Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, negyedik körzet (Budapest, 1931)

Ujpest

70 ÚJPEST pád út 93., Templom u. 7. Ausch Ármin, Nyár u. 15. Báli István, Erzsébet u. 8. Bárány Attila, Irá­nyi D. u. 22. Benedek Dezső, Ta­vasz u. 71. Berczeller László, Haj­nal u. 11. Özv. Berger M. Már­tonná, Palóc u. 4. Berta Lajos, Er­kel u. 35, Bethlen Gáiborné, Sza­badkai u, 25. Bier Éliás, Váci út 13. Bittera Ferenc, Lotz K. n. 9. Bobál Ilona, Rákóczi u. 46. Bobál Sámuel, Attila u. 74. Blau Gézáné, Attila u. 86, Bokor Ferenc, Thaly K. n. 29. Bornstein Gábor, Petőfi u. 4. Özv. Bohanek Gáborné, At­tila u. 100. Bokor Ferenc, Thaly K. u. 29. Bozó Imre, Benczúr u. 4. Bocs Jánosné, Horthy M. u. 93. Böhm Lázár, Kolozsvári u. 26. Böhm Zsigmond, István út 2. Braun Farkas, Mária u. 43. Braun Jakab, Baross u. 102. Breuer Ár- pádné, Mátyás tér 5. Breuer Er- nőné, Kölcsey u. 9. Buday József - né, Virág u. 32. Büchler Gizella, Baross u. 97. Bugyi István, Ke­mény G. u. 4. Csaba Aurélné, Ba­ross u. 74. Daróczy L. Lajos, Köl­csey u. 12. Özv. Deutsch Sándorné, Árpád út 24. Özv. Deutsch Sala­monná, Fóti út 3. Diamant József- né, Báthory u. 16. Donáth Szerén, Venetianer u. 21. Dürr József, Virág u. 32. Dvorszky Ferenc, Lőrincz u. 86. Eisenstädter Sán­dor, Árpád út 17. Eisler Gyula, Attila u. 110. Eismann Sámuel, Kolozsvári u. 75. Elsner Róbert, Dobó u. 30. Engel Béla, Virág u. 25, Engel Jakabné, Temesvári u. 5. Engel József, Virág u. 25. En­gel Mária, Rózsa u. 7. Fábián Sándorné, Mária u. 46. Farkas Albert, Temesvári u. 2, Farkas Lajos, Nap u. 15. Fehér Imre, Vá­ci út 81. Özv. Fehér Jenőné, Lő­rincz u. 43. Filcsik Andrásné, Deák u. 91. Finta Mária, Bocskay u. 4L Fisch S. Zsigmond, Virág u. 39. Fischer János, Baross u. 35. Fischer Mór, Király u. 16. Flor Istvánná, Nyár u. 49. Fuchs An- talné, Nap u. 15. Fülöp Jánosné, Berni u. 3. Özv. Gágó Ágostonná, Rákóczi u. 26. Gábris György né, Mária u. 62. Gandl Árpádné, Jó­kai u. 15. Galsi Márton, Baross u, 68. Gisztl Imréné, Árpád út 143. Goldberger Gábor, Csokonay u. 15. Goldberger Miksa, Arany János u. 30. Goldner Sándor, Ist­ván téri piac. Goldner József, István tér 27. Özv. Goldner Si­monná, Venetianer u. 12. Gold­stein Lajos, Árpád át 133. Gonda Nándorné, Tavasz u. 85. Gondel Árpádné, Leiningen u. 35. Geiger Gizella, Deák u. 141. Giesser Jó­zsef, Tavasz u, 30. Gottlieb Gézá­né, Csokonay u. 28. Greiner Ar­thur, Baross u. 33, Greiner Izidor, Tó u. 36. Grósz Adolf, Liszt Ferenc u. 17. Grosz Dezső, Ár­pád át 38. Grosz Sándorné, Attila u. 16. Grünbaum Vilmos, József u. 19. Grünberger Gáspár, Kos­suth u. 1. Grünser Lajos, Barak V. Grünwald, Zsigmondné, Virág u. 53. Guttmann Oszkár, Apponyi Albert u. 2. Özv. Gyenes Antalné, Szilágyi u. 12. Gyenes Pál, Tiirr I. u. 6. Gyürcsek Sándor, (ír. Ká­rolyi telep. Haas Alajosné, Tél u. 16. Hadi Magda, Kolozsvári u. 41. Handler Dezső, Lőrincz u. 16. Háztartás Fogy. Szövetkezet fiók­jai: Árpád át 112., István át 16. Harsány i József, Csokonay u. 27. Hartmann Paula, Vasváry Pál u. 5. Heimann Jakab, Kolozsvári u. 114. Heksch Lajos, Mária u. 33. Hochfelder József, Király u. 17. Hochfelder Gyulámé, Baross u. 50. Hochfelder Miksa, Lőrincz u. 9. Özv. Hock József né, Erzsébet u. 17. Hoffmann Gyula, Váci át 7. Holecz Mária, Berlini u. 3. Holcz- wéber Manóné, Horthy M. át 90. Horváth Jakab, Váci át 46. Hor­váth Lajos, Leiningen u. 41. Huf­nagel Etel, Széchenyi u. 16. Höss István, Árpád út 2. . Janda Ist­vánná, Rózsa u. 17. Özv. Jelűnek Márkné, Attila u, 5. Jokel Zol­tánná, Nap u. 15, Juhász Béláfié, Attila u. 106. Kalocsai Árpádné, Bocskay u. 4L Karbiner Fülöp, Baross u. 61. Katz Sámuel, Attila u. 117. Katz Vilmos, Deák u. 65. özv. Kaufmann Lipótné, Ősz u.

Next

/
Oldalképek
Tartalom