3. oldal, 100 találat (0,302 másodperc)

Találatok

41. 1940-10-29 / 248. szám
[...] tagok nagy érdeklő désse mellett Vitéz Farkas Sándorné elnök az értekezlet megnyitása után [...]
42. 1944-10-06 / 227. szám
[...] került a törvényszék elé Ko­vács Sándorné rovottmultú hírhedt árúház tolvaj akit [...] Za labesenyő körtét özv Juclis Sándorné bort Redő Kálmán gyümölcsbort Tornyos [...] Kalász leánykor S euterzsébethegy uborkát Farkas Teréz Gellénháza gviimöl csöt Pál [...] postamesternő Búcsúszent­ 1 ászló bort vitéz gróf Teleki Béla Pölöske paradicsomot [...]
43. 1932-11-04 / 250. szám
[...] Kása Máriával kötött házasságot Halálozások vitéz Nagy József földműves Tiíajon vitéz Ferenczi Imre posta altiszt Keszthelyen vitéz Dénesi Alajos Zoltán nevű fia Zalaegerszegen vitéz Tábori Károly földműves Szentpéteruron vitéz Somogyi Pálné Zalaegerszegen vitéz Var­sányi József Zoltán nevű fia [...] ma Szakálnét 8 napi fogházra Farkast 40 pen­gőre özv Máténét egy [...]
44. 1940-10-01 / 224. szám
[...] a Baross székházban gyű­lést tárlóit Vitéz Farkas Sándorné elnök az egvbe gyűlíek üdvözlése [...]
45. 1933-02-21 / 42. szám
[...] a bejáratnál Csorba István ezredes vitéz Vida Gyula alezre­des állomásparancsnok vitéz Büky Ernő alezredes zászlóalj­parancsnok Kulhey [...] dr Bozzay Jenőné dr Brand Sándorné Bruck Lajosné dr Bruzsa Gyuláné [...] Sztankovszky Imréné dr Takáts Dezsőné vi­téz dr Tamásy Istvánné dr Tomka [...] Tunci Bruzsa Baba Fangler Bö­zsi Farkas Annus Hilda Fecher Fülöp Hugi [...]
46. 1933-02-23 / 44. szám
[...] törzskapitánya Zala vár­megye Székkapitánya javaslatára vitéz Kiss György vitéz Dús Sán­dor és vitéz Kámán István járási vitézi őrmestereket [...] Nagymama Németh Imre ren­dezésében Szereplők Farkas Manci Tóth János Dervarics Jó­zsef [...] József Bog­nár Mária Radó Terka Farkas Vali Farkas öözsike Ferencz Mancika és Jakab [...]
47. 1940-05-11 / 107. szám
[...] kór­ház belgyógyászati osztályában gyülekeztek ahol vitéz boldogfai Farkas Sándorné ezre desné elnöknő üdvözölte és [...] polgármesternél úgy Czobor Mátyásnál mint vitéz Tamásy István dr nál és [...]
48. 1942-07-18 / 160. szám
[...] István 22 50 kg csont Farkas Nán­dor 26 70 kg csont [...] kg bab 15 kg burgonya vitéz Bánfalvi 5 kg egységesliszt dr Vida Sándorné fél liter lek­vár Plébánia 7 [...] Isten nevében 4 dr Vida Sándorné 1 Boár Janka T pengő [...]
49. 1944-07-14 / 157. szám
[...] Bertha Ferencné szül Bezdán Júlia Farkas Sándomé szül Kontor Erzsébet Pais [...] Berta Vidóczy Matild tanárok dr vitéz Nyit ray Pál iskolaorvos e [...] tanulója volt Az osztályfőnöki teen­dőket Farkas Sándorné Kontor Erzsébet látta el Kitűnő [...]
50. 1944-09-01 / 198. szám
[...] dr Keszli lmrcué dr Brand Sándorné D Horváth Imre dr Árvay [...] Istvánná Toplak József dr Zsidó Sándorné Markos Jenőné Németh József v [...] Szabó Jenőné Wölfer Istvánná j vitéz Tamásy Istvánná dr Te lm [...] dr Németh Jánosné dr Szekeres Sán­dorné dr Farkas Béláné Farkas János Énekes Béláné Halmágyi Tiborné [...]
51. 1934-01-27 / 21. szám
[...] Ödön Czobor Mátyás 10 P vitéz Békésy Rudolf Kiss Dénes D [...] Frigyes Zala­egerszeg városa 20 P vitéz Márk Ferencné 10 P Isoó [...] Miklósné dr Thassy Kristófné őzv Farkas Imréné dr Brand Sándorné Kászonyi Mihályné dr Németh Jánosné [...] kalács alma dió dr Vida Sán­dorné sütemény Kiss Lajosné sütemény dr [...]
52. 1942-08-21 / 187. szám
[...] küldöttség vitte Zalaegerszegről A küldöttségben vitéz Horváth Bertalan dr tör­vényszéki tanácíe [...] mellett resztvettek a Move a vitézek tűzharcosok a volt 33 as [...] Székely Cinci Szir­mai Kató és Farkas Ria v itték az orszáezász [...] a Mán iakongi cgáció Skalics Sándorné az evan­gélikus Nőegylct Himmelsz Gyula [...]
53. 1933-05-31 / 122. szám
[...] adományaikkal lehetővé tették Dr Brand Sándorné Boár Janka dr Bruzsa Gyuláné [...] Ekler Józsefné dr Fatér Endréné Farkas Nán dorné Fülöp Mária özv [...] Dezsőné Kosárszky Józsefné JLövészy Györgyné vitéz dr Man dics Lászlóné Markovics [...] Ödönné özv Sikota Ferencné Schlemmer Sándorné Still Nán dorné Schmidt Ignácné [...]
54. 1938-01-26 / 20. szám
[...] hivatalhoí helyez­ték A kórház fejlesztése Vi­téz Tamásy István dr polgár­mester és [...] éves napszámos rk özv Engelhardt Sándorné sz Farkas Anna 78 éves rk Házasságkötés [...] tanítónőnek Zoltán Margitnak takarítónője Móricz Sándorné 54 éves ssszony is mérgezési [...] Horváth János Laji 4 évi Farkas István Csicsa 3 évi fegyházat [...]
55. 1938-10-13 / 231. szám
[...] zalai kisgazdák trá gyateiep létesítésére Vitéz Agg János Vaspör Benke Péter [...] a Szent Jó­zsef Otthon javára Farkas Béla dr 1 kabát 1 [...] Oláh István 1072 kg szappan Farkas Nándor 14 kg csont Ko­vács [...] burgonya 2 db tök Schlem­mer Sándorné 72 kg cukorka Schütz Frigyes [...]
56. 1941-06-20 / 138. szám
[...] nagy­kanizsai múzeumnak A SÜMEGI JÁRÁSI VITÉZEK ÉS VÁ­ROMÁNYOSOK értekezletén az országos vi­tézi szék részéről vitéz Földházy Pál alez­redes budapesti vitézi [...] Ferenc fia r k Halálozás Farkas István 2 éves r k [...] éves r k özv Gaál Sándorné Geszwein Paula 60 éves r [...]
57. 1936-09-22 / 216. szám
[...] gazdasága Dörgicse Badacsony vidéH Pinceszövetkezet vitéz Igmándy Hegyessy Géza Csopak Magyar [...] Lovas Festetics György herceg Keszthely Farkas Jenő Csopak Kiss Plusz Csopak [...] nyert Varjas Géza Lovas bronzérmet vitéz Tabajdy Kálmán Hahói a Balatoni [...] Sánta Ilona Bfüred P Nagy Sándorné Bfüred A szövetség ezüst okle­velét [...]
58. 1939-01-15 / 12. szám
[...] alig változik A polgármester beteg Vitéz Tamáfy István dr polgár mesier [...] városháza nagytér mében Az értekezletre vitéz Lu­kács Béla államtitkár és Bárányos [...] Já nosné Halász Kálmán Bak Farkas Béla dr 10 10 pengő [...] 1 50 P dr Brand Sándorné Dénes Ist­ván Szeliánszky Nándor Mihályi [...]
59. 1943-11-20 / 263. szám
[...] István m Ifcir repülő főhadnagyot vitézzé nyilvánította Katalin napi kacagó est [...] László tartalékos zász­lóst Az űj vitéz a mostani világháborúiban szerezte a [...] Fatérné Budapest 10 dr Brand Sándorné 8 dr Farkas Béla 5 Hársligeti ferences ház­főnök [...] parton szeptemberben egy bottal beverte Far­kas József fejét Ugye most került [...]
60. 1943-06-02 / 124. szám
[...] rendes időben jelenik meg Kinevezés Vitéz Tamásy István dr polgármester Horváth [...] váltott ki a hallgatók leikéből Farkas Árpád kántor vezetése mellett a [...] István 36 60 kg csont Farkas Nándor 3 80 kg csont [...] 2 Csupor Gizella 5 Horváth Sándorné 2 Isten nevében 2 Schmidt [...]