Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, második körzet (Budapest, 1930)

[Helységek adatai]

70 Kiskunhalas Ügynökök: Kohn Miklós, Hunyady- u. 19. A háború alatt mint nehéz tüzér a monte­negrói, olasz és román harctéren küzdött. Ki­tüntetései : bronz v. é., Károly cs. kér., seb. é. és 1912. szóig. érd. kér. Feleségének szállo­dája van. Győrfi József, V., Fö-u. 22. Heiszfeld Armin, II., Szilády Á.-u. 9. Horváth Géza, III., Kárpát-u. 2. Jakus János, VII., Csalogány-u. 6. Józsa Gábor, IV., Arany J.-u. 6. Künstler Béla, V., Mes- ter-u. 4. Láng János, I., Sóstó-u. 14. Lovasi Bernát, V., Kígyó-u. 7. Ól­mosi József, III., Posta-u. 7. Paczolay Győző, III., Eötvös-u. 4. Rosenberg Salamon, V., Nefelejcs-u. 4. Schwarcz Ferenc, IV., Dob-u. 2. Winter József, 11., Vörösmarthy-u. 59. Szente István, 111., Bem-u. 1. Kellner Félix, V., Pe- tőfi-u. 2. Büchler Ignác, V., Felső- nádor-u. 5. Cseke János, IV., Koroná­it. 10. Üvegkereskedők: Torma testvérek, Ga­bonapiac-tér 2. Gyula és József Tatatóvároson szabadultak fel a szakmában, mint segédek Bpesten dol­goztak. 1929-ben társas viszonyba léptek s ek­kor nyitották meg üveges- és képkeretező üz­letüket. A kath. legényegylet tagjai. Édesaty­juk és 2 bátyjuk küzdött a haza védelmében. Körösi Antal, IV., Fő-u. Beck Már­ton, IV., Kossuth-u. 9. Varrónők: Blau Boriska, Petőfi-u. 3. Szakmáját 1925-ben Szegeden tanulta ki. Mint segéd Bpesten dolgozott. 1926-ban hely­ben nyitott női divattermet. Az ipartest, tagja. Artúr bátyja a harctéren szerzett betegségében meghalt. Boruss Gyuláné sz. Goczor Rozália, Szív-u. 4. 1912 óta működik a szakmában, 1921-től ön­álló női divatszalonja van. Ma 3 segédet fog­lalkoztat. Az ipartest, és a vizsgáztató biz. tagja. Csapi Juliánná, Kőhíd-u. Szakmáját 1910-ben helyben tanulta ki, mint -segéd ugyanitt dolgozott, 1918 óta van önálló női divatterme. Az ipartest, tagja. 4 tanulót foglalkoztat. Juhász Jolán, Arany J.-u. 2. Szakmájában 1916-ban helyben szabadult. 1929-ben nyitotta meg női- és gyermek ruha­szalonját. Segédéveit Szegeden és Bpesten töl­tötte. Juhász testvérek (Juhász Katalin), Fő-u. Helyben szabadult fel és itt is segédeske- dett. 1923-ban nyitotta meg női divatszalonját. Az ipartest, tagja. Négy tanoncot tart. Kiss Illés Etelka, Kőhíd-u. 22. Szakmáját 1908-ban helyben tanulta ki. Ugyanitt segédeskedett. 1916 óta önálló női ruha szabó. Az ipartest tagja. Kocsis Juliska, Ősz-u. 1. Szakmájában 1920-ban helyben szabadult. 1929-ben nyitotta meg angol és francia női divattermét. Az ipartest, tagja. Németh Mária, Avar-u. 1920-ban szabadult fel a szakmában. Női divatszalonját 1924-ben nyitotta meg. Az ipar­test. tagja. 3 tanulót foglalkoztat. Szabó Gerbai Lászlóné sz. Kocsi Esz­ter, Zrinyi-u. 22. Szakmáját 1914-ben helyben tanulta ki, mint segéd Kkmajsán és Bpesten dolgozott. 1928 óta önálló. Az ipartest, v. tagja. Benedek Lorika, VI., Tompa-u. 8. Erdélyi Mária, III., Nagy-u. 3. özv. Farkas Gergelyné, IV., Deák F.-u. 2. Gömböcz Margit, VI., Czuczor-u. 22. Hegyi Mária, VI., Kötő-u. 23. Kiss Gy. Mária, I., Kölcsey-u. 4. László Mária, I., Széchényi-u. 80. László Ro­zália, III., Vitéz-u. 6. Nagy L. Margit, 1., Üj-u. 25. Rozgonyi Juliánná, VI., Petőfi-u. 24. Kardos Ferencné, II., Szilády Á.-u. 40. Kocsi Juliánná, III., Sárkány-u. 8. Szabó Sándorné, VII., Mozdony-u. Szabó Gusztávné, IV., Hajnal-u. 7. Tegzes Eszter, II., Szé­chényi-u. 34. Török Krisztina, II., Vörösmarthy-u. 46. Józsa Lászlóné, 111., Gál-telep. Budinszki Jánosné, VI., Király-u. 21. Kovács G. Regina, V., Alsónádor-u. 10. Valkai Erzsébet, VI., Petőfi-u. 23. Puskás Lajosné, VI., Huszár-u. 22. Péter Benőné, VI., Hu- nyady-u. 43. Huszár Margit, III., Szi­lády Á.-u. 3. Németh B. Eszter, V., Sólyom-u. 13. Kinsztler Mária, III., Bocskay-u. 1. Rabi Mihályné, VIII., Pirtó-pta. Hunyadi Erzsébet, V., Vá­rosház épület. Csécsei Ferencné, Vágó­híd. Gál Juliánná, II., Széchényi-u. 8. Juhász Jánosné, V., Alkotmány-u. 17. Tóth Mária, V., Sólyom-u. Dezső Ma­riska, IV., Hajnal-u. 6. Hegyesi Erzsé­bet, IV., Hajnal-u. 1. Gyenizse Nővé­

Next

/
Oldalképek
Tartalom