Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - V. szakasz. Az összes foglalkozások betűsoros jegyzéke

Szabók Budapest i525 dzim-jegy zeke. Szabók Baics Tivadar, IX, Gát-u. 4. Bakos Péter, I, Döbrenley-u. 7. Baksay Bertalan, V, Váczi-körut 18. Balázsovits Lajos, VII, Klauzál-u. 4. Balcsik János, IX, Soroksári-u. 19. Bálint István, IV, Koronaherczeg-u. 10. Balogh és Böhmer, V, Gizella-tér 1. » Benő, VII. Kazinczy-u. 38. » István, VII, Klauzáí-u. 6. » János, IV, Kossuth Lajos-u. 14. » Miksa, IV, Károly-körut 6. » Sománé, IV, Kecskeméti-u. 11. Bándy György, VII, Dohány-u. 13/h. Baracsi Sándor, VIII, Gyöngytyúk- utcza 11. Baral Mihálv, I, Szentháromság-tér 5. Baráth Endre, Vili, József-körut 71. Baraxa István, Vili, József-k. 13. Bárdy Venczel, VIII, Baross-u. 96. Barna Béla, VI, Teréz-k. 30. Baron Kálmán, IX, Üllői-út 7. Baron M., III, Lajos-u. 165. Barta Barnabás, ÍV, Ferencziek-tere. » István, IV, Bástya-u. 13. Banusz Mátyás, VII, Hársfa-u. 54. Bassler Izrael, VII, Nyár-u. 36. Bastyr József, IV, Ferencziek-bazára. Baszler Istvánná, II, Horválh-u. 23. Bata József, IV, Deak-Ferencz-u. 13. Bátorfy József, IX, Kalvin-tér 8. Bauer G. Géza, VII, Dob-u. 12. » Mátyás, III, Szt.-Lélek-tér 13. Baumgarten József, VI, Váczi-körut 56. Bazsó József, IV, Koronahg-u. 5. Bayer György, IV, Zöldfa-u. 2. Károly, IX, Páva-u. 30. » Rezső, IX, Rákos-u. 11. Beck Herman, IV, Váczi-u. 25. » Mór, Vili, Király-u. 27. Beckmann Jakab, VII, Király-u. 21. Bedőcs Zsigmond, VII, Dohány-u. 66. Bedrus János. IV, Kigyó-u. 8. Bélán Antal, Vili, Aggteleki-u. 5. Beleszlin Szvetozár, V, Dorottya-u. 9. Beliczay Józsefné, VI, 0-u. 48. Bellák Jakab, VII, Hársfa-u. 13—-15. Belovits Kálmán, VIII, Berzsénvi-u. 1. Bencze Imréné, IV, Király-Pál-u. 9. Benedek Béla, Vili, Bezerédy-u. 8. Benkes Ferencz, VII, Kazinczy-u. 18. Benyik János, VII, Szövetség-u. 5—7. Berencz Mihály, VII, Wesseléuyi-u. 37. Berényi Ferencz, Vili, Sándor-u. 38. Berger Adolf, II, Fő-u. 1. » Adolf, IV, Deák-u. 3. » Jakabné. V, Sétatér-u. 5. » József, III, Szegény-ház-u. 21. » Lajosné, VI, Harmiriczad-u. 2. » Miksa, VII, Dob-u. 38. » Zsigmond, IV, Szervita-tér 4. Bergsmann Sámuel, VII, Dob-u. 46. Berkes Ferencz, VII, Kazinczy-u. 18. Berkovits Bernát, V, Arany-János-u. 16. » Dezső, VI, Andrássy-ut 26. » Kálmán, VII, Erzsébct-körut 29. » Márkus, VII, Dob-u. 69. t> Samu, VI, Andrássy-ut 26. » Sámuel, VII, Dob-u. 29. i> Sámuel, VI, Gvár-u. 15. Bernáth Bernát, V, Arany-János-u. 16. Bernfeld Henrik. VII, Wesselényi-u. 36. » Zsigmond, VII, Hársfa-u. 34. Berta László, Vili, kér., Rökk Szilárd- utcza 3. » Magó Istv., VIII, Aggteleki-u. 10. Besztró,Mihály, IX, Kinizsi-u. 11. Beutel Ábrahám, VII, Király-u. 21. Bezák Antal, VI, Sziv-u. 34. Bichler Samu, Vili, Nagy-templom- ulcza 23. Bécs Mártonné, VII, Szegényház. Bihal Ferencz, IV, Hajó-u. 16. Bilevicz Ferencz, VII, kér., Dohány-ut- cza 16. Biró János, VIII, Szenlkirályi-u. 6. Blahuta József, VII, Akáczfa-u. 25. Blasberger Sámuel, VII, Erzsébet-kör- út 34. Blaschek Konrád, IV, Váczi-u. 14. Blaskó Pál, VI, Vörösmarty-u. 57. Blatt Salamon, VII, Dob-u. 50. Blau Dávid, IV, Aranykéz-u. 2. » Fülöp, VII, K.-diófa-u. 16. » Simon, VIII. Népszinház-u. 28. Blázy Gyula, Vili, Üllői-ut 4. Bleier Ignáczné, V, Bécsi-u. 10. » Mózes, Vili, József-k. 42. Blum Áron, Vili, Mária-u. 7. » Leó Lázár, VII, Király-u. 21. » Lipót, VIII, Népszinház-u. 53. » Lipót, IV, Szervita-tér 8. » és Társa, IV, Sütő-a. 2. » Sándor és Társa, IV, kér., Váczi- utcza 12. Bodnár Pál, Vili, Kőfaragó-u. 10. Bognár József, IX, Soroksári-u. 20. Boldog József, Vili, Sándor-u. 15. Bondi Manó, V, Ti«za-u. 11. Borbás Gábor, IV, Magyar-u. 1. Borbély János, Vili, József-k. 18. Bori Mihály, VIII, kér., Rökk Szilárd- utcza 14. Bornstein F. Lipót, IV*, kér., Károly- körut 9. » Zsigm., VII, Dob-u. 11. Boross Mihály, Vili, kér., Hunyady- utcza 12. Borsiczky Kálmán, IX, kér., Soroksári- utcza Í6. Boskovits Adolf, VII, Akáczfa-u. 64. Bouda Ferencz, V, Hajnal-u. 3. Böcskey Dániel, VII, Dob-u. 74. Bőhmer Péter, V, Gizella-tér 1. Bramhora Antal, V11, Kiraly-u. 73. Brambora Ferencz, VI, Dessewffy- ulcza 49. Brandeiszky István, IV, Régi posla- utcza 1. Braun Ábrahám, VII, Sip-u. 14. » Adolf, VI, Király-u. 6. » Bernát, VII, Dohány-u. 10. » Henrik, VII, Csányi-u. 8. » Ignácz, IV, Zsibárus-u. 4. » Samu, IX, Lónyay-u. 7. » Vilmos, IV, Károly-u. 3. » Zsigmond, VI, Király-u. 16. Brauner Károly, VI, Vasváry Pál-u. 4. Braunmüller Lajosné, Vili, Rökk- Szilárd-u. 41. Breier Róbert, Vili, Bezerédy-u. 1—3. » Simon, VI, Szerecsen-u. 1. Breiner Leó, VII, Rombach-u. 12. Breitner Ungár Gyuláné, IV, Kalap- utcza 14. Özv. Brejcha Józsefné, VIII, Népszim- ház-u. 8. Breuer Robert, VIII, Szerdahelyi-u. 1. Breyer Albertné, IV, Kéményseprő-u. Bruckner Adolf, VII, Dob-u. 29. Brunner János, Vili, Rökk-Szilárd- ulcza 11. » Kálmán, VII, Erzsébel-körut 29. Brust Adolf, VII, Kazinczy-u. 47. » Jakab és fia, IV, Váczi-utcza 17. ©55 Brust Jakab, VI, Aadrássy-ut 38. » Zsigmond, I, Hadnagy-u. Bruzda József. VII, Ültői-ul 54. Brück Izrael, II, Lánczhid-u. 17. Buchalter E. Morné, IX, Ferencz-kör- ut 20. Buday Endre, I, Keíhenes-ut 6. Bujdosó József, IX, Soroksári-ut 7. Bunzl Lajos, VII, Klauzál-u. 11. Burger József, V, Váczi-körut. Buzogány János, VI, 0-u. 13—15. Büchler József, VII, Rökk-Szilárd- utcza 5. Büchler és Rauschnilz, V, Nádor- ntcza 19. CakI János, VII, Dob-u. 12. Chlebák Rudolf, VII, Klauzál-u. 6. Chrapek János, Vili, Mária-u. 11. Chudoba Ferencz, VI, Sziv-u. 10. Crha Károly, Vili, Rökk-Szilárd-u. 34. Csaják Lajos, Vili, Üllői-ut 22. Csákány Bálint, Vili, Szenlkirálvi- utcza, 44. Csáki Ármin, VI, Andrássy-ut. Csalai Ágostné, V, Doroltya-u. 11. Csanyó János, VI, Hajós-u. 25. Cseh János, IV, Lipót-u. 10. » József, IX, Tompa-u. 28. » Lajos, IV, Aranykéz-u. 4. Csehfalvy Titusz, Vili, József-k. 26. Cselle János, IV, Kecskeméti-u. 11. Csémy Gábor, Vili, Nap-u. 9. Csencs Alajos, IV, Hajó-u. 12. Cserna Lajos, V, Nádor-u. 18. Cserny Eva, IV, Mária Valéna-u. 3. Cservcni József, Vili, József-u. 71. Csetkovich Imre, IV, Egyetem-u. 1. Csigó Gyula, Vili, Német u. 38. Csillag Ferencz, VIII, Győngytyuk-utcza 10. sz. Csillik Vendel, VI, Eötvös-u. 33. Csipák Sándor, VII, Dob-u. 109. Csonka Sándor, II, Lánczhid-u. 6. Csontos Imre, IV, Váczi-u. 13. Csuha András, IV, Egyetem-tér 6. Czagányi Mihály. VII, Dob-u. 50. Czeizer Sándor, IV, Királyi Pál-u. 18. Czemmcl György, V, Harminczad-u. 3. Czibula György, IX, Soroksári-u. 21. » János, VIII, József-u. 21. Cziring Hermanné, VI, Váczi-körut 17. Czirof Pál, V, József-tér 4. Czitrom József, VII, Csányi-u. 10. Czivich Jakab, Vili, Vas-u. 6. Czobor János, IV, Egyetem-u. 2. Czövek János, Vili, Futó-u. 38. Czucker József, VII, Dohány-u. 28. Czuckermarm Bernát, VIII, Kerepesi-út 32. sz. Dániel János, IV, Zöldfa-u. 3. Danielisz János, Vili, Tavaszmező-u. 3. Danneberg Miksa, II, Fő-u. 31. Daubner János, VII, Wesselényi-u. 53. Dávidovics Mózes, VI, Nagymező-ulcza 12. sz. Debreczeni Sándor, VII, Rollenbiller-u. 12. sz. Deckner Ignácz, VI, Király-u. 11. Demek Ferencz, III, Szentendrei-ut 4. Demjány Jakab, VII, Wcsselényi-utcza 37. sz. Dencz János, IV. Régiposta-u. 4. Dents Sándor, IX, Knezits-u. 15. Derkits Alajos, IV, Kecskeméti-u. 5. Deutsch Adolf, V, N.-korona-u. 2. » Dávidné, VII, Kiraly-u. 21. » F. Károly, VI, Andrássy-út 1. » Henrik, V, Erzsébel-tér 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom