6. oldal, 244 találat (0,077 másodperc)

Találatok

101. 1910-07-10 / 28. szám
[...] vm t főügyész Dr Aáron Sándor vm főorvos Péchy László és [...] iskolák is A nagykárolyi és szaniszlói állami iskolák épitése az exlex [...]
102. 1909-06-13 / 24. szám
[...] Antal Luby Béla és Szalkay Sándor jelentették be Az alispáni jelentésből [...] olvasott fel megemlítjük hogy Kovács Sándor és Teleky Jenő gróf hivataluk [...] tudomásul szolgált Közegészségügy Dr Aáron Sándor vm főorvos a vár­megye közegészségügyi [...] összes 571 tanító munkáját Tárgyaltam Szaniszló községgel áll isk szervezésére nézve [...]
103. 1909-07-25 / 30. szám
[...] adandók be Népgyülés Vasváriban Csemegei Sándor nyirvasvári gör kath lalkész fel­hívására [...] érte a multnap reggel a szaniszlói pos­tamestert amint a hivatal ajtaját [...] nagy­bányai kaszinó termeiben b Kovács Sándor erdődi főszolgabíró tiszteletére Barátai és [...] nevében és többen B Kovács Sándor meghatva mondott köszönetét a nagy [...]
104. 1916-04-16 / 16. szám
[...] szatmári ügyvédeket tiszteletbeli főügyészekké Demkő Sándor közgyámot tiszteletbeli tanácsnokká Horváth Sándor rendőrtisztet tb fogalmazóvá Oláh Mik­lós [...] ópályi i jegyző Pénztárnok Veress Sándor pety tyéni jegyző A közgyűlés [...] gép­kezelő tanonca vasárnap délelőtt kiment Szaniszlóra honnan délután már vissza érkezett [...] este fél 7 órakor Temptli Sándor termében alkalom szerű szinielöadást tart [...]
105. 1910-05-29 / 22. szám
[...] láttunk a Somogyi és Dénes Sándor szatmári újságíró kollegánk müve mely [...] nyújtó szereplőit Az előadáson Dénes Sándor a szatmári szerző is jelen [...] helyiségben c a III előtt Szaniszló Erkörtvélyes Erendréd Penészlek Csomaköz Bere [...] elnök HÍREK Uj járásbiró Dániel Sándor az erdődi járásbíróság vezető járásbirája [...]
106. 1903-03-29 / 13. szám
[...] 5 Vármegyei alispán előterjesztése Derzsi Sándor utkaparó vegkielégitése ügyében Fj 6 Ugyanaz Kovács Sándor járási írnok terhére előirt vizsgálati [...] évi számadása II 71 72 Szaniszló és Kapnikbánya 1903 évi pótköltségelőirányzata [...]
107. 1919-01-12 / 2. szám
[...] Miksa Cukor Márton ifj Matolcsy Sándor Politzer Ignác Lu­kács Lajos Braun [...] kiskirályai a szolgabirák Legújabban Kovács Sándor erdődi főszolgabíró és Dienes Sándor szol gabirő kérték nyugdíjazásukat Tüzoltóügy [...] része a következő 1 Dá­niel Sándor a járásbíróságot vezető Ítélő táblabiró [...] Nagymajtény Penésziek Piskolt Portelek Reszege Szaniszló Vállaj és Vezend köz­ségekre vonatkozó [...]
108. 1912-09-01 / 35. szám
[...] arany órdemkeresztet adományozta Eljegyzések Dénes Sándor az Uj Szatmár jeles tollú [...] Lajos nagykárolyi honvédhadnagy eljegyezte Márton Sándor volt nagykárolyi erdőtanácsos leányát Birikét [...] e hó 22 én Radnai Sándor oki jegyző válasz­tatott meg egyhangúlag fiiiunkassors Preg Ferencz szaniszlói legény a kigyei pusztán lévő [...]
109. 1905-05-07 / 19. szám
[...] Rudolf Salamon Sámson Samu Sámuel Sándor Sári Sarolta Sebestyén Simon Soma Stefánia Szabolcs Szaniszló 21983 8278 108751 100496 102170 [...]
110. 1910-07-17 / 29. szám
[...] oly ha­mar kedvenczévé lett Benedek Sándor vivó mester tiszteletére külsőségekben is [...] Magduska tőrrel Kaufmann Józsika Benedek Sándor mes­terrel Czilly Jenő és Cukor [...] és részteleki fiókintézetét fentartja Dénes Sándor könyve Dénes Sándor újságíró kollegánk a Szamos laptársunk [...] Kálmán ur divat­kereskedésében Főtér Villámcsapás Szaniszlón junius 27 én délután 3 [...]
111. 1913-11-09 / 45. szám
[...] Szerda Márton 13 Csütörtök K Szaniszló 14 Féntek Jozafát 15 Szombat [...] Bella Ke­rekes Zsigmondné unokahuga Makoldy Sán­dor dr Letlinger Jenő Róth Károly [...] kir 12 honvéd gyalogezrednél Schön Sándor alezredest ezredessé Berényi István főhadnagyot [...]
112. 1914-01-04 / 1. szám
[...] Endre csomaközi plé­bános s a szaniszlói plébánia interimalis ad ministratorává Láng [...] érdeklődésre való te kintettel Gaibl Sándor p praelátus apát­kanonok Pozsony Káptalan [...]
113. 1900-11-04 / 45. szám
[...] 17 Szatmáron Iiossin József Rajzinger Sándor Nagy károlyban Hahn János Fitos Ferencz Srky Károly Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...]
114. 1913-05-04 / 18. szám
[...] Kedd Ol János 7 Szerda Szaniszló 8 Csütörtök Mihály 9 Péntek [...] lesz fordítva Kémnek nézték Mauchs Sándor nagy­károlyi uradalmi segédtisztet akit tegnap [...] Stern­berg Dénes birtokos Nagykároly Márkus Sán­dor vendéglős Fehérgyarmat Németh József földbirtokos [...]
115. 1918-09-08 / 36. szám
[...] névjegyzékében történt felszó­lamlások Koszorumegváltás jékey Sándor fő­ispán ozv Ráez Elntnérné elhunyta [...] sikerült estélyt rendezett Nagybányán Jékey Sándor és neje védnöksége mellett Szőke [...] Ö 53 8 30 422 Szaniszló 6 45 4 30 Dégenfcld [...]
116. 1915-11-21 / 47. szám
[...] Kardos Mihály Kardos Aurél Kertész Sán­dor Kandel Ignácz Lukács Lajos dr [...] i Rosenzweig Mór ifj Sternberg Sándor id Sternberg Sándor Sternberg Sándor dr Stern berg Géza dr [...] Simon Grosz József Böhm Lebovits Szaniszló Ko váts Samu Börvely dr Róth Sándor Erdőd Schwartz Részegé Halálozás Kardos [...]
117. 1901-01-06 / 1. szám
[...] leendő megtérítése iránt V Ugyanaz Szaniszló község gyámpénztári tartalék alapjából az [...] igennnel szavaztak Nagy László Domahidy Sándor Böszörményi Zsigmond Falussy Árpád Br [...] ris Kelemen Tordai Imre Jékey Sándor Reök Gyula Spitz Antal Roóz [...] Kálmán Ba lázsy József Böszörményi Sándor Zoltán László dr
118. 1916-08-06 / 32. szám
[...] működése alatt is rendkívül megszeretett Szaniszló községben megüresedett aljegyzői állásra Gruber [...] bármikor megkaphatják Orosz fogságban Bornemissza Sán­dor honvédhuszár főhadnagy Bottka Imre a [...] főnökét és Csen gery Mayer Sándort a Szatmárvármegyei Takarékpénztár vezérigazgatóját válasz­totta [...] Hitel­bank debreceni főnökhelyettese és Hirsch Sándor a Szatmárvármegyei Takarékpénz­tár igazgató helyettese [...]
119. 1915-11-28 / 48. szám
[...] egyesület pénztá­rosa és dr Vetzák Sándor vettek részt Gyaszeset Nonn Gyulámé [...] Ferencné sz Fok Terézia Molnár Sándor József és Mi­hály ifj Nonn [...] 000 K Krasznaszentmiklós 94000 K Szaniszló 72 000 K Genes 52 [...]
120. 1900-12-02 / 49. szám
[...] 17 Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor Nagy károlyban Hahn János Fitos Ferenci Gyurovits Gyula Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind