Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, negyedik körzet (Budapest, 1931)

Ujpest

84 ÚJPEST Műötvös: Garay Géza, Andrássy u. 11. Műszaki cikkek kereskedése. Antal János, Kassai u. 38. Benkovics Gyula, Árpád út 128. „Elektra“ villamossági cikkek vállalata, Ár­pád út 71. Fischer Ernő, Deák u. 56. Fuchs Viktor, Árpád út, 77. Gottlieb Ernő, István út 31. Ff erez Albert, Ősz u. 15. Kaán Henrik, Kolozsvári u. 73, Máiké Károly, Attila u. 4. Mandel Jenő, István út 10. Neufeld Fülöp, Árpád út 35. Simonffy Jolán, Kassai u. 31. Tiefenbrunner Dávid, Árpád út 86. Műszerészek: Márkus László, Má­ria u. 63. Felsős zoflnokon 1893-ban született, közép­iskola t iSzentgotthárdou végezte, mestersé­gét Nagykanizsán tanulta. Dolgozott Szom­bathely, Győr és Bpesten. 1920-tól önálló, előbb Pesterzsébeten, 1924-től helyben. Ip, Kör tagja Háborúban az orosz fronton küz­dött, a igorlíce: áttörésnél fogságba esett, 1918-ban jött haza. mint I, o. őrmester sze­relt le. Kitüntetései: ki,s ez., háromszor brenz német vasker,, Károly cs, kér. és seb. érem. Antal János, Kassai u. 38. Özv. Benkovics Gyulámé, Árpád út 128. Ifj. Bemer József, Király u. 40. Boros Gyula, Vörösmarty u. 15. Bretz Gusztáv, Árpád út 13. Deutsch Imre, Jókai u. 2. Fele­kán Gyula, Pálffy u. 33. Gárdos Béla, Damjanich u. 4. Gruber An­tal, Baross u. 84—86. Hattyár Endre. Aradi u, 43. Hilcher Fe­renc, Ősz u. 59. Özv. Kahler Nán- dorné, Aradi u. 22. Kis Ignác, Nyár u. 32. Kölln János, Nyár u. 31, Láng Miklós, Árpád út 80. Mészáros Márton, Mária u. 46. Moll István, Mády L. u. 2. Stei­ner Adolf, Árpád út 9. Nádszék javító: Rozsits Károly, Ist­ván tér 10. Nevelőintézet: Endrei intézet, Aiola u. 8. Nőikalapkészítők: Brandenburg Er­zsébet, István tér 8. Czinner Mar­git, Tisza u. 32. Eisenberger Man­ci, Apponyi u. 25. Fellner Anna, István út 2. Fischer Borbála, Lá­zár u. 9. Fischer Ella, Nyár u. 29. Fischer Jolán, István tér 21. Goldschmiedt Istvánná, Árpád út 86. Grünfeld Piroska, Szabadkai u. 29. Grünfeld Beginn, Bocskay u. 25. Gubi Sándorné, Bercsényi u. 5. Gyök József, Árpád út 80. Hamburger Margit, Templom u. 2. Janek Lajosné, Váci út 94. Jel- linek Mariska, Attila u. 5. Koch Edéné, Templom u. 6. Komáromi And, Templom n. 11. Lichtenstein Vilma, Árpád út 54. Mandl Ilona és Társa, Kemény G. u. 2. Peöcz Lujza, Árpád út 55. Reinné Ad­ler Bözsi, Árpád út 10. Róna Je­nöné, Templom u. 9. Rozko Já- nosné, Virág u. 25. Schilling Ju­lia, Jókai u. 19. S eh war ez Manó- né, Tavasz u. 14. Sztrakos István­ná, Szabadkai u. 1. Tiefenbrunner Anna, Árpád út 86. Weisz A. Adolf né. Árpád út 50. Zigó Má­tyás, Árpád út 82. Nyakkendőkészítők és kereskedők: Braun Gyula, Árpád út 34. Zsák Matild, Király u. 8. Nyomdák: Bellák Gyula, Attila u. 2. Bognár Jenő, Lőrincz u. 65. özv. Csanády József né, Virág u. 43. Katzburger Győző, Erzsébet u. 37. Ritter Jenő, István út 3. Salgó Sándor, István út 15. Nyúlkereskedő: Rezmicsek Károly, Lőrincz u. 30. Ócskavaskereskedők: Balogh Kál­mán, Mária u. 46. Brüll Ödön, Nyár u. 31. Büchler Lajos, Ta­vasz u. 31. Dráfi Gábor, Szt. Gel- lért u. 30. Farkas József, Nyár u. 39. Fehér Gyula, Nap u. 21. Fri- zer Antal, József u. 33. Feuwer- ker. E. Ignác, Mária u. 63. Özv. Gandl Samuné, Szt. Gellért u. 30. Goldwasser Éliás, Palóc u. 2. Go­dina Jánosné, Rózsa u. 40. Hat­vani Károly, Árpád út 131. Herz Albert, ősz u. 15. Holczer Izidor- né, Váci út 48. Herczog Mór, Te­mesvári u. 16. Horváth Géza, Mikszáth K. u. 6. Ifj. Könczöl ^ C^enc, Jókai u. 27. Landau Má­tyás, ^rpád út 45. Rafael István, Virág u. ^2. Serif József, Lőrincz u. 18. Tauü,^r Sándor, Palóc u.

Next

/
Oldalképek
Tartalom