Vízügyi Közlemények, 1962 (44. évfolyam)

1. füzet - III. Perényi Károly: Az esőszerű öntözéssel kapcsolatos hazai vizsgálatok és eredményeik

Az esőszerű öntözés 73 4. Permetező (esőztető) önözőberendezések csőveszteségeinek vizsgálata. 1959 (Kutatási jelentés, téma­felelős: Kozák Miklósné) 5. Cavazza D. : Caratteristiche delle pompe per irrigazione a pioggia. L'irrigazione a pioggia, 1957/2. 6. Degan A.: Condizioni ambientali di esercizio e scelta del tipo di impianto. Genio Rurale 1957/4 — 5. 7. Szivattyú-gépcsoport kialakításának alapelvei. (Szakértői anyag, szakértők: Nagg István, Gagán József). 8. Az esőszerű öntözés gépészeti kutatásai. (Szakértői javaslatok összefoglalása és értékelése, téma­felelős : Hofmeister Ferenc). 9. Az esőszerű öntözés szivattyúinak kialakítása. (Szakértői anyag, szakértők: Fáy Csaba, Kovács Gyula). 10. Traktoros esőztetés lehetőségeinek felmérése hazánkban. (Szakértői anyag, szakértők : Nyuli Gyula, Zombori János). 11. Esőszerű öntözés állása és fejlesztése az 5 éves terv során (Szakértői anyag, szakértő: Nyuli Gyula). 12. Az esőztetésnél alkalmazható csövek. Gyorskapcsolású könnyű acélcső (Szakértői anyag: szakértők: Nagy István, Vadas Ervin). 13. Műanyag csővezetékek felhasználási lehetőségei a felszínfeletti és földalatti öntöző rendszereknél (Szakértői anyag, szakértő: Kovács János). 14. Alumínium ötvözetből készített csövek felhasználási lehetősége az esőszerü öntözésnél (Szakértői anyag, szakértő: Kóder Frigyes, Varga István). 15. Csővezetékek ellenállási tényezőjének meghatározására végzett vizsgálatok (VITUKI vizsgálati anyag, témafelelős: Rusz Ervinné és Hankó Zoltán). 16. Csőellcnállási tényezők helyszíni mérések alapján való meghatározása. (VITUKI vizsgálati anyag, témafelelős: Rusz Ervinné). 17. Datei С.: Ricerche sperimentali sul comportamcnto idrauliche delle condotte in cloruro di polivinile délia Societa ,,La Résina". L'aoqua, 1958/2. 18. Vízlengés keletkezésének és hatásának vizsgálata az esőztető berendezéseknél (Szakértői anyag, szakértők: Dobos Alajos, Hajdú Sándor). 19. Károlyi Zoltán és Starasolszky Ödön: Az öntöző mérése I. II., VITJJKI, Tanulmányok és kutatási eredmények I. és 5. 1957. és 1958.). 20. Csőszerelvények veszteségtényezőjének meghatározására végzett vizsgálatok (VITUKI vizsgálati anyag, témafelelős: Rusz Ervinné). 21. Permetező öntözővízmennyiség mérése (Szakértői anyag, szakértő: Fáy Csaba). 22. Szorófejsorozat hidraulikai tervezése (Szakértői anyag, szakértő: Dobos Alajos). 23. Javaslat a kialakítandó szórófejsorozat vízhozamának és csapadékintenzitásának meghatározására (Szakértői anyag, szakértő: S^alóczy Bálint). 24. Tanda G.: Considerazioni sugli irrigatorí. L'irrigazione a pioggia 1957/2. 25. Oroszlány István és Perényi Károly: Az esőszerű öntözés. Olaszországban. Vízügyi Közlemények 1960/2. 26. A kialakítandó szórófejsorozat konstrukciójának meghatározása (Szakértői anyag, szakértő: Vadas Ervin). 27. Szórófejek minősítése (Szakértői anyag, szakértő: Salamin Pál és Varga Sándor). 28. Az Agrártudományi Egyetem Földméréstani és Kultúrtechnikai Tanszékének jelentése az Sz-1, Sz-2, SRS-100 és Éva szórófejek vizsgálatáról. Agrártudományi Egyetem Földméréstani és Kultúr­technikai Tanszék. (Témafelelős: Szalai György és Sági Károly). 29. Az Agrártudományi Egyetem Földméréstani és Kultúrtechnikai Tanszéke által 1960. évben végzett szórófejmérési munkák értékelése (Szakértői vélemény, szakértő: Oroszlány István). 30. Manfredi E. Introduzione alio studio dell'impianto di irrigazione a pioggia. Genio Rurale. 1957, 4 — 5. 31. Manfredi E.: Primi risultati di prove al banco d'orientamento per irrigatorí a pioggia, Estratto dagli Atti, 1954. 32. Stefaneiii G. ; Öntözőberendezések működése, cseppeloszlása és a vizsgálatok metodikája. Estratto dagli Alti, 1954. 33. Hordozható esőztető öntözőberendezés típusának megválasztása (VITUKI vizsgálati anyag, téma­felelős: Perényi Károly). , 34. Balatonnagybereki Állami Gazdaságban üzemelő öntözőhajó (VITUKI vizsgálati anyag, téma­felelős: Hofmeister Ferenc). 35. Esőztető berendezések hidraulikai méretezése (ÉKME 1. sz. Vízépítéstani Tanszék, témafelelősök: Bozóky-Szeszich Károly és Dobos Alajos). 36. Jelentés az Öntözési és Rizstermesztési Kutató Intézet által végzett esőszerű öntözéssel kapcsolatos vizsgálatokról. (Témafelelősök: Németh Sándor, Marjai Gyula, Szalóczy Bálint, Kiss Károly). 37. Esőszerű öntözés vízháztartási vizsgálat (ËKME I. sz. Vízépítéstani Tanszék, témafelelős : Salamin Pál). 38. Beszámoló az esőszerű öntözés víznormájának megállapítására 1960-ban Kisújszálláson végzett kísérletekről (Szakértői vélemény, szakértő: Frank Melanie). 39. Habeskost Alajos: A permetező öntözés. Vízügyi Közlemények, 1928. jan—jun. 40. Az esőszerű öntözés költségei (Agrártudományi Egyetem Üzemtanl Tanszék, témafelelős: Tóth Mihály). 41. Szórófejek mérése (VITUKI vizsgálati anyag 1961). 42. Haszpra Ottó: Űj típusú mellékáramkörű vízmennyiségmérő. Vízügyi Közlemények, 1959/1. 43. Rákóczi László: Elektromágneses vízhozammérő. Vízügyi Közlemények. 1960/1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom