Vízügyi Közlemények, 1957 (39. évfolyam)

VI PORTUGÁLIA *A lisszaboni építőipari kutatóintézet (á). Rocha M. Ism.: Staro­solszky Ödön 3—296 SZÁDFALAK: Egy fúrási eljárással készülő vízzáró függöny előállítására vonat­kozó kísérlet (á, kiv.). Dr. Lumpi Hugó és Illei Vilmos 4—336 SZILÁRDSÁGTAN: Rugalmas ágyazású tartók és csuklós láncolatok. Csőzsilipek, daru­pályák és más folytonosan felfekvő szerkezetek hosszirányú mére­tezése (á, kiv.). Csecskedi Géza 3—191 A Tiszavölgy északi része vízhiányának pótlása a Dunából átveze­tett víz dombvidéki tározásával (á, kiv.). Jolánkai Gyula 1-2- 3 TALAJVÍZ: *A talaj vízdúsítás egy érdekes esete. Suter M. Ism.: Almássy Endre .' 1-2—144 * Adatok a Csallóköz talaj vízviszonyairól (á). Gyalokay Miklós. Ism.: Karkus I. Pál ' 3—282 A Hanság és a Fertőzug talajvízviszonyai (á, kiv.). Kovács György 4 -389 TAROZÁS A Tiszavölgy északi része vízhiányának pótlása a Dunából át­vezetett víz dombvidéki tározásával (á, kiv.). Jolánkai Gyula 1-2— 3 TISZA: A Tiszavölgy északi része vízhiányának pótlása a Dunából át­vezetett víz dombvidéki tározásával (á, kiv.) Jolánkai Gyula 1-2— 3 ÜLEPÍTÉS: Ülepítőmedencék tervezésének néhány áramlástani kérdése (á, k, kiv.). Ivicsics Lajos l-2-*-112 Ülepítőmedencék hidraulikai méretezése és az ülepedési sebesség meghatározása (á, kiv.). Ivicsics Lajos 3 234 Megjegyzések az ülepítőmeclencék áramlástani hatásfokának értelmezéséről (A, kiv.). Muszkalay László és Vágás István 4 -401 VÍZELLÁTÁS: Önhordó csövek (á, k, kiv). Márkus Gyula 1-2 - 22 * A Nemzetközi Vízellátási Szövetség kongesszusai. Ism.: Holló István 1-2—141 *A talaj vízdúsítás egy érdekes esete. Suter M. Ism.: Almássy Endre . 1-2—144 *A hálózati veszteségek New York és Chichago vízműveinél (á). fíevinney R. I. és Eddy I. B. Isin.: Páris Emil 3—299 *Az ivóvízellátás helyzete Hollandiában (á). Kral W. F. J. M. Ism.: Holló István 4—414 VÍZERŐ: * Vízerőhasznosítás a Sebes-Kőrös völgyében (á). Isin.: Bozóky— Szeszich Károly 3—284 VÍZGAZDÁLKODÁS: A Tiszavölgy északi része vízhiányának pótlása a Dunából átvezetett víz dombvidéki tározásával (á, kiv.). Jolánkai Gyula 1-2— 3 V í ZHOZ AMMÉRÉS: *Venturi-mérő hordalékos kisvízfolyásokra (á). Kovacic E. Ism.: Starosolszky Ödön 1-2—149 **Egy új sebességmérő-szárny hitelesítő állomás (á). Bircher H. Ism.fcZr. Lászlóffy Woldemár 4—411 ZSILIPEK: Rugalmas ágyazású Lartók és csuklós láncolatok. Csőzsilipek, darupályák és más folytonosan felfekvő szerkezetek hosszirányú méretezése (á, kiv.). Csecskedi Géza 3—191

Next

/
Oldalképek
Tartalom