Budapesti ingatlanok címtára 1942. (Budapest, 1942)

Budapesti ingatlanok cimtára 1942. - X. kerület

382 X kerület Nagyiíce-út—Nyitra-utca 75 Mészáros Gabriella, Ferenc tér 5, tb 22528, h 10906'202, öl 153, t. 77 Molnár Gyula és neje, Sashalom, tb 22529, h 40906/203. öl 150.20, t am 240-15-1953. 79 Borbás Sándor, Ürömi u 60-62, tb 22530. h 10906/204. öl 145.20. t. Xagy Lajos és neje, uo, tb 22429. h 40906/ 139, öl 171.50. f. am 200-15-1950. X. Nemes-utca 7 Horváth Zoltán és neje, Kalocsai u 32 c, tb 17288, h 40654,1-2, öl 560.11, t. 9 Horváth Zoltán és neje, uo, tb 17289. h 10655/1-2, öl 561.79, f, ak 960. 11 Stadovich Xándorné, tb 17290, h 40656/1-2, öl 543.50 t. 13 Stadovich Xándorné. Xemes u 4L tb 17291, h 40657, öl 584.10, t. 15 Sclikok Erzsébet, Cziráky u 4. tb 17294. h 40658, öl 300. t. 17 özv. Büchler Lipótné. Visegrádi u 9. tb 17295, h 40659, öl 300. t. 19 Lásd Kábái u 10. 21 Lásd Kábái u 9. 23 Tamás János és tsai. Hungária krt. 116, tb 17319, h 40683, öl 600, t. 25 a Halmos Henrik és tsai, Beleznay u 33/b, tb 17318, h 40682, öl 300, f, ak o00., 25 b Krizsmanics Istvánná és tsai. uo, tb 17317. h 40631, öl 300, f, ak 800. 27 Herbst Ferenc és neje, uo, tb 17316, h 40680, öl 471, f, am 700-30-1956. 29 Herbst Ferenc és neje, Xemes u 27 b, tb 22407, h 40906/117, öl 163.30, t. 31 Deli József és neje, uo, tb 22406. h 40906/ 116, öl 150, f, am 240-15-1954. 33 Kiss András és neje, Rákosi fűtőház. tb 22394, h 40906/104, öl 163.40. t. 35 Lásd Xagyitcei ut 25. 36 Hernádi Ferenc és neje, Xemes u 27, tb 22408, h 40906/118, öl 173.70, t. 38 Xvujtó Sándor és neje, uo .tb 22420. h 40906/130, öl 150, f, am 200-15-1950. 40 Lásd Xagyitcei ut 26. 42 Lásd Xagyitcei ut 27. 44 Balogh József és neje, uo, tb 22894, h 40909/8, öl 1017.50. f, am 300-15-1955. — özv. Ucsewny Arturné, uo, tb 17336, h 40700/1-2. 15 hold és 1110.70 öl, f. ak 390. X. Névtelen-tér 24 v. Szalay Béla, uo, tb 17565, h 40901/24, öl 144.50, f, am 500-15-1946. 25 Pál Lajos és neje, uo, tb 17566, h 40901/ 25, öl 142.80, f, am 240-25-1954, 240-15- 1951 és 240-15-1953. 26 özv. Papp Mihályné, uo, tb 17567, h 40901/ 26. öl 144.50, f, am 540-15-1951. X. Noszlopy-utca 1— 3 Magyar Vegvipari Gépgyár Rt., uo, tb 19060. h 42232. 5 hold és 1584 öl, f, ak 1400. 2— 4—6 Parafakőgvár Rt., uo ,tb 19059, h 42230, 3 hold és 682.20 öl, f, ak 1500. 5 Xeumann Ferenc, Pozsonyi ut 20, tb 19066. h 42238. öl 1092.50, f, üzem, áll. adóm. 7 Lásd Gyömrői ut 56. 8—10 Parafakőgyár Rt., Xoszlopi u 2-4-6, tb 19058, h 422Í6 1 hold és 767.10 öl, t. 12—14 Magy. Autogén Gázaccumu’átor Rt. Szt István krt. 22. tb 11057. h 42214. öl 1382. f, ak 500. 16 Lásd Gyömrői ut 54. 18 Lásd Gyömrői ut 59-61. 20 Tóth Lajos és tsai, uo. tb 18390, h 41637. öl 517.1Ó, f, ak 5304. 22/a Petren István és neje, uo, ti) 18391, h 41638 1. öl 263.40, f, am 540-15-1955. 22/b Morvái Gáborné, uo, tb 21930, h 41638 2. öl 263.40, f, ak 783. 24 Morvái Miklós és neje. uo. tb 18392. h 41639, öl 322.50, f, ak 720, 26 Frank Paula és tsa, Gvömrői ut 1. tb 18393, h 41640, öl 320. f, ak"36S4. 28 Gazsó Imre és tsai. Márga u 4, tb 18394. h 41641, öl 379.50. f, ak 900. 29 Sebők Sándorné és tsai. Körösi Cs u 25, tb 17856, h 41125, öl 511, f, ak 384. 30 özv. Drahos Istvánná, uo, tb 18395, h 41642, öl 363. f, ak 1596. 32 Sáska Zsigmond, uo, tb 18396, h 41643, öl 380.20. f, ak 2920. 34 Szelepcsénvi Pál és neje, uo, tb 18397, h 11644. öl 283.80. f, ak' 1532 és am 2100- 15-1946. 36 Sáska Zsigmond, Xoszlopi u 32. tb 18762 1) 41975/1, öl 154.80, t. 38 Kőhalmi Alajos és neje, uo, tb 20219, h 11975/4, öl 123.70 f, am 420-15-1946 40 Sáska Zsigmond, Xoszlopi u 32, ti) 20220 h 41975/5, öl 174.80, t. 42 Sáska Géza és neje, Gergelv u 69, tb 20221. h 41975/6, öl 194, t. 44 ifj. Wohl Ferenc és neje, Kuttó dűlő. tb 19392, h 41978/1. öl 172.30, l. 46 Horváth István és neje, Vasgyár u 10. tb 19393, h 41978/2, öl 186.10 t. 50 dr. Szelényi Aladár, Váci u 36, tb 18764, h 41978/10, 2 hold 6 öl. t. — Bpest Szfőv. Városháza, tb 17863, h 41130/ 2. öl 62.90, t. — Magy. Kerámiagyár, Sas u 25, tb 18993, h 42039, 18 hold és 1154.60 öl. t. X. Nyitra-utea 1 Dreher Haggenmacher Részv. Serfőző Rt., Körösi Cs. u 7-11, tb 18070. h 41334, öl 871.80, t. 2 Dreher Haggenmacher Részv. Serfőző Rt., Körösi Cs. u 7-11, tb 18128, h 41391, öl 876.40, t. 3 Schmidt József és tsai, Róbert K. krt 56, tb 18071, h 41335, öl 400.40, I, ak 8590. 4 Büchler Ármin és neje, Vécsey u 4, tb 18127, h 41390, öl 489.60. I, ak 6710 és am 400-20-1950. 5/a Bárány Jenő, uo, tb 18072, h 41336/1 öl 188.80, f, am 1310-30-1957. 5/b Marjos Ábelné, uo .tb 18073. h 41336/2, öl 180.Í0, f, am 1720-25-1953. 6 Koós József és neje, uo, tb 18126, h 41389/ öl 534.40, f, ak 1020. 7 Kisemberek Bpi Lakásszövetkezete, uo, tb 18074, h 41337, öl 327. II, ak 9450 és am 240-25-1954. 8 özv. Eperjessy Mátyásné és tsai, Ungvár, tb 18125, h 41388, öf 392.70. II, ak 5300. 9/a Kőrössv Károly és neje, uo, tb 18075, h 41338/1," öl 83.10, f, am 2436-15-1956. 9b Weisz Lajos és neje, uo, tb 22459, h 41338/2, öl 101.70, f, am 900-15-1950.

Next

/
Oldalképek
Tartalom