Vízügyi Közlemények, 1970 (52. évfolyam)

4. füzet - Rövidebb közlemények és beszámolók

510 D. Deli M. és К. Dombi M. 5. Dr. Öllős Géza— Dr. Borsos József : Vízellátás és csatornázás I. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969. Kéz­irat. 6. Bozóky-Szeszich Károly—Kovács Kálmánné—Illés István: Vízellátás és csatornázás tervezési segédlet. Szerkesztette: Öllős Géza. Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. Kézirat. 7. Dávidné, Deli Matild—Kovácsné, Dombi Mária: A távlati vízigények meghatározásának néhány időszerű problémája, valamint módszertani javaslat a távlati vízigények meghatározásához. Tanul­mány. BME Vízgazdálkodási Tanszék. 1970. Műszaki ellenőr: Dr. Orlóczi István. 8. Salamtn Pál—Borsos József: Vízellátás és csatornázás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1965. Kézirat. 9. László/fii Woldemár: A városiasodás vízgazdálkodási vonatkozásai. Vízügyi Közlemények, 1969. 4. füzet 436—452 p. 10. Dávidné, Deli Matild—Kovácsné, Dombi Mária: A vízigények előrebecslésének néhány problémája, valamint a vízigények hazai reprezentatív vizsgálata és annak eredményei. Vízügyi Közlemények, 1970. 11. D. Dulovié: Niektore problémy spotreby vody. Vodohospodársky spravodajca. 1970. Szerkesztés alatt. 12. Árvái József : A Szegedi Vizmű racionális fejlesztésének egves kérdései. Doktori disszertáció 28/1968. Kézirat. 13. Dr. Borsos József: Városgazdaságtan. Tankönyvkiadó, Bpcst, 1967. Kézirat. 14. Bozóky-Szeszich Károly : Kaposvár város vízellátási hálózatának hidraulikai vizsgálata. Kézirat. 1970.

Next

/
Oldalképek
Tartalom