Új Szó, 2013. február (66. évfolyam, 27-50. szám)

2013-02-01 / 27. szám, péntek

A nap száma: tavaly I euróra csökkent a szlovák bankszektor tiszta nyeresége IÚ SZERENCSE, SEMMI MÁS! RÉSZŰTEK A13. OLDALON ui szó 2013. február 1., péntek Ára 0,55 € (előfizetőknek 0,50 €) 66. évfolyam, 27. szám www.ujszo.com Izrael Szíriát bombázta Állítólag orosz rakétákat szállító konvoj volt a célpont A mindennapi krumpli A hajdina titka és a hurka kultúrtörténete ízvilág, 1 1 — 14. oldal A nap mondata: Naponta látom, mit művelnek a kassai dómban a magyar turisták. Alojz Tkáč volt érseket zavarják a Rákóczi- kriptánál tartott megemlékezések Az egyedül élők és a gyermeket nem nevelő párok kapják a segély 70%-át A fiataloknak megy a legtöbb segély Pozsony. Feltehetően nem a roma családok nyelik el a szociális támogatások legnagyobb részét, ahogyan azt a többségi társadalom nagy része gondolja. Erre lehet következtetni a kifizetett szociális támogatá­sok részletes elemzéséből. LAJOS P. JÁNOS „A támogatási rendszert nem elsősorban a roma családok használják ki” - állítja Lucia Ku- reková, az SGI társadalomkuta­tó és elemző intézet munkatár­sa. Állítását a világbank elemzé­seire építi, amelyek a szociális segélyben részesülők profiljá­nak és a roma családok bevétele­inek összehasonlításán alapul­nak. „A szociális támogatásban részesülők összetétele azt mu­tatja, hogy a támogatások több mint kétharmadát egyének vagy gyermeket nem nevelő párok kapták - magyarázza Kureková.- A négy gyermeknél többet ne­velők, azaz Szlovákiában sokak szerint a roma családok, csak a támogatásban részesülők kis hányadát tették ki.” A gyerme­ket nem nevelő párok közé tar­toznak például a már felnőtt gyerekekkel rendelkező kis­nyugdíjasok is. Kureková szerint az egyedülálló fiatalok kapják a szociális segélyek nagy részét. Az életkor szerinti bontás azt mutatja, hogy a támogatásban részesülő fiatalok aránya 25-26 éves korban megnégyszerező­dik, ami arra utal, hogy az egye­tem elvégzése után nem találnak azonnal munkát, ezért önálló háztartásként bejelentkeznek a szociális ügyi hivatalba. „Ez azt jelenti, hogy a támogatást olyan fiatal munkanélküliek kapják, akiknek ugyan nincs jövedel­mük, de a szüleikkel élnek egy fedél alatt” - állítja Kureková. Míg a 24 év alatti, egyedül élő fi­atalok körében egy százalék alatt van a támogatásában ré­szesülők aránya, a 25 évesek esetében ez 4 százalékra ugrik fel, majd fokozatosan 1,5 száza­lékra csökken a 40 éves korig. B Egyedülállók □ Gyermektelen párok □ Egyedülálló személy 1-4 gyermekkel E3 Pár 1-4 gyermekkel □ Pár 4-nél több gyermekkel » Forrás: ÚPSVAR, Világbank Grafikon: Ül SZÓ NAHÁT! Halló, itt Ivan Pozsony. MegtréfáltaVác- lav Klaus államfőt a cseh el­nökválasztás második for­dulója előtt egy szlovák ke­reskedelmi rádió, a dolog tegnap került nyilvánosság­ra. A Rádio Expres műsor­vezetője Ivan Gašparovičbe- szédmódját utánozva fel­hívta Klaust és szlovákiai menedéket ajánlott neki. Klaus nyilvánosságra került SMS-ére reagált, amelyben egy ismerősének azt írta, emigrál ha Karéi Schwar­zenberg nyer. A rádiós fel­ajánlotta, hogy Limbach- ban, ahol a szlovák államfő lakik, van hely számára. Gašparovič hivatala bírálta a rádiót. „Minden tisztessé­ges ember érti, mi a különb­ség a vicc és az idétlenség kö­zött”- mondta az elnök szó­vivője. A rádiós, Andrej Wallner azt mondta, meg­lepte, milyen egyszerű volt Klausszaltelefonálni. (mti) A francia csapatok tegnap elfoglalták az iszlamisták utolsó fellegvárát, Kidalt is. Hírünk a 6. oldalon. (SITA/AP-fe ívtétel) Több joguk van az utasoknak annál, amit a légitársaságok beismernek Nincs kibúvó: a fapadosnak is fizetnie kell Tkáč és a turisták Elvitetné a volt érsek Kassáról Rákóczit Kassa. Elvitetné a dómból II. Rákóczi Ferenc földi maradvá­nyait Alojz Tkáč nyugalmazott kassai érsek. Úgy véli, a sírhe­lyet látogató magyar turisták egy része úgy viselkedik, hogy azzal megszentségteleníti a ka- tedrálist, ezért az lenne a leg­jobb, ha Rákóczit Magyaror­szágra vinnék. Az érsekség szóvivője viszont azt mondta lapunknak, fel se merült, hogy Magyarországra vitessék a földi maradványokat, a volt érsek magánvéleményéről van szó. Tkáč érsekkérdésünkre azt nyilatkozta, naponta látja, mit művelnek a dómban a ma­gyar turisták, és ennek véget kell vetni. Tkáč azt mondja, tavaly október végén telt be a pohár, amikor egy jobbikos csoport em­lékezett a kriptánál, de Rákóczi személye ellen is kifogásai van­nak. „Már az is sok, hogy egy ilyen ellentmondásos történel­mi személyiségre ennyi alkotás emlékeztet a dómban. Nem Szent Józsefről van szó. Azt is látni kell, ki mindenki van ott még eltemetve, és épp az övé a legjobb hely. Az igaz, hogy neki építették, na de egy katedrális- ban egy ilyen embernek!” - mondta lapunknak Tkáč. Az 1735-ben Rodostóban el­hunyt Rákóczi földi maradvá­nyait hosszas előkészítés után 1906-ban szállították haza. A hazahozatal az év eseményének számított az akkori Magyaror­szágon. A földi maradványok Kassáról való eltávolításának ötlete nem először merül fel. A 90-es években a Mečiar-kor- mány idején az akkori kulturális tárca vezetése fel akarta ajánla­ni Budapestnek, „cserébe” a Szlovákia mai területéről szár­mazó műemlékek „hazahozata­láért”. A magyar kormányzat a javaslatot komolytalannak tar­totta. Részletek a 3. oldalon, (vm, MSz) wm 9 771335 705052 ÚJ SZÓ-HÍR Dublin/Luxembourg. A légi fuvarozó akkor is köteles ellátást biztosítani az utasoknak, ha a já­ratot olyan rendkívüli körülmé­nyek miatt törli, mint például az Eyjafjallajökull vulkán kitörését követő légtérzár volt. Ez derül ki az Európai Unió Bíróságának jogmagyarázatából, amelyet egy dublini bíróság kérésére dolgozott ki. Egy ír férfi fordult a bírósághoz, aki kártérítést köve­telt, mert a Ryanair társaság hét napig semmilyen ellátást nem biztosított számára, míg a lég­térzár alatt a portugál Faro repü­lőterén vesztegelt. A bírósági döntés értelmében az utasnak ilyen esetben is jár bizonyos ellá­tás, a szállás- és az étkezési költ­ségek térítése vagy bebiztosítá­sa. Részleteka2. oldalon, (dem)

Next

/
Oldalképek
Tartalom