5. oldal, 267 találat (0,147 másodperc)

Találatok

81. 2005-11-30 / 276. szám, szerda
[...] Kádár változatot használta dr Kádár István néven volt ismert Varga József [...] Huszág Lajos ma­gyarországi vállalkozó Németh Ist­ván a helyi régiófejlesztési ügy­nökség képviselője Pásztor István a Magyar Koalíció Pártjának parla­menti [...] egyébként a né­met vállalkozó határozott kérése volt A nagykövesdi úrbéres társa­ság [...]
82. 2000-06-09 / 132. szám, péntek
[...] el amikor a Nemzeti Vagyon­alap kérése ellenére nem avat­kozott be a [...] az MKP elnö­két valamint Hama István építés­ügyi Miklós László környezetvédel­mi minisztert [...] Pogrányban Bárdos Gyulával Nagycétényben Hama Istvánnal Nyitracsehin Bastmák Tiborral Csiffárban Hóka [...]
83. 2015-12-15 / 289. szám, kedd
[...] Nemzeti Sírkert ravatalozójában Az elhunyt kérése az volt hogy jó barátja [...] életévében elhunyt Ju­hász Ferencet Ágh István költő Pomogáts Béla irodalomtörté­nész Konok [...]
84. 1998-12-04 / 281. szám, péntek
[...] RÉGIÓ 3 5 Beszélgetés Harna István építésügyi miniszterrel a lakásgondokról valamint [...] át­alakítanák regionális fej­lesztési minisztériummá MALINAK ISTVÁN Miniszter úr hogyan működ­ne ez [...] másik dokumentum a sürgősségi eljárás kérése a parla­menttől A miniszterelnök he­lyettes [...]
85. 2015-05-12 / 107. szám, kedd
[...] bevételkiesést jelentett A klub számos kérése ellenére a Bad Blue Boys [...] klub felet­ti uralmát Salamon L István A Bad Blue Boys nevét [...]
86. 2003-05-06 / 103. szám, kedd
[...] adlábra A többi az ügyész kérésé ek megfelelően vizsgálati fogság a [...] pedig nincs lehetőségünk mondta Juhász István a hanvai Agrárius Kft vezetője [...] Györgyöt a sport és Hiller István az Oktatási Minisz­térium eddigi politikai [...]
87. 2010-05-14 / 109. szám, péntek
[...] BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT 85 éves Nemeskürty István irodalom és filmtörténész író 40 [...] de arra csak a szomszéd kéré­se után kerülhet sor Bocsánatkérésre kényszerült [...]
88. 1994-09-09 / 209. szám, péntek
[...] helyen a művelődési ház­ban Bartakovics István Harsányi Imre és Nagy Imre [...] János Barta Pál és Csatlós István részvé­telével K 95 Beszéljük meg [...] 19 órakor Bauer Edit Har­na István Pázmány Péter And­rássy Ferenc és [...] elnöke a KDM képvi­selők többszöri kérése ellenére sem volt hajlandó elküldeni [...]
89. 1992-04-09 / 85. szám, csütörtök
[...] idős nénit a hídon Több kérése azonban az itt eltöltött öt [...] Debrecenbe Két fiatal rendező Pincéss Ist­ván és Arkosy Árpád hívott s [...] kritikussal Mészáros Tamással és Nánay Istvánnal készítettem Pá­rizsban egyet tudomásul kell [...] Szathmári József Eperjesről és Lans­tyák István Pozsonyból Szathmári József a Felső [...]
90. 2005-10-27 / 249. szám, csütörtök
[...] 1929 ben készült ablakfestmény Szent Istvánt ábrázolja Az egyháznak ítélték Meg [...] kisbolt KOMMENTÁR Koszovói kérdőjelek MAUNÁK ISTVÁN Téves volt a nemzetközi közösség [...] részt venni a ciánperben mivel kérése ellenére a budapesti bí­rónő nem [...]
91. 1990-04-06 / 14. szám
[...] nagyszabású felvo­nulást rendeztek amelyen Major Ist­ván szópokolt 1936 ban a város [...] malt üzemi óvodájában a szülők ké­rése ellenére sem okították anya­nyelvükön a [...]
92. 2008-08-30 / 202. szám, szombat
[...] Dirty Blues Band menedzse­re Katona István A produkciós iroda a Reflecteur [...] azonban nem történt meg Katona István elmondta 00 15 ig vártak [...] nem találkoztam még hasonlóval Katona István nemzetközi jogosultságokkal rendelkező követeléskezelő cég [...] arról is beszámolt hogy külön kérése el­lenére sem vehetett részt az [...]
93. 1992-09-04 / 36. szám
[...] azon a helyen szobrot állíttat kérése meghallgatójának A férj magá­ba szállt [...] 1038 ban halálos ágyán Szent István Király is Mária képe mint [...]
94. 2004-11-30 / 276. szám, kedd
[...] Ezt megelőzendő az öregurat Dobó Istvánnal együtt el­fogták és bezárták a [...] aki a Habsburgokkal felvo­nult Báthori István erdélyi fejede­lem ellen 1872 őt [...] fizetés is jár de a kérése sehogy sem talált meghallgattatásra és [...] a Wesselényi Ferencé aki Bát­hori Istvánnak Balassi nagy pártfo­gójának az erdélyi [...]
95. 1991-03-01 / 9. szám
[...] Mától hetente A tisztelt olvasó kérése igénye szá­munkra parancs amelyet ha [...] nem Batta György hanem Batta István volt A hibás adatok nem [...]
96. 1991-11-19 / 271. szám, kedd
[...] külügyi bizottságok El­mondta hogy Batta István a Nem­zetek Kamarája külügyi bizottságá­nak [...] vajdasági nemzeti kisebbségek helyzetéről Batta István kezdemé­nyezte hogy a bizottságok fejezzék [...] jogunk süketnek tenni magunkat állampolgáraink kérése előtt Meg nem hallgatásuk akaratuk [...] Bese Szamborg 6433 91 Kalocsányi István 1916 10 14 Martos Szilvanovo [...]
97. 1977-02-27 / 9. szám
[...] Jó ivóvizet kérünk Érthető jogos kérése ez a KqSice vidéki járás [...] tagok száma 24 Elnökük Gál István titkáruk Dudák András a pénztáros [...]
98. 2000-09-06 / 205. szám, szerda
[...] SZEPTEMBER 6 Politika 5 Lanstyák István nyelvész Egészüljön ki a koncepció [...] is tiltakozott A koncepcióról Lanstyák István nyelvésszel a Comenius Egyetem tanárá­val [...] pozitív az hogy a szlo­Lanstyák István a szankciókkal csínján kell bánni [...] a Komárom megye kialakítására vonatkozó kérése A politikus el­mondta az új [...]
99. 1966-12-16 / 346. szám, péntek
[...] gólbírót is A Jégkorong Szakosztály kérése el­lenére Tikal megpróbálkozott a játékkal [...] Pál Bátorkeszi 130 pont Sreiber István Szepsi Szabó Tamás Jöka és [...] pont Tur­csányl Sándor és Máté István Szepsl 96 pont Sántha Árpád [...] józsef Léva 76 pont Sreiber István Buzlca 76 pont Varga István Izsa 74 pont Hajdú Lász­ló [...]
100. 2013-04-18 / 90. szám, csütörtök
[...] tudnánk mondani Az ellenzék egyik kérése követelése az volt hogy a [...] patthelyzet Szíriában AAAL 1 NÁK ISTVÁN Pillanatnyüag a Koreai fél­sziget áll [...]