Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - V. szakasz. Az összes foglalkozások betűsoros jegyzéke

Budapest 13SÍ3 Czim-Jegyzéke. Bizományi üzletek Bizományi üzletek Berger Bánó, V, Bécsi-u. 4. Bernálh Manó, IV, Mária-Valéria-u. 17. Büchler Vilmos, V, Mérleg-u. 12 Bildhauer és társa, VI, Nagy-János-u. 5. Bleier Gyula, V, Zrinyi-u. 9. Bloch és Schwarcz, Árany-János-u. 15. » József, (gabona biz.), V, Thonet- ud var ©ss Blu menau Alfréd, V, Béla-u. 6. ©S3 Bondy Károly, V, Nagy-korona-u, 3. Borsodi Jenő (Eugen) (fa-biz.), VI, An- drássy-ut 33. Boskovitz Sándor, V, Mária Valériá­in 12. Böhm Sándor, V, Nagy-korona-utcza 21. ©S3 Bölcskey Fanny (rőfös- és selyemáru- biz.), VII, Károly-körut 9. Brandenburg Sán., VI, Váczi-körut 37. » és Sternberg (bank-biz.), VI. And- rássy/ut 6. Braun jozsef és fia, (marha-biz.), IV, Királyi-Pal-u. 20. ©S3 Bródi Emil, V, Wurm-u. 3. Bruszt Lipót és társa, V, Erzsébet-kö- rut 54. Bruszt Lipót és fia, Közvágóhíd. Buda és Blochmann, V, Akadémia-u. 16. Büchler Gyula, V, Akadémia-u. 5. Compercz Emil, V, Mária-Valéria-u. 10. Csengeri Adolf, V, Mária-Valéria-u. 10. Déry Károly, V, Mérlegül. 6. Deutsch Sándor és fia, VII, Károly- körut 7. » János, V, Fürdő-u. 8. » G. Mór, I, Retek-u. 43. » Mátyás és fia (szarv, marh, juh-b.), Vili. Teréz-körut 43. ©^3 » és Biermann, V, Dorottya-u. 6. ©S3 » és Schaumann, VII, Károly-kör. 7. Dcutcshlánder és Pollák, V, Mária-Va- léria-u. 14. ©S3 Diamant Jakab es tsa, (gyapjú-b.). VII, Károly-körut 9. (§^3 Dimitrievics Cs. (rőf. és röv.-áru b.), V, Erzsébet-tér 13. Ditrichstein Pál, V, Arany János-u. 15. Dobó Sámuel, V, Koháry-u. 19/a. Duschák és társa (bankbiz.om ), V, Aka­démia-u. 3. Dürr Károly (vászonáiú), V. Sas-ulcza 9, ©S3 Egger Adolf E., V, Józscf-tér 4. Ehrenslein Gyula, VII, Király-u. 19. Elkán Oszkár, IV, Váczi-u. 10. Erilremont és Isa, V, Nagykorona-u. 7. Fayer és Prager, V, Mérleg-u. 11, ©S3 Finn Oskár, V, Sélatér-u. 4. Fischer Hermann, VI, Andrássy-ut 3. » M., V, Wurm-u. 3. » Sámuel, I, Krisztina-körut 25. ©S3 » és Schaumann, VII, Károly-körut 17. Fischt és tsa (marha-biz.), IX, Csillag- u. 10. Flcischcl Samu, IV, Dorollya-u. 3. Franki Adolf, VI, Eötvös-u. 19. t> Ant. és fia, V, Dorottya-u. 7. Freund Fülöp, VI, Teréz-körut 22. Friedmann Károly, IV, Józscf-tér 4. ©S3 » Mór J, V, Fürdő-u. 4. Freund József L., IV, Ferencz József- rakp. 33. » Rudolf, V, Mária Valéria-u. 14. Fuchs József, VI, Sziv-U. 39/b. » József, V, Fürdő-u. 4. ©£3 » Mihály, VI, Gyár-u. 37. » Vilm , V, Sélalér-u. 4. » és Herzog, VI, Szerecsen-u. 48. ©S3 Fürst E., V, Mária Valéria-u. 12. Galilzenstein József és A., V, Eclvös- lér 2. ©S3 Gál Imre, V, Béla-u. 6. Garai és Magaziner, V, Wurm-u. 1. ©S3 Glalz György, V, Vigadó-u. 2. ©S3 » Henrik, ÍV, Vigadó-tér 2. ©S3 Goldstein I., Vili, Kerepesi-út 47. » Sándor, VI, Lázár-u. 8. Goldzieher Géza, V, Sas-u. 29. ©S3 Gomperz Miksa, VI, Andrássy-ut 20. ©S3 Gonda Armin és tsa, VII, Jávor-u. 3. Grosz Zsigm., V, Fürdő-u. 4. ©S3 Grünfeld és Handl, V, Kálmán-u. 7. ©S3 Grünwald Sándor, (gabona), IV, Arany- kéz-u. l.t ©S3 Gutlmann Ádám, V, Bálvány-u. 19. ©)S3 » lestv., Vili, József-k. 44. » és Wahl, IV, Vigadó-u. 5. ©S3 Gyapju-mosó-bizományi r. t. V, Karpál- utcza 9. Gyencs Lajos, V, Nagykorona-u. 4. ©S3 Halmay József és társa, Vili, Kerepesi­ül 9/a. Handel és Fodor, VII, Károly-k. 11. Hantier Lipót és tarsa, V, Józscf-tér 5. Hay Mór, IV, Doroltya-u. 5. ©S3 Hecht Emil, (bőr és term.-biz.), VII, Károly-k. 9. ©S3 » Samu, IV, Káioly-k. 4. Heksch J. Manó, (vasáru), IV, Zöldfa- utcza 18. ©S3 Hegedűs Dezső és tsa, (bank és tőzsde), V, Mária Valéria-u. 17. Heller Gábor, VI, Andrássy-ut 7. » József utódai, V, Eötvös-lér 2. Herzog M. L. és társa, VI, Andrássy- ut 10. ©£3 Hevesi Gyula, V, Lipól-k. 23. » József L., VII, Károly-k. 17. ©S3 Hirschkron S., VII, István-tér 6. Hoffmann és Kaulmann, V, Bálvány- utcza 3. Hoffmann Ignátz, V, Sólyom-u. 20. Hochfelder és Pallas, VI, Teréz-k. 10. ©S3 Holitscher Ede, V, Nádor-u. 17. ©S3 » Fülöp, IV, Deák Fer.-u. 19. llonvig M. és társa, VI, Rózsa-u. 99/b. Horn Ármin, (maiha-biz.), IX, Sorok- sári-u. 29. » Lajos, V, Kálmán-u. 22. Iner és Jakobür (borju-biz.), IV, Kecs- keméli-u. 4. Jaritz András, IV, Mária Valéria-u. 7. ©S3 Jelinek és társa, VI, Gyár-u. 5. ©S3 » Adolf, VI, Podmaniczky-u. 29/a. Jónás Ad., (váltó-ügyletek közvetítése), V, Mérleg-u. 4. ©S3 » Bertalan és társa, V, Doroltya-u. 8. ©S3 Kádár .Mihály, VI, Teréz-k. 34. ©S3 Kaiser Salamon, V, Nagykorona-u. 14. Káldor és Kálmán, (kézmuáru biz.), V, Saz-u. 1. ©S3 K ál dory Dániel, VI, Nagymező-u. 37. Kálnoky és Simon, V, Már.-Valéria-u 19. ©S3 Kanilz G. Zsigmond, V, Széchényi- lér 2. Kastl Jaqucs, V, Váczi-k. 21. Kaufmann A. H. és fia, V, Fürdő-u. 4. » Antal, V, Zrinyi-u. 9. ©S3 Kellpr és Weinberger, V, Dorottya-u. 8 ©S3 Kepes Kálmán, VII, Dohány-u. 80. Kern Henrik, IV, Gizella-tér 2. Keszthelyi Nándor, Vili, Wesselényi- utcza 39. Klassohn Gyula és társa, V, Arany Já- nos-u. 20. ©S3 Klausner Ede, V, Koronaherczeg-u. 9. Klein Bcrthold, V, Arany János-u. 29. ©S3 » Ferencz és fia, VI, Izabella-u. 44/a. » Károly, IV, Váczi-u. 12. » Lipót, V, Zrinyi-u. 15. » Manó, IV, Régi posta-u. 11. ©S3 » S. fia, (borz-biz.), VIII, József-k. 29. Knorr Jozsef, V, Alkolmány-u. 10. Koch József, P, Uj-u. 38. Kohn Gábor, VII, Kerepesi-ut 30. » Imre, IV, Dorollya-u. 6. » Jakab és fia, Vili, Örömvölgy-u. 12. ©S3 « Samu és Boltenslein, V, Zrlnyi-u. 15. » Vilmos M., VII, Dohány-u. 6. Kolbán Zsigmond, VI. Váczi-k. 1. Kollmann és Kohn, VII, Dob-u. 4. Kopstein Lipót és testvére, IV, Mária « Valéria-u. 11. ©S3 Korda Sándor, IV, Ujvilág-u. 29. Kovács I. L. VIII, Szentkirályi-u. 26. König Gy., V, Nagykorona-u. 26. ©S3 » J. V., Mérleg-u. 12. Központi bankbizoin. iroda, V, Nádor- utcza 17. Krishaber és Schlesinger, V. Eötvös- tér 2. ©S3 Kronberger Mór és fia, V, Arpáa-u. 9. ©S3 Krausz Mayer és fia, IX, Soroksári- ulcza 82. » Sándor, V, Sas-u. 27. Kund Ágoston, VIII, Szilágyi-u. 2. Kunosy Nándor, V, Dorotlya-u. 5. László Dezső, VI, Teréz-k. 6. Leblang József, (marha-birom.), VI, Podmaniczky-u. 18. Lederer Adolf és társa, VII, Károly- körut 13. Leichtner Benő, VI, Eölvös-u. 48. ©S3 Leitersdorfer Lipót, ifj., VII, k. Károly- körut 15. ©S3 Lészay F. Kálmán, VII, Csömöri-ut 83. Litzmann lgnácz, (kézmü- és gyapjú­szövet czikkekben), V, kér., Erzsébet- tér 13. » J. Izidor, V, Bálvány-u. 26. ©S3 Lobi lgnácz és fia, V, Józscf-tér 8. Lőffler Mór, VII, Damjanich-u. 1. Löwy József, VII, Csányi-u. 4. » Károly és Pipisz, V, Mérleg-u. 9. » Károly, Vili, Conli-u. 44. Loiter Ágoston, VI, kér , Kemnitzcr-ut- cza 10. ©S3 Magyar mezőgazdák szövetkezete, VI, nyugati pályaudvar. ©S3 Mahler Gusztáv, V, k., Mária Valéria- utcza 13 ©S3 Maly Guidó utóda, VII, Kis-zugló. Mandel Károly, VI, Szondy-u. 28. Manno D., IV, Régi-posla-u. 13. Markusz Samu, IV, Régi-posta-u. 10. Mautner J., V, kér., Ferencz Józscf- tér 6. ©S3 Mautner és Ocstreicher, V, kér., Nagy- Korona-u. 13. Maliks eh Samu, V, Nádor-u. 26. ©S3

Next

/
Oldalképek
Tartalom