A Vízügyi Közlemények tartalomjegyzéke, 1879-2000

2. rész

Füzetszám és oldal r VÍZELLÁTÁS: * Németalföld ivóvízellátása. Liefrinclc F. A. Ism.: dr. Lászlóffy Woldemár 1948/1 — 125 * Bécs város vízellátásának jövője. Ism.: Vedres Lipót (á) 1948/3 — 329 * Vízvezeték-építkezések Szlovákiában. Ism.: Csehily Géza 1948/3 337 * Vékonyfalú biperboloidalakú víztartály előrefeszített betonból. Laponehe R. — A moult ,J. Ism.: Kollár Lajos (á) 1948/3 — 354 VÍZGAZDÁLKODÁS: * A mexikói nemzeti öntözőbizottság szervezete. Feigler István (á, k, kiv.) ÖK 1940/2 - 306 * A korszerű mezőgazdaság vízi feladatai. Németh Endre. Ism.: Földi Endre " : ÖK 1942/2 - 382 * Vízgazdálkodás tározómedencékkel a Szajnamedence Párizs feletti részén. Suquet. Ism.: Salamin Pál (á) 1944 1-4 — 75 A vízgazdálkodás jelentősége a társulatoknál. Hallósy Ferenc .... TDT 1947/1 — 165 A magvar hajózás és mezőgazdaság kölcsönös vonatkozásai. Trümmer Árpád". 1948/1 — 3 Adatolt Magyarország vízviszonyainak rendezéséhez növénytermesztési szempontból. Dr. Kreybig Lajos (á, kiv.) 1948/2 — 201 * Osztrák talaj javítási munkaterv. Ism.: !Mantuanó József 1948/2 — 221 * Cseh- és Morvaország víziutai és vízgazdasági tervei. Ism.: Csehily Géza (á) 1948/3 — 305 * A németalföldi poldervidék vízgazdálkodása. De Gruyter F. Ism.: dr. Lászlóffy Woldemár 1948/3 — 349 * Vízi összeköttetés az Ob-folyó. az Aral-tó és a Kaspi-tenger között. Davidov M. M. Ism.: Csehily Géza (á) 1949/1-2 — 125 * Az osztrák vízgazdálkodás időszerű kérdései. Dr. Lászlóffy Woldemár 1949/3-4 — 262 VÍZHOZAMMÉRÉS: Belvízátemelötelepek vízhozamának mérése. Ihrig Dénes 1948/4 — 436 Belvízszivattyútelepek vízszállításának mérése. Máttyus Sándor (á, kiv.) 1948/4 — 445 A belvízátemelőtelepek által szállított vízmennyiségek folyamatos mérése. Hidvéghy László (á, k, kiv.) 1948/4 — 470 VÍZIERŐ: ^ A Kis-Békás patak vízierejének hasznosítása. Kanizsai Alajos (á, kiv.) 1945/1-4 — 57 * Svájc hasznosítható vízerői. Kertai Ede 1946/1-4 — 58 * Tanulmány a Vaskapu vízerejének hasznosításáról. Vladimirescu I. és Gh. Ism.: Bozóky—Szeszieh Károly (á) 1947/1-4 — 136 Magyarország vízerői. Dr. Mosonyi Emil (á, kiv.) 1948/2 — 160 Vízeröink gazdaságossága. Hock Károly (á, kiv.) 1948/2 — 188 * Szlovákia vízerői. Dr. Lászlóffy Woldemár (á) ! 1948/3 — 333 Új rajnai vízerőmű terve. Kertai Ede (á) 1949/3-4 — 266 VÍZIUTAK: A Duna —Tiszaközti hajózó-csatorna múltja. Ism.: Vas Laó 1940/2 — 162 * Az Egyesült Államok belvízi hajózóútjai, tekintettel jelentőségük törté­neti fejlődésére. Katona István 1948/1 — 114 * A Transhelvét-csatorna. Dr. Lászlóffy Woldemár (á) 1948/2 — 216 * Cseh- és Morvaország víziutai és vízgazdasági tervei. Csehily Géza (á) 1948/2 — 224 * A német víziutak a háború után. Katona István (á) 1948/2 — 227 * A belvízi hajózás Nagybritanniában. Doise J. Ism.: Katona István (á) 1948/5 — 230 * A háború után végzett munkák a berlini víziút-igazgatóság területén. Jurisch G. Ism.: Hock Károly (á) . . 1948/3 — 345 * A Szovjetunió víziutai. Csehily Géza (á) 1948/4 — 499 * A Száva-Duna-csatorna. Ism.: dr. Bogárdi János (á) 1948/4 — 508 * A Duna—Rajna összeköttetések és a velük kapcsolatos vízhasznosítások. Mátrai István (á) . 1949/3-4 — 246 * Belgium víziutai és vízépítési laboratóriumai. De Châtel Rudolf (á). . 1949/3-4 — 252 VÍZIÜGYEK A DUNAI ÁLLAMOKBAN: 1947/1-4 - 11S 1948/1 - 117, 1948/2 - 220, 1948/3 - 329, 1948/4 -504, 1949/1-2 - 117 1949/3-4 - 261 VÍZJELZÉS: * Hosszúidejű hidrológiai előrejelzések kisebb folyókon. Maslcjevics O. T. Ism.: dr. Lászlóffy Woldemár 1945/1-4 — 84 VÍZJOG: Az öntözés néhány vízjogi vonatkozása. Dr. Pettenati L. (Ford.: Árvíz és vízjog. Dr. Némethy Béla TDT 1942/1 — У

Next

/
Oldalképek
Tartalom