Vízügyi Közlemények, 1994 (76. évfolyam)

2. füzet - Rátky I.-Mantuano T.: Permanens áramlás felszíngörbéje számításnál alkalmazott közelítések hatásai

Vízügyi Közlemények, IXX\ fl. évfolyam 1994. évi 2. füzet PERMANENS ÁRAMLÁS FELSZÍNGÖRBÉJÉNEK SZÁMÍTÁSÁNÁL ALKALMAZOTT KÖZELÍTÉSEK HATÁSAI DR. RÁTKY ISTVÁN és MANTUANO TAMÁS A hazai hidraulikai tudományban a számítógépek első alkalmazására a felszín­görbe nyíltfelszínű csatornákban történő meghatározásánál került sor (Kozák 1964). A számítógépek alkalmazásával a gyakorlatból teljesen kiszorultak a különböző kö­zelítő, grafikus, grafoanaliükus vagy táblázatos módszerek (Agroszkin-Dimitrijev-Pika­lov 1952, Chow 1959, Németh 1963, Starosolszky 1970, VMS 156-72). Az egydimenziós vízmozgást leíró energia egyenletet - a Bemoulli-egyenletet - alkalmazó módszerek a 60­as években jelentek meg (Kozák 1964, 1967, Szigyártó 1968, Starosolszky 1970). A szá­mítógépek alkalmazása az elméleti alapokat tekintve nem jelentett lényeges változást, csak a gyakorlati számítást megkönnyítő .sjxiciális eljárás, kisebb-nagyobb |x>ntosítás (le­vezetése jelzi a fejlődést, mint pl.: a nem prizmatikusság, a ]X)ntosabb geometriai és hid­raulikai paraméterek figyelembevétele, az összetett keresztszelvényben történő számítás, a turbulencia, a sebességeliszlás egyenlőüenségének közelítése. (Kozák-Bozóky-ljjas 1972, Kozák-Rátky-B akónyi 1973, Kozák-Rátky 1974, Kozák 1975, Rátky 1976, Szigyár­tó 1978, Rátky 1980,1985, VMS 156-83). Az egydimenziós, permanens, fokozatosan változó áramlás felszíngörbéjének számítása még ma sem megnyugtatóan megoldott. Gondoljunk csak a turbulencia, a sebességeloszlás, az összetett meder, a hirtelen szelvény változások, a nagy leszívások, a kanyarok, a hidrodinamikai nyomáseloszlás, a veszteségi tag, a numerikus stabilitás stb. részben vagy teljesen megoldatlan problémáira. A meglévő eljárások többségénél még mindig pontossági és stabilitási problémát okoz a nagymértékű nemprizmatikusság vagy leszívás. Bár ezen segíteni látszik a Sa­int Venant-féle differenciál egyenletből való kiindulás és pontosabb numerikus mód­szerek alkalmazása, tie ezek bonyolultsága mellett a numerikus stabilitási problémák továbbra is fennállnak (Rátky 1985). A felszíngörbe számítás pontosságát és stabilitását legnagyobb mértékben a vesz­teség meghatá.roz.ásánok módja és a számítási szelvények távolsága befolyásolja. Tanulmányunkban elsősorban e két területre irányítjuk figyelmünket, nem feledve, hogy a felszíngörbe számítás problémáinak megoldásában lényeges előrelépés csak a ter­mészetbeni mérések és azok tudományos feldolgozása után válható. A kézirat érkezett: 1993. VU. 14. Dr. Rátky István oki. mérnök, a Budapesti Műszaki Egyetem Vízépítési Tanszékének adjunktusa. Mantuano Tamás oki. mérnök, a Budapesti Műszaki Egyetem Vízépítési Tanszékének doktorandusza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom