23 találat (0,163 másodperc)

Találatok

1. (_2. oldal)
[...] Ldszlóffy Woldemár á 4 411 BOZŐKY SZESZICH KÁROLY Vízerőhasznosftás a Sebes [...] Pál á 3 282 HOLLÓ ISTVÁN A Nemzetközi Vízellátási Szövetség kongresszusai [...]
2. (_6. oldal)
[...] kiv Muszkalay László és Vágás István 4 401 VÍZELLÁTÁS Önhordó csövek [...] Vízellátási Szövetség kongesszusai Ism Holló István 1 2 141 A talaj [...] F J M Ism Holló István 4 414 VÍZERŐ Vízerőhasznosítás a Sebes Kőrös völgyében á Isin Bozóky Szeszich Károly 3 284 VÍZGAZDÁLKODÁS [...]
3. (_6. oldal)
[...] helyzete hazánkban á kiv Holló István 1 8 A hazai vízkutatási [...] Románia vízgazdálkodásának időszerű kérdései á Bozoky Szeszich Károly 2 260 A [...]
4. 2. füzet (132. oldal)
[...] 178 IV Marjai Gyula Oroszlány István és Wellisch Péter A BARÁZDÁS [...] időszerű kérdései 3 ábrával Ismerteti Bozóky Szeszich Károly 260 2 A [...]
5. 4. füzet • V. Salamin Pál: Az öntözésnek és a felszíni vizek elvezetésének kapcsolatai (482. oldal)
[...] Alajos Gábri Mihály és Oroszlány István Vízmentesítés Öntözési Szabvány tervezet Kézirat [...] 8 l ipták Ferenc Oroszlány István és Salamin I ál Nagyüzemi [...] 11 Németh Endre Alcser Jenő Bozóky Szeszicli Károly Bözsöny Dénis Dobos [...] Mihály l ipták Ferenc Oroszlány István Salamin Bál Tiszai Pál Öntözési [...]
6. 2. füzet • III. Dobos Alajos-Salamin Pál: Az esőztető berendezések szórófejének vizsgálata (207. oldal)
[...] irányította továbbá Gábri Mihály Orlóezi István Perényi Károly Simonfai László és [...] Lipták Ferenc Szalay Miklós és Bozóky Szeszich Károly adjunktus­nak valamint Szolnoky [...]
7. 1. füzet • III. Perényi Károly: Az esőszerű öntözéssel kapcsolatos hazai vizsgálatok és eredményeik (73. oldal)
[...] alapelvei Szakértői anyag szakértők Nagg István Gagán József 8 Az esőszerű [...] acélcső Szakértői anyag szakértők Nagy István Vadas Ervin 13 Műanyag csővezetékek [...] anyag szakértő Kóder Frigyes Varga István 15 Csővezetékek ellenállási tényezőjének meghatározására [...] 1 sz Vízépítéstani Tanszék témafelelősök Bozóky Szeszich Károly és Dobos Alajos [...]
8. 2. füzet • Dávidné Deli Matild-Kovácsné Dombi Mária: A vízigények hazai reprezentációs vizsgálata és annak eredményei (228. oldal)
[...] Budapest 1967 Kézirat 2 Illés István Városgazdasági ismeretek Tankönyvkiadó Budapest 1968 [...] megbízásából Műszaki ellenőr Dr Orlóczy István 1970 Kézirat 8 Bozóky Kovácsné Illés Vízellátás és csatornázás [...]
9. 4. füzet • Rövidebb közlemények és beszámolók (510. oldal)
[...] Tankönyvkiadó Budapest 1969 Kéz­irat 6 Bozóky Szeszich Károly Kovács Kálmánné Illés István Vízellátás és csatornázás tervezési segédlet [...] 1970 Műszaki ellenőr Dr Orlóczi István 8 Salamtn Pál Borsos József [...] Tankönyvkiadó Bpcst 1967 Kézirat 14 Bozóky Szeszich Károly Kaposvár város vízellátási [...]
10. (_1. oldal)
[...] összetett vízkormányzási rendszerekben Keszthelyi E Bozóky Szeszich K Köllő G Nagytérségi vízellátási rendszerek hidraulikai vizsgálata Kontur István Előrejelző modellek paramétereinek becslése vízállás [...]
11. 1. füzet (2. oldal)
TARTALOM Oldal Varga István és Huszti András ÁRAMLÁSI FOLYAMATOK [...] VÍZKORMÁNYZÁSI RENDSZEREKBEN 7 Keszthelyi Ervin Bozóky Szeszich Károly és Költő Gábor [...] RENDSZEREK HIDRAULIKAI VIZSGÁLATA 19 Kontur István ELŐREJELZŐ MODELLEK PARAMÉTEREINEK BECSLÉSE VÍZ [...] telep építése 114 2 Hoffmann István Szilágyi Ferenc és Gitelszon A [...]
12. 4. füzet • Rövidebb tanulmányok, közlemények, beszámolók (679. oldal)
[...] a RIMO modellel 2 219 BOZÓKY SZESZICH KÁROLY Keszthelyi Ervin és [...] 239 GITELSZON ANATOLIJ ABRAMOVICS Hoffman István és Szilágyi Ferenc Ön­működő mozgó [...] összetételének elemzéséhez 4 607 HAMZA ISTVÁN Szilágyi Endre és Takács Lajos [...]
13. 4. füzet • Rövidebb tanulmányok, közlemények, beszámolók (680. oldal)
[...] hosszúidejű előrejelzése 4 615 HOFFMANN ISTVÁN Szilágyi Ferenc és A A [...] 3 505 HUSZTI ANDRÁS Varga István Áramlási folyamatok szá­mítása összetett vízkormányzati [...] analízise 3 443 KESZTHELYI ERVIN Bozóky Szeszich Károly és Költő Gábor [...] KÖLTÖ GÁBOR Keszthelyi Ervin és Bozóky Szeszich Ká­roly Nagytérségi vízellátási rendszerek [...]
14. 4. füzet • Rövidebb tanulmányok, közlemények, beszámolók (683. oldal)
[...] rendszerek alkalma­zása vízminőség vizsgálatoknál Hoff­mann István Szilágyi Ferenc és A A [...] rendszerek hid­raulikai vizsgálata Keszthelyi Ervin Bo­zóky Szeszich Károly és Költő Gábor [...] Endre Takács Lajos és Hamza István 2 230 A Balaton mederüledék [...]
15. 2. füzet • Rátky I.-Mantuano T.: Permanens áramlás felszíngörbéje számításnál alkalmazott közelítések hatásai (149. oldal)
[...] ALKALMAZOTT KÖZELÍTÉSEK HATÁSAI DR RÁTKY ISTVÁN és MANTUANO TAMÁS A hazai [...] a sebességeliszlás egyenlőüenségének közelítése Kozák Bozóky ljjas 1972 Kozák Rátky B [...] 1993 VU 14 Dr Rátky István oki mérnök a Budapesti Műszaki [...]
16. 2. rész (6. oldal)
[...] Mező­gazdasági Kamara területén Ism Feigler István ÖK 1942 1 246 A [...] 4 73 B 1 NNYEI ISTVÁN Szivattyútelepek teljesítményadatainak megválasztása á kiv [...] alvízcsatornájában á Tsm Hatolykai Pap István 1949 1 2 128 BOZÓKY SZESZICH KÁROLY ism Vladimirescu I [...]
17. 2. rész (20. oldal)
[...] keleti lejtőjének középső részén Pap István Hatolykai á kiv 1945 1 [...] 25 Völgyzárógát az Árván Pap István Hatolykai 1948 1 120 Cseh [...] Vladimirescu I és Gh Ism Bozóky Szeszich Károly á 1947 1 [...] víziutak a háború után Katona István á 1948 2 227 Az [...]
18. 2. rész (31. oldal)
[...] mexikói nemzeti öntözőbizottság szervezete Feigler István á k kiv ÖK 1940 [...] Vladimirescu I és Gh Ism Bozóky Szeszieh Károly á 1947 1 [...] tekintettel jelentőségük törté­neti fejlődésére Katona István 1948 1 114 A Transhelvét [...] víziutak a háború után Katona István á 1948 2 227 A [...]
19. 3. rész (3_19. oldal)
[...] a Sebes Kőrös völgyében á Bózóky Szeszich Károly 1957 3 284 [...] fej­lődése á k kiv Binnyei István 1954 4 483 341 A [...] helyzete hazánkban á kiv Holló István 1958 1 8 2
20. 3. rész (3_29. oldal)
[...] ottmarscheimi víz­lépcsője á Ism Katona István 1952 2 301 546 A [...] Sebes Kőrös völgyében á Ism Bozóky Szeszich Károly 1957 3 284 [...]

 

  • 1
  • 2