Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, első körzet (Budapest, 1930)

Helységnévmutató

202 Kunszentmiklós—Orgovány Bárb Ferenc, Bárb és Szappanos, Gergely József, Harsányi József, Koczka Sándor, Patai Sándor, Reisz Vilmos, Reisz és Bauer, ifj. Szappa­nos József, Varga Kálmán. Mozgóképszínház-tulajd ..Gyene László. Műszerész és fegyvermester : Kapitány Gyula. A mechanikus ipart Besztercebányán, a íegy- vermüves ipart Bpesten tanulta. 1924 óta van önálló műhelye Dunaföldváron. 1929-től hely­ben. Hadiszolgálatra 1915-ben vonult be, később rövidlátás miatt szabadságolták. Nős. Órás és ékszerész : Tóth Alajos órás­mester. Iparában helyben szabadult 1901-ben. Mint segéd az ország különböző városaiban dolgozott. 1907 óta helyben önálló. A nemesfém iparosok, kereskedők és órások orsz. szöv.-nek tagja. 1917-től a forradalomig a 29-ik honvédezrednél szolgált. Nős, 1 leánya van. Udvay János. Pékek : Szendrei Sándorné, özv. Stern Józsefné, Peer József. Plisszírozó: Frommer Bertalanné. Rádió szaküzlet: Frommer Bertalan. Rézüzlet. Rézműves : Holzmann Lajos. Sörraktár: Nagy Sándor és Tsa. Szabók: Bauer Mózes, Béni Sándor, Bóna Antal, Bauer Miklós, Fazekas Béla, Gergenyi Gábor, Krizsik Já­nos, Kormányos Illés, Medgyesi And­rás, Mészáros Gyula, Németh Mi­hály, Tímár Imre, Tóth Dezső. Szállodák : Községi nagy vendéglő, Nagy Sándor, Sümegi István. Szíjgyártó és nyerges : Őrsi Lukács. Szikvizgyárak : Glász Béla, Nagy Sán­dor, Piringer Károly. Szitás : Darázs József. Szobafestők és mázolok : Krausz Jó­zsef, Magyar Bálint. Szűcs : id. Gulyás József. Takarmánykeresk. : Gláz Béla. Tánctanárok: Sipos Etelka, Bruckner Gyula. Temetkezési váll.: Kosa István, Sze­keres Ferenc. Tüzelőanyagkeresk.: Kovács Gábor, Spitzer József. Tüzifaárus : Kiskunsági Fakeresk. R.-T. Ügynökök: a) Gabona és termény­ügynökök : Büchler Dávid, Krausz József, b) Ingatlanügynők: Baky Miklós, c) Keresk. ügynök : Burka Ferenc. Villany telep : Községi villany telep. Villanyszerelő : Mészáros József, Közs. villanytelep. Zenetanárok, a) Hegedű : Antal Julia, Gaudi Árpád, Győré József, Mihály Rudolf, b) Zongora : Győré József, Mihály Rudolf. Zsibárus : Baky Jánosné, Bise Istvánné, Erdei Lajosné, Horváth Kálmánné, Fischer Sándorné, Gudmon András- né, Füstös Jánosné, Kovács Péterné, Kovács Gáborné, Krepcsák Istvánné, Rupa Józsefné, Szabó Miksáné. Orgovány. Nagyközség. 1901-ben alakult önálló községgé. Addig Kunszentmiklóshoz tartozott, melynek külbirtoka volt. Eredetileg kunok lakták. 1436—1505-ben a halasi székhez tartozott. Az 1559. évi török kincstári fejadólajstromban még önálló községként szerepel és ekkor a budai livához tartozott j 5 adóköteles háza volt, 1649-ben mint pusztát Vadászi Pál, a füleki lovasok kapitánya nyerte adományul. Az egyház birtokában van egy úrasztali boroskanna az 1606. évből, melyet a kun- szentmiklósi református egyház adományozott. A község, melynek lakossága vagyonos, sik terü­leten, az ország déli részén, Kecskemét, Kiskörös és Félegyháza között fekszik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom