Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, harmadik körzet (Budapest, 1931)

Biai járás

Tanítók: Vermes Rezső, Jelli Fe­renc, Kovács Erzsébet, Koch Já- nosné, Miklós Ferencné, Endrődi Ágoston. Áll. óvoda. Óvónő: Faszt M. Margit. KÖZEGÉSZSÉGÜGY Közs. orvos: dr. Büchler Zsigmond. Magánorvosok: dr. Kalájkovits Im­re, dr. Almássy Béla. üyógyszertártulajdonos: Fohsz Ri­chard. EGYESÜLETEK, SZÖVETKEZETEK. Önk. Tűzoltó Egyesület. Parancs­nok: Molenda Rezső. Levente Egyesület. Elnök: Kul- mann Géza. Főoktató: Dudits Miklós. Oktató: vitéz Kápolnoki Ferenc. Hitelszövetkezet. Elnök: Paxián Antal. Könyvelő: Schweighoff er Adél. Hangya szöv. Ügyv. ig.: Jillick Jó­zsef. Könyvelő: Medvedt Ede. Üzletkezelő: vitéz Berkes István. BETÜSOROS CÍMTÁR Asztalosok: Fiala József, Spiel- mann János. Autótulajdonos: Fürst Mór teher­autó. Ácsok: vitéz Kápolnoki Ferenc. Budapesten szabadult fel, képesítési okle­velet 1920-ban a bpesti m. kir. áll. építészeti hivatalnál nyerte. Levente oktató. Háború alatt a 4, árkász zlj, kötelékében szerb, orosz, olasz és francia frontokon harcolt. 1915-ben részívett a belgrádi és 1917-ben az Isonzói harcokban. Mint tizedes szerelt le. Kitünte­tései: nagyezüst és kisezüst vit. érmek, Ká­roly cs, iker. és seb. érem. Buckler József, Jillick György, Weisz József György. Bádogos: Placsek Miksa. Bognárok: Gáspár Ferenc, ifj. Gás­pár Ferenc, Ungár Antal. Borbély: Simon Jakab. 1909-ben Bpesten szabadult fel, mint segéd külföldön is dolgozott. 1911 óta Piliscsabán önálló mester. Háború alatt a 32. gy. ezred kötelékében 18 hónapon át harctéren szolgált. Cement- és mészkereskedő: Fodor József. Cipészek: Hermann Antal, Maurer Mihály, Mitzky Simon, Óberi Jó­zsef, Spielmann János, Varga József. Cséplőgép- és traktortulajdonosok: Kretz György, Pischnyi János, Sklenár Mihály 6—6 HP, Fürst Samu 1 traktor. Cukrász: Huber Rezső. Cukorkakereskedő: Schönek Anna. Dohánytőzsdések: özv. Bludt Már­tonnáBuday József né, Meixner György. Építési válalkozók: Fodor József, Eidenpeuer Ferenc, Müller Má­tyás. Fakereskedő: Komáromy Ernő. Férfiszabó: Fisch Antal. 1900-ban Piliscsabán szabadult fel, 1911 óta pedig önálló mester. Ipartestület stb. tagja. Háború alatt a 32. gy. ezred kötelékében orosz fronton harcolt, súlyosan megsebesült, 75 százalékos rokkant lett. Kitüntetései: kis­ezüst vit, érem, Károly cs. kér., seb. érem stb. Földbirtokosok: József krr. herceg 1746 kh., Kretz György 72, Mózer József 56, Paxián Antal 70 kh. Fűszer- és vegyeskereskedők: Blau Adolf, Gáspár József, Hangya szöv., Placsek Záli, vitéz Szebeni György, Weil Mór. Gabon#- és terménykereskedő: Gel- lai Salamon. Hentesek és mészárosok: B rá der Lő­rinc, Thomasz Henrik. Kalapos: Schmiedt Márton. Kádár: Tag scher er Antal. Kárpitos és kocsifényező: Huber István. Kávéháztulajdonos: Sellőnek József. Kéményseprő: Sas Sándor. Kocsmárosok és vendéglősök: Brá- der Ágoston, König György, Krajcsirik István, Schiesler An­tal, Schőnek Gábor, Schönek Jó­zsef, Schönek Mátyás. Kovácsok: Gáspár András, Pavelka Pál. Kőművesek: Barnitz Ede, Eiden­peuer Ferenc, Fodor Mihály, MülIner András.

Next

/
Oldalképek
Tartalom