Vízügyi Közlemények, 1970 (52. évfolyam)

2. füzet - Dávidné Deli Matild-Kovácsné Dombi Mária: A vízigények hazai reprezentációs vizsgálata és annak eredményei

•228 Dávidné Deli M.—Kovácsné Dombi M. sen eltér. Az ellátottsági színvonal és arány jelentőségét vizsgálataink alapján nem állt módunkban meghatározni, hiszen nem állt rendelkezésünkre a vízfelhasználás .mennyisége ellátottsági kategóriánként. IRODALO M 1. Borsos József: Városgazdaságtan I. Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. Kézirat. 2. Illés István: Városgazdasági ismeretek, Tankönyvkiadó, Budapest, 1968. Kézirat. 3. VÁTERV: A Közmüvek befolvása a településekre. Magvarország településeinek közműellátottsága Tanulmány. 60.0S.04.03/10 Ср. I. kötet. 4. Sztankóczky Zoltán: Népesség és településföldrajz. Tankönyvkiadó, Budapest, 1966. Kézirat. 5. A népesség hosszútávon várható vízszükségletét meghatározó fontosabb tényezők vizsgálata. Mező­gazdasági és Élelmiszeripari Távlati Fejlesztési Bizottság, előkészítő tanulmánya, Bp. 1969. 6. Szittkey László: Adatgyűjtemény lakótelepüléseink vízellátásáról, OVII. 1958. 7. Dávidné—Kovácsné: Módszertani javaslat a távlati vízigények meghatározásához. Tanulmány: a Dél­dunántúli Vízügyi Igazgatóság megbízásából. Műszaki ellenőr: Dr. Orlóczy István. 1970. Kézirat. 8. Bozóky—Kovácsné—Illés: Vízellátás és csatornázás. Tervezési Segédlet. Szerkesztette: Dr. öllős Géza. Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. Kézirat. S. Öllős Géza: Vízellátás—csatornázás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1969. Kézirat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom