A Vízügyi Közlemények tartalomjegyzéke, 1879-2000

2. rész

20 Füzetszám és oldal : Az 1940. évi árvíz- és belvízvédekezés műszaki tanulságai. Pataky A szegedi ármentesítö és belvízszabályozó társulat vízve'delmi Belvízrendezésünk fontosabb feladatai. Trummer Árpád (á, k) TDT 1942/1 — 86 A vízitársulatok 1940—1941. évi árvíz- és belvízvédelmi munká­latai. Pichler János TDT 1942/1 - 150 Módszeres munka és sürgős tennivalók belvízrendezéseink terén. Sikó Attila (á) 1942/3-4 - 390 Belvízi átemelőtelepek. Ford. Sikó Attila és Bácsi Elek (á) TDT 1943/1 - 63 A lefolyási tényező és a levezetendő belvízmennyiség. Dr. Bogárdi János (á, kiv.) 1944/1-4 — 6 Az 1940 — 42. évi vízmentesítési munkálatok. Trummer Árpád (á, kiv.) 1945/1-4 — 28 Vízrendezési feladataink a duna — tiszaközi hátság keleti lejtőjének középső részén. Pap István (Hatolykai) (á, kiv.) 1945/1-4 — 43 A társulatok belvízrendezésének irányelvei. Bauer Sándor TDT 1947/1 — 55 BETON: * Az alacsony hőmérséklet hatása a beton kötésére és szilárdulására. Bijls A. — Campus F. Ism.: Kontur György 1944/1-4 — 73 BUDAPEST: A budapesti északi kikötő modellkísérlete. Rohringer Sándor (á, k) 1940/1 — 115 A csatornázás múltja és történeti fejlődése. Zaitz László 1942/1-2 — 3 A székesfőváros csatornázási viszonyai. Szabó János (á) 1942/1-2 — 170 Budapest és környékének csatornázása. Becske Kálmán (á) 1942/1-2 — 183 A budapesti Dunahidak roncsainak vízszinduzzasztása. Dr. Bogárdi János (á, kiv.) 1946/1-4 — 26 A budapesti Kossuth-híd alapozása. Dr. Széchy Károly (á, k, kiv.) 1946/1-4 — 41 BULGÁRIA: * A bolgár dunai vízrajzi szolgálat évkönyve. Ism.: dr. Lászlóffy Woldemár 1944/1-4 — 80 CSATORNÁZÁS (1. még Szennyvíz): Előszó. (A szennyvízcsatornázási előadássorozathoz). Bíró Zoltán 1942/1-2 — 1 A csatornázás múltja és történeti fejlődése. Zaitz László 1942/1-2 — 3 Csatornák tervezése és építése különös tekintettel vidéki városaink csatornázására és szennyvízkezelésére. Farkas Imre 1942/1-2 — 23 Adalékok a csatornázás költségeihez. Hergár Viktor (á) 1942/1-2 — 32 A székesfőváros csatornázási viszonyai. Szabó János (k) 1942/1-2 — 170 Budapest és környékének csatornázása. Becske Kálmán (á) 1942/1-2 — 183 CSEHSZLOVÁKIA: A Nyitra és Zsitva-folyók középső szakaszának ármentesítése. Böhm János (á, k) . . . Г TDT 1942/1 — 30 Az aszódi szivattyútelep. Gyalokay Miklós (á, k) TDT 1943/1 — 25 * Völgyzárógát az Árván. Pap István (Hatolykai) 1948/1 — 120 * Cseh- és Morvaország víziutai és vízgazdasági tervei. Csehily Géza (á) ... 1948/2 — 224 * Szlovákia vízierői. Dr. Lászlóffy Woldemár (á) 1948/3 — 333 * Vízvezeték-építkezések Szlovákiában. Csehily Géza 1948/3 — 337 * Talaj javítási kutatások Csehszlovákiában. Csehily Géza 1948/4 — 504 * Az Elba, Odera és Duna vízi összeköttetése és hajózhatósága. Smetana J. Ism.: Csehily Géza (á) 1949/1-2 — 117 * A népi demokratikus országok kultúrmérnöki kutatásügyi szolgálatainak együttműködése. Csehily Géza 1949'3-4 — 261 DUNA: A Duna 1940. évi árvize. Pataky Béla (k) . . 1941/1-2 — 37 * Tanulmány a Vaskapu vízerejének hasznosításáról. Vladimirescu I. és Gh. Ism.: Bozóky-Szeszich Károly (á) 1947/1-4 — 136 * A bécsi kikötő fejlesztésének tervei. Töry Kálmán 1948/2 — 220 * A német víziutak a háború után. Katona István (á) 1948/2 — 227 * Az osztrák Duna vízlefolyási viszonyai, 1893 —1942. Károlyi Zoltán .... 1948/3 — 342 * Felsőausztria vízrajza. Rosenauer F. Ism.: dr. Lászlóffy Woldemár 1948/4 — 522 Az Elba, Odera és Duna vízi összeköttetése és hajózhatósága. Smetana J. Ism.: Csehily Géza (á) 1949/1-2 — 117 * A Duna —Rajna összeköttetések és a velük kapcsolatos vízhasznosítások. Mátrai István (á) 1949/3-4 — 246 DUNA-TISZAKÖZ: A Duna — Tiszaközti haj ózó-csatorna múltja. Vas Leó 1940/2 — 162 A belvízrendezés kérdései. Bauer Sándor (á, k) 1941/1-2 — 60

Next

/
Oldalképek
Tartalom