A Vízügyi Közlemények tartalomjegyzéke, 1879-2000

2. rész

Füzetszám és oldal r BERENYI DÉISTES dr.: * Az időjárás és az Öntözés kapcsolatai. Ism.: Komlósi Imre ÖK 1941/2 — 379 * A magyarországi dohánytermelés, különös tekintettel Szabolcs vár­megyére. Ism.: Vastagh Géza ÖK 1941/2 — 381 * A burgonya termelése és összefüggése az időjárással. Ism.: Újlaki Nagy Árpád '. . ÖK 1942/1 — 244 * Az utóbbi évek rendkívüli időjárási viszonyai a Tiszántúli Mező­gazdasági Kamara területén. Ism.: Feigler István ÖK 1942/1 — 246 A burgonya öntözésének időjárási vonatkozásai (á, kiv.) ÖK 1942/2 — 339 BERGSTRÖM S.: ' * — Linderholm, S. : Dinamikus eljárás a felszíni talajrétegek átlagos rugalmasságának a meghatározására. Ism.: Kézdi Árpád 1948/2 — 233 BERTÉ MANLIO: (Ford. Lapray Géza) Az öntözés technikája (kiv.) ÖK 1940/1 — 17fi BIJLS A.: * - Campus F.: Az alacsony hőmérséklet, hatása a beton kötésére és szilárdulására. Ism.: Kontur György 1944/1-4 — 73 B1NNYEI ISTVÁN: Szivattyútelepek teljesítményadatainak megválasztása (á, kiv.) . . ÖK 1941/2 — 324 BÍRÓ ZOLTÁN: Előszó. (A szennyvíztisztítási előadássorozathoz) . 1942 1-2 — i BOGÁR Dl JÁNOS dr.: Hordalékmozgás a folyószabályozásban (á) 1942/3-4 — 207 A lefolyási tényező és a levezetendő belvízmennyisége(á,-kiv.) 1944/1-4 — 6 ,A budapesti Dunahidak roncsainak vízszínduzzasztása (á, kiv.) 1946/1-4 — 26 * ism.: Az Iowa Vízépítési Kutatóintézet 1946/1-4 — 60 * ism.: PoljaJcov В. V.: Folyóvízi hordalékok és gázlók vizsgálatának módszere 1946*1-4— 66 A lefolyási tényező és annak meghatározása (á, k) TDT 1947/1 — 58 * Ism.: House H.: Lebegtetett hordalék felfelé-irányuló áramlásban .... 1947/1-4 — 139 * ism.: A SzáVa —Duna-csatorna 1948/4 — 508 * ism.: dr. Rqmdas L.: Talajnedvesség- és párolgásvizsgálatok (á) 1949/1-2 — 13." Lebegtetett hordalékmozgás a Tisza fcáhony-rázompusztai szakaszán (á. k. kiv.) ' 1949/3-4 - 143­BOGDÁNFY ÖDÖN: (emlékezete). Dr. Lászlójjy Woldemár (kiv.) 1944 1-4 — 3 BOGNÁR NÁNDOR: A fa vasúti szállításának rendje TDT 1942/1 - 162 BONNENFANT J. L.: * Új adalékok az agyagbetonutak elméletéhez. Ism.: Szilvágyi Imre ... 1946 1-4 — 69 BOURGUIGNON F.: * Hullámjelenségek a kembsi vízierőmű fel- és alvízcsatornájában (á) Tsm.: Hatolykai Pap István 1949/1-2 — 128 BOZÓKY-SZESZICH KÁROLY: * ism.: Vladimirescu I. és Gh.: Tanulmány a Vaskapu vízerejének hasz­nosításáról (á) ; 1947/1-4 — 136 BÖHM JÁNOS: A Nyitra- és Zsitva-folvók középső szakaszának ármentesítése (á, k) TDT 1942/1 - 3!) BREITENÖDER M.: * Síkbeli talajvízáramlás szabad felszínnel. Ism.: dr. Einwachter József 1942/3-4 — 356 CAMPUS F.: * — Bijls A.: Az alacsony hőmérséklet hatása a beton kötésére és szilár­dulására. Ism.: Kontur György 1944/1-4 — 73 DE CHÂTEL RUDOLF: * Belgium víziutM és vízépítési laboratóriumai (á) 1949/3-4 - 252 CHIAPELLI RICHARD dr.: (ford. Haller Tilda): A rizs gombabetegségei (á, kiv.) ÖK 1940/2 - 233

Next

/
Oldalképek
Tartalom