Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - V. szakasz. Az összes foglalkozások betűsoros jegyzéke

Kávémérők Budapest i4ea Czim-jeg-yzéke. Kavéházak Sebestyén Mihály, VII, Roltenbiller-u 1. » Pál, VIII, Práter-u. 48. Sibert János, IV, Kötő-n. 7. Simon Andrásné. VII, Hungária-ut 50. » Ignácz, VII, Garay-tér 9. Singer József, VI, Sziv-u. 28. » Márkuszné, VII, Bethlen-u. 11. » Samu, V, Sétatér-u. 2. Spanyik József, I, Logódi-u. 77. Spáczay Jánosné, VII, Szövetség-u. 15. Spelhofer Mátyás, VII, Rózsa-u. 105. Sperer Adolf, VII, Kis-diófa-u. 7. Spigel Jozefin, I, Kereszt-u. 12. Spierer Adolf, VII, K.-diófa-u. 11. Sprung József, Vili, Baross-u. 84. Steidl Vinczéné, V. Arany-János-u. 7. Stem Leó, VII, Iluszár-u. 10 » Samu, VII, Csömöri-ut 1—2. Stéger Bernát, VII, Akáczfa-u. 6. Strasser József, VII, Csömöri-ut 20. Surmik Dániel, Vili, Százház-u. 40. Sümeg Tivadarné, özv., VI, Hunyadi­tér 7. Szabó János, I, Döbrentei-u. 54. » Józsefné, özv., IV, Lipót-u. 12. Szalánczy Teréz, IX, Lónyai-u. 3. Szandmann Ernő, IX, Soroksári-u. 35. Szatzinger József, Vili, Mária-Terézia- tér 1. Sziebner Miksa, VI, Vörösmarty-u. 31. Szilágyi K., I, Döbrentei-tér 4. Sziládi János, IX, Vámház-körút 7. Szili Lajosné, özv., VII, Palota-u. 69. Szokody Janos, IV, Király-Pál-u. 18. Tarschics Jánosné, IX, Soroksáii-u. 25. Tanczenberger Janos, IX, Vámház- körút 13. Takács József, VIII, Szerdahelyi-u. 5. Takács Mária, VII, Sziv-u. 8. Tausz Teréz, Vili, Ujvásártér 14 és Conti-u. 14. Telcsik Henrik, VI, Váczi-körút 39. Tóth Istvánné, VIII, József-körút 61. » Lajos, Vili, Vig-u. 10. Tóth Margit, VIII, Magdolna-u. 43. Tüchten Jakab, VI, Hunyadi-tér. Türczner Kár., IV, Molnár-u. 27. Udvardy Beláne, III. Zsigmond-u. 36. Varga Mihály, VII, Hernad-u. 11/a. Valentin Mihály, IV, Magyar-u. 6. Vass János, II, Plébánia-u. 4. » Mátyásné, VII, Garai-u. 3. Verzinger Lőrincz, IX, Liliom-u. 29. Vugics Andrásné, VII, Dohány-u. 14. Wachs Márton, Vili, József-körut 24. Wachtelschneider M., IV, Eskü-tér 7. Wagner Ferencz, IX, Szvetenay-u. 23. » Paula, IV, Király Pál-u. 6. Weisz Hermina, VII, Garay-u. 3. Waszung Károly, VII, Aréna-u. 36/a. Walter Erzsébet, III, Lajos-u. 65. Wanicsek Paine, VI, lzabella-u. 77. Websinger Lajos, II, Medve-u. 44. Weinstein Sándor, II, Sármány-u. 8. Weinberger Róza, VII, Dohány-u. 33. Weintraub Mihály, IV, Harisbazár. Weisz A., 1, Arok-u. 75. » Adolf, VIII, Ujvásár-tér 11. » Ferencz, VIII, József-u. 32. » Ferenczné, VI, Felső-erdősor-u. 56. » Leopold, V, Árpád-u. 6. » Róza, VI, Alsó-erdősor 18. “» Samu, VII, Dob-u. 35. Simon, VII, Almássy-tér 11. \Velz Frigyes, IX, Soroksári-u. 32. Wiener Mátyás, V, Akad.-u. 8. Wiktor József, VIII, Rákóczy-lér 10. Wilhelm Márkus, V, Nádor-u. 36. Willinger Elisabeth, III, Török-u. 38. WTmmer Teréz, I, Alsóhegy-u. 80. Windenfeld Ferenczné, özv., VII, Szö- velség-u. 28/9. Wiola József, VI, Felső-erdősor 39. Witz Márton, V, Vadász-u. 13. Wolf Ede, IX, Ángyal-u. 7. Wollner Antalné, V, József-tér 11. » Julia, IV, Váczi-körut 31. Woweszny Arnold, IV, Ferencz József- rakpart 12. Zelmanovits Sándor, VII, Dob-u. 52. Zelenka Andrásné, IX, Mester-u. 43. Zieh Ádám, IX, Ferencz-körut 9. Ziegler G., VII, Dohány-u. 108. Zimmermann Mih., VIII, Hunyady-u. 12. Zinstock Mária, Újpest, István-tér 8. Zsigmond Zsigmond, IX, Ferencz-k. 10. Kávépörlíölde. Kaffeebreimereien. Etablissements pour la tőrré fac­tion du café. Coffee-roasters. Adameter József, VII, Almássy-tér 17. Bigeard Lajos, VII, Almássy-tér 16. Eckenberg Simon, VI, Vörösmarty- utcza 42. Firtinger J , VII, N.-diófa-u. 27. Fürst U. A. Fischer Miksa, VI, Uj-u. 6. Gersli József, VI, Király-u. 22. Grünner Jakab és társa, VII, Király- utcza 77. Grünvald Albert, IX, Lónyay-u. 24. Hamburger Ignácz, VIII, Baross-u. 78. Herschler József, VII, Dohány-u. 94. Jerabek Vilmos, II, N.-rókus-u. Kunz I, V, Fürdő-u. 9. Payer Gyula, VII, Akáczfa-u. 35. Singer József, Újpest, Szép-u. 13. Tóth Imre, Vili. Kisfaludy-u. 40. Wertheimer és Frankl, VI, Csengery- utcza 13/b. Weisz testv., VII, Rombach-u. 8. Kávésolí és liávé- liáznk. Kaffeehäuser. Cafés. — Coffeehouses. Abbázia kávéház, VI, kér. Andrássy- ut 49. Abeles Sámuel, VI, Szerecsen-u. 15. Adler Bernát, VI, Podmaniczky-u. 31. „Adria“ kávéház, VI. Laudon-u. 1. Aigner Zsigm., VI, Aradi-u. 37. Akadémia kávéház, V, kér., Akadémia- utcza 5. Ambus Mária, I, Febérsas-tér 13. Andrássy kávéház, Vili, Mária-Terézia- tér 12. Andrássv kávéház, VI, Nagymező-u. 13. Angyal Lajos, V, Lipót-k. 19. » Lajos, V, Váczi-k. 59. Arányi J., VI, Kiráiy-u. 52. Aréna kávéház. Legújabb amerikai tekeasztalokkal felszerelve, alkalmas találkozó társas mulatságokra, a leg­jobb és legfinomabb italok kiszolgá­lása, egész éjjel nyitva, kitűnő zene­kar, chambre separék, VII, Damja- nich-u. 51. Árvái Oltó Ede, VI, Andrássy-ut 54. » Lipótué, IV, Zöldfa-u. 15. Bahr Vilmos, VII, kér. Csömöri-ut 16/a. (fjfö Baitek Ferencz, II, Fő-u. 9. Balaton kávéház, Vili, kér., Kerepesi- ut 17. ©ŐS Bányay Döme, I, Várkert kioszk, Döb- rentey-u. 2. Barcsay kávéház, VII, Erzsébet-kör- ut 17. Baross kávéház, Vili, József-k. 45. Bastar Ján., VI, Teréz-k. 1/c. Bauer Ferencz I, Disztér 17. » Ignácz, VI, Andrássy-ut 64. » Central kávéház, IV, Egyetem-u. 1. Bátory Mihálv, IV, kér. Kecskeméti- utcza 14. (§Ö Bayer Ferencz, I, Krisztina-k. 91. » Ferencz, Krisztina-k. 91. Bazilika kávéház. V, Váczi-k. 16. Beliczay Antalné, szül. Somossy Erzsé­bet, VI, Nagymező-u. 9. Berigyel Zsiga, II, Fő-ut 2. Berger Antal, VII, Csömöri-ut 38. » és Stern, VII, Király-u. 35—37. » Leo, VII, Erzsébet-k. 58. (^9 Berliner és Kohn, VII, kér., Király- utcza 37. Bertalan Ferenczné, VII, Bem-u. 44. Bittner és Folner. I, Alagut-u. 5. Blau Jakab, VI, Podmaniczky-u. 35. Blum Emil, IX, Üllői-ut 1. Borbás Gyula, VII, Nyár-u. 4. „Börse“ kávéház, Mária-Valéria-u. 15. Boulevard kávéház, V, Váczi-körut 24. Brahofszky A., II, Corvin-tér 2. Brandstädter L, Vili, Népszinház-utcza 33. ®Ö Braun Adolf, IX, Külső Soroksári- u. 11. » J., IX, Külső Soroksári-ut 9. ©ÖS Brenner Lipót, Újpest, Árpád-u. 103. Bródi Adolf, III, Mókus-u. 6. Bruck Károly, V, Lipót-körut 32. ©0 Budapest kávéház, VI. Andrássy-ut 27. Budavár kávéház, Vili, Kerepesi-ut 72, Buhász Alajos, II, Irma-tér 5. Büchler, VÍII, Csömöri-ut 56. (§fö Büchler Jakab, VI, Aréna-u. 20. Cairo kávéház, VI, Király-u. 112. Lö­völde-tér (|fö Cassinó kávéház, II, Margit-kör 2. Columbus kávéház, VII, Király-utcza 15. fÖ Commerce kávéház, VIII, József-kör­út 55. Continental kávéház, VII, Erzsébet- körut 41. Corvin kávéház, VI, Andrássy-ut 11. Danhelisch Gizella, I, Szent-János-u. 7. Deutsch Józsefné, özv., II, Bomba­tér 2. Domaycr Károly, VIII, Mária-Terézia- tér 11. Domcier Károly, VIII, Baross-u. 109. Dorner András, IX, Soroksári-u. 41. Drechsler Béla, udvari kávéház, IV, Kossuth-L.-u. 18. t> Béla, VI, Andrássy-ut 26. 0Ő9 Ijub Jakab, VI, Váczi-körut 17. F.der Antal, III, Császárfürdő. Edison kávéház, VI, Teréz-körut 24/a. Egyházi József, VIII, Ullői-ut 36. Egerváry Géza, V, Erzsébet-téri kioszk,

Next

/
Oldalképek
Tartalom