Vízügyi Közlemények, 1984 (66. évfolyam)

4. füzet - Rövidebb tanulmányok, közlemények, beszámolók

680 HARKÁNYI KORNÉL: Hidrológiai előrejelző modellek állo­máskódoló rendszere 4-629 HIRLING GYÖRGY: Tavasszal várható lefolyási viszonyok hosszúidejű előrejelzése 4-615 HOFFMANN ISTVÁN, Szilágyi Ferenc és A A. Gitelszon: Ön­működő mozgó rendszerek alkalmazása vízminőség-vizsgálatoknál 1-126 HORVÁTH IMRE, Nagy Lajos: Hozzászólás Mucsy Gy., Dobolyi E. és Major V.: Energiamegta­karítás az eleveniszapos szennyvíztisztí­tásban c. cikkéhez 3-505 HUSZTI ANDRÁS, Varga István: Áramlási folyamatok szá­mítása összetett vízkormányzati rend­szerekben 1-7 ILSE, JÜRGEN, Ambrus Sándor és Borkert. Matthias: Vízhozam-előrejelzés a RIMO-model­lel 2-219 IRITZ LÁSZLÓ, А. В Suhobodsikij és Szöllősi-Nagy András: A diszkrét lineáris kaszkád­modell paramétereinek numerikus érzé­kenység és stabilitásvizsgálata 2-334 JOLÁNKAI GÉZA: A Zala foszfor-hossz-szelvény vizsgála­ta 1-91 JOÓ OTTÓ: A Balaton eutrofizálódásának csökken­tési lehetőségei 1-67 JUHÁSZ ENDRE: Korszerű szennyvíziszap-szemét gyors­komposztáló berendezés 1-149 KALINA GYÖRGY: Előregyártott elemekből épített fenék­lépcső kismintavizsgálata 3-482 KARKUS PÁL: A Duna-Tisza közötti vízátvezetés és a Tisza-völgyi tározó hidrológiai egyenér­tékűsége 1-163 KAUREK RÓBERT, Ralovich Béla, Tóthné Jeges Sára és Bra­un György: A Balaton-víz néhány bakte­riológiai, biológiai és kémiai paraméte­rének számítógépes analízise 3-443 KESZTHELYI ERVIN, Bozóky-Szeszich Károly és Költő Gábor: Nagytérségi vízellátási rendszerek hid­raulikai vizsgálata 1-19 KISS GÁBOR. Gorzó György: A balatoni 1982. évi tro­fitásemelkedés okai 4 586 KONTUR ISJVÁN: Előrejelző modellek paramétereinek becslése vízállás és vízálláskülönbségek alapján 1-35 KONTUR ISTVÁN: A negatív binomiális eloszlás paramé­terbecslése és alkalmazása az előrejelzés­ben 4-542 KORNISNÉ AKANTISZ ZSUZSANNA, Baross Károly: Folyószabályozás kettős átvágással a Rába pápóci szakaszán .. 1 49 KOVÁCS GYÖRGY: Az átlagos lefolyás meghatározása a folytonos mezők elvének alkalmazásá­val 3-357 KOVÁCS GYÖRGY (geogr ), Domokos Miklós: Segédletek a dunán­túli kisvízfolyások szélsőséges vízhoza­mainak becslésére 4-573 KÖLTÖ GÁBOR, Keszthelyi Ervin és Bozóky-Szeszich Ká­roly: Nagytérségi vízellátási rendszerek hidraulikai vizsgálata 1-19 LAKI GYULA: A gátak történelméből 1-134 LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR: Helyesírás és helyes írás a vízügyek te­rén 1-140 LIGETI LÁSZLÓ, V. Balogh Katalin. Máté Ferenc és Vörös Lajos: A feltöltődés mértékének megha­tározása paleolimnológiai módszerekkel 1-104 MAGYAR PÁL: Lefolyás-szabályozással befolyásolt víz­készletek meghatározása 3-467 MÁTÉ ANDRÁS: Az észak-pesti szennyvíztisztító telep építése 1-114 MÁTÉ FERENC, V. Balogh Katalin. Vörös Lajos és Ligeti László: A feltöltődés mértékének meg­határozása paleolimnológiai módsze­rekkel 1 104 MEKIS ÉVA, Szöllősi-Nagy András: Numerikus szto­chasztikus csapadék-előrejelző modell a folyamatos lefolyás-előrejelzés időelő­nyének növeléséhez 4-519

Next

/
Oldalképek
Tartalom