33 találat (0,233 másodperc)

Találatok

1. 1897-07-04
[...] Ferenc gazdász Mihályi Kálmán Mihályi István Mihályi Sándor Mihályi Juliska Bélák István gyermekei Bélák Margit Bélák Loránd [...] Erzsike gyermekei Festliy Pál Festby István dr Bélák Sándor gyermekei Bélák [...] gyermeke Dobrovszky Kálmán Özv Nagy István és gyermekei ugy a maguk [...] az Isten áldásának reájuk való kérése után az ünne­pély véget ért [...]
2. 1891-03-01
[...] Endre Dr Koritschoner Fü­löp Kovács István Lazányi Béla Lukonics Pál Mikovinyi Ödön Obermayer József Paál István Papp János Dr Rechnicz Ede [...] László Dr Makara György Németh István Ocsovszky Kázmér Paál István Dr Steiner József Szabó Károly [...] szomjúság a szív éhsége sóvárogva keresé a bölcsőt A kicsike szőke [...]
3. 1902-11-23
[...] állal megtekinthetők Kedvezményes áru facsemeték kérése A kertészeti egyesület elnöksége ez [...] leánya Mária r kob Szálai István foldmivelő es neje Reinhardt Rozália [...] és neje Szauer Mária tia István r katb Kéee János foldmivelő [...] ev N ov 11 Kovács István foldmivelő és neje Erdélyi Z [...]
4. 1898-09-11
[...] Török János városi mérnök azon kérése szolgált hogy a vizvezeték építésénél [...] Lajos Mészáros Károly polgármester Barthalos István és Szenté János a kérelmet [...] a tisztviselők fizetését emelni Barthalos István az állandó választmány javaslatának dr [...] indítványt egy­hangú helyesléssel elfogadta Barthalos István azt ajánlja hogy a költség­vetés [...]
5. 1900-05-27
[...] iskoláig betemettetett Lamperth Lajos Bock István Kis József Koczka László Barthalos István id Padi István és Löiry László felszólalásai után [...] kanyarodjék be a budapesti fő­vonalba Kérése teljesítése esetén a hozzájárulási összegből [...]
6. 1898-12-25
[...] Gábor dr Kende Ádám Padi István Krausz József N v képviselők [...] 3 egélyadomány A belügyminiszter főispánunk kérése folytán háromezer forint segélyt küldött [...] íveken lehet Vadászat Keményff y István urod nagybérlő sikerült vadászatot rendezett [...] az érdekelt vidék részéről Barthalos István ügyvéd végre az érdekelt m [...]
7. 1909-03-14
[...] Uj novellás könyv Longi A István kolozsvári hírlapu mik decemberre jelzett [...] tiszt­viselőinek E ek óta állandó kérése a rendezett tanácsit városok tisztviselőinek [...] hét ezer érdemes köztisztviselőnek mél­tányos kérése nyert teljesitést Postai ertesites A [...]
8. 1900-12-02
[...] József Voo Í Mátyás Dömötör István Szalay Tamás Czupor H István 40 40 f Vogl Mihály [...] Mikszáth Kálmán Bródy Sándor Bársony István Herczeg Ferenc külföldiek Georges ühuet [...] a kiadóhivatalnak csak az a kérése lehet a közönséghez hogy a [...]
9. 1896-09-06
[...] ez alkalommal üritette poharát Barthalos István Néger apátra mondott tósztot A [...] az nem volt hajlandó többszöri kérése dacára helyét elhagyni és hozzámenni [...] 1 hetes rk bélhurut Somogyi István fia 3 3 2 éves [...]
10. 1874-08-09
[...] megmaradt népével el­futott a csatatérről István vajda szinte kimerülve már a [...] ábrándozott Pulcheria lábainál ez egy kérése teljesítésére szólítá fel A szerelmes [...]
11. 1888-12-09
[...] A napi rend előtt Barthalos István m biz tag indokolta azon [...] kérdésének tárgyalásánál bin ét Bart­halos István szólalt fel és hangsulyoíván azt [...] az állandó biráló választmányba Plosszer István a közegészség­ügyi választmányba dr Csolnoky [...] jussát nem engedi A másik kérése is e lapoknak a közügy [...]
12. 1888-07-15
[...] Pöcze János Konkoly Lajos Barthalos István Czike Lajos László József Pereszlényi [...] 18 án tartatik meg Koronczy István devecseri segédlel­kész a kaposvári plébániához [...] Székely Margit kisasszony is Levóczky István vághi r cath fötanitóval Sok [...] helyére leendő to­lonczoltatását rendelték el Kérése és könyör­gése mitsem használt a [...]
13. 1891-08-16
[...] a hatóságok is megjelennek Szt István napja vagy mint a törvényhozás mondja István király napja ezen a törvényhozás [...] által átvétele s építkezé­sekre államsegély kérése voltak Az államse­gély kérése úgy a bonyhádi ós felső [...]
14. 1908-08-02
[...] Elemér Vörös Ernő Fanta Alkony István An­daházy Kasnya Béla festményei Honti [...] csavargót a szomszédos faluba a keresé­ sére indult emberek elfogták s [...] megkerült A szomjas tolvajok Kovács István lovászpatonai Tóth Sándor kajári lakos [...]
15. 1891-04-05
[...] hogy városunk polgármesterének hozzá intézett kérése a közügy érdekében lesz elintézve [...] és szépítő szakbízottság elnöke Barthalos István elöadójegyzö Voyta Adolf A köz­egészségügyi [...] befejezve A polgári elnök­ségre Barthalos István megyebizottsági tag ur neveztetett ki [...] kath 7 hónapos tüdőlob Szalay Ist­vánná ev 50 éves szivkór Mészáros [...]
16. 1894-04-08
[...] Szokoly Ignác h polgármester Barthalos István Baráth Károly Gyurátz Ferenc Hanauer [...] Néger Ágoston Steinberger Lipót Tóth István Valter Sándor A küldöttség tagjai [...] Körmendy Béla Mattus György Tóth István ós Valter Sándor városi képviselők [...] e címen évi 15294 írtnak kérése elhatároztatott s ezzel kapcsolatosan a [...]
17. 1909-05-30
[...] le­endő sürgős kiteijes Tésének a kérése elhatárol­ta tóti ti Az alsóbbrendű [...] póttagot uévszerint Kocsis Pált Horváth Istvánt a munkaadók restéről továbbá Kerbolt [...] állásra a munkaadók részéről Hóday István az alkalmazottak részéről Varga Lajos [...]
18. 1886-05-16
[...] árvavagyon alapja képző háznak Nagy István és neje nevére lett bekeblezése [...] elment az inté­zetbe vagy Holman keresé fel öt mely láto­gatások alkalmával [...] ez által jelentékenyen megakadályoztatott Szent István községben a gyermekek közt a [...] táblázatban van kitüntetve Hökhurutban Szent István községben mélyebb rejtekébe hiába küzdöttek [...]
19. 1887-01-23
[...] Néger Ágoston Pap János Paál István Szilágyi József A Pápai Lapok [...] tagokul beválasztattak Balogh Ferenc Barthalos István Pápa dr Fejér Ferenc Fittler [...] Andor Udvardy János póttago­kul Badiis István Meszleny Lajos Nagy Ignác és [...] azután férfias nyíltsággal kimondott első kérése ez volt Legyen a feleségem [...]
20. 1900-10-14
[...] legyen vágya teljesületlen ne maradjon kérése mcghallgatatlau Meghúzták a fehér liliom [...] biztak A magyar középasztályért Széchenyi István gróf korszakalkotó fel­lépése óta midőn [...]

 

  • 1
  • 2