Vízügyi Közlemények, 1984 (66. évfolyam)

4. füzet - Rövidebb tanulmányok, közlemények, beszámolók

A LXVI. ÉVFOLYAM TARTALMA Az első szám a füzet számát, a második az oldalszámot jelöli 679 A) NÉVMUTATÓ AMBRUS SÁNDOR Borkert, Matthias és Ilse, Jürgen: Vízho­zam-előrejelzés a RIMO-modellel .... 2-219 BÁLINT ZOLTÁN: A zsilipláncmodell összehasonlító vizs­gálata 2-207 V. BALOGH KATALIN, Vörös Lajos, Máté Ferenc és Ligeti László: A feltöltődés mértékének meg­határozása paleolimnológiai módsze­rekkel 1-104 BAROSS KÁROLY, Kornisné Akantisz Zsuzsanna: Folyósza­bályozás kettős mederátvágással a Rába pápóci szakaszán 1 49 BAUER JÁNOS, Sárdi András: A Balaton mederüledék térképezése a felszín alatti radar alkal­mazásával 3-456 BENCSIK BÉLA: Hidrológiai alapok a folyók mértékadó árvizeinek meghatározásához 2 187 BORKERT, MATTHIAS, Ambrus Sándor és Ilse, Jürgen: Vízho­zam-előrejelzés a RIMO-modellel .... 2-219 BOZÓKY-SZESZICH KÁROLY, Keszthelyi Ervin és Költő Gábor: Nagy­térségi vízellátási rendszerek hidraulikai vizsgálata 1-19 BRAUN GYÖRGY, Ralovich Béla, Tóthné Jeges Sára és Kaurek Róbert: A Balaton-víz néhány bakteriológiai, biológiai és kémiai para­méterének számitógépes analízise .... 3-443 CSIKÁSZ SÁNDOR: Folyószabályozás a Közép-Tiszán .... 3-385 CSÓTI SZILVESZTER: Nyíltfelszínü vízszállító rendszerek ter­vezése átmeneti üzemállapotaik alap­ján 3-476 DAKÓ SÁNDOR. Ondruss Lajos: Hordalékvizsgálatok al­gériai kísérleti vízgyűjtőkön 2-293 DEZSÉNY ZOLTÁN: A lehetséges erózió térképezése és az erózióveszély vizsgálata 2-311 DOMOKOS MIKLÓS, Gilyénné Hofer Alice: A bővített Bala­ton-vízgyűjtő vízkészlet-gazdálkodásá­nak szimulációs modellje 2-239 DOMOKOS MIKLÓS, Kovács György (geogr.): Segédletek a dunántúli kisvízfolyások szélsőséges víz­hozamainak becslésére 4-573 DOMOKOS MIKLÓS, Stelczer Károly: A Duna-medence víz­mérleg-elem térképei 4 553 GÁBRI MIHÁLY: Nigéria, Afrika óriása, a vízügyi export tükrében 3-417 GILYÉNNÉ HOFER ALICE, Domokos Miklós: A bővített Balaton­vízgyűjtő vízkészlet-gazdálkodásának szimulációs modellje 2-239 GITELSZON, ANATOLIJ ABRAMOVICS, Hoffman István és Szilágyi Ferenc: Ön­működő mozgó rendszerek alkalmazása vízminőség-vizsgálatoknál 1-126 GÓG IMRE: A bökényi zsilip 4-673 GORZÓ GYÖRGY, Kiss Gábor: A balatoni 1982. évi trofi­tásemelkedés okai 4-586 HALÁSZ MIKLÓS: Becslőmodell a vízügyi szakmunkaerő összetételének elemzéséhez 4-607 HAMZA ISTVÁN, Szilágyi Endre és Takács Lajos: Vízho­zam sorozatmérések a Hévízi-tónál ... 2-230

Next

/
Oldalképek
Tartalom