, mérnökök, orvosok, ügyvédek stb. czím-jegyzéke (405. oldal)
[...] L hirdetést Gözfiirészek és faáru­gyárak Büchler János V felső rakpart 17 [...] József V Kárpát u 19 Buchler J Y felsö rakpart 17 [...]
140. 1. rész • F) Gyárosok, iparosok és kereskedők czímjegyzéke (1_894. oldal)
[...] út 22 Tel 112 84 Büchler Károly VI bajnok u 1 [...] 30 37 Ideál Strausz ós Buchler VI Hungá­ria körút 84 Tel [...]
142. 5. rész. Gyárosok, iparosok, kereskedők, mérnökök, orvosok, ügyvédek stb. czím-jegyzéke (358. oldal)
[...] János u 1 Gözf avágók Buchler J V felső rakpart 17 [...] kárpát­utcza 19 Gözfiirészek és faáru­gyárak Büchler János V felső rakpart 17 [...]
144. Helységnévmutató (266. oldal)
[...] Fűszer és vegyeskeresk Blaufeld Zsigmond Büchler Mátyás Berger Bernát Fecske Etelka [...]
146. Helységnévmutató (225. oldal)
[...] Endre Fodor Jakab Mezei István Büchler Lajos Gabona és termény bizományosok [...]
147. Helységnévmutató (76. oldal)
[...] Szurmó László Izr hitközség Rabbi Büchler Zsig mond Baptista gyülekezet Prédikátor [...]
149. 2. rész • B) Ujpest (2_1556. oldal)
[...] Haczán Tivadar Schwartz Lipót Czégvezető Büchler Lajos Pénztárnok Salamon Lajos Ügyész [...]
151. Biai járás (120. oldal)
[...] Mik­ló sné KÖZEGÉSZSÉGÜGY Körorvos dr Büchler Zsigmond Gyógyszerész Fohsz Richard EGYHÁZAK [...]
152. 1. rész • E) • VI. Gyógyszertárak • VII. Hírlapok és folyóiratok (1_643. oldal)
[...] Zeitung Correspondenz Szerk és ki­adó Büchler Vilmos VII Rá­kóczi út 20 [...] Depeschen Berichte Szerkesztő és kiadó Büchler Vil­mos VII RákócZi út 20 [...]
153. 1. rész • D) Törvényszékileg bejegyzett közkereseti s betéti társaságok és egyéni czégek (1_623. oldal)
[...] T 290 48 Vidor és Büchler társt Vidor Nándor és Büchler Jenő szalámi szalonna és zsirkereskedők [...]
154. 1. rész • F) Gyárosok, iparosok és kereskedők czímjegyzéke (1_791. oldal)
[...] u 16 Krausz Ferencz és Büchler IV váczi utcza 17 Tel [...] 66 Tel J 372 97 Büchler és Klein IV Károly krt [...]
160. Központi járás (379. oldal)
[...] János 12 HP nyersolajmotorral Dohánytőzsdések Büchler Dénesné Csatlós Dénesné Englert József [...]
163. 1. rész • D) Törvényszékileg bejegyzett közkereseti s betéti társaságok és egyéni czégek (1_578. oldal)
[...] T 209 99 Pintér és Büchler közk társ társt dr Pintér Károly és Büchler Károly czipő és harisnya kereskedők [...]
164. 5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Egyéb részvénytársaságok (525. oldal)
[...] Bóbert Haggenmacher Árpád Czég vezető Büchler Károly dr Haltenyésztő Részvénytársaság Dionicarsko [...]
165. Adressenbuch von Budapest 1881. • Häuser-Schema (196. oldal)
[...] geb Baumgarten 18 5 85 Buchler Antonie geb Spindler 30 35 Kindl Buchler Antonie Wie ser Buchler Jo­hanna Bokross Wieser Adele Buchler Emil 19 Wagner Daniel und [...]
191. 5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (508. oldal)
[...] Haggenmacher Bóbert Haggenmacher Árpád Czégvezető Büchler Károly dr Haltenyésztő Részvénytársaság Dionicarsko [...]
194. 2. rész • A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke • C, Cs, Cz (2_106. oldal)
[...] VI bajiiok u 2 6 Büchler Adolf mag VI Podmaniczky u [...] keresk II gyorskocsi u 7 Büchler Mór szatócs II csalogány u [...]
196. III. kerület (88. oldal)
[...] Fehéregyházi út 18770 7 hrsz Büchler András III Táborhegy 16733 Bükk [...]