12. oldal, 244 találat (0,147 másodperc)

Találatok

221. 1906-06-24 / 40. szám
[...] és gencsi körjegyzőség junius 26 szaniszlói és mező­teremi körjegyzőség junius 27 [...] rendes tagok Báthory István Vida Sándor Kardos Lipót és Bendes János [...] koronás üvegekben mindenütt Ké­szíti Balázsovich Sándor Koronagyógy­szertára Sepsiszentgyörgy 5182 1906 K [...]
222. 1905-12-10 / 50. szám
[...] 180 Géres Mánd Borzova Porcsalma Szaniszló Madarász Barlafalu Rózsapallag Borliid Veresmart [...] Albert dr Kovács Dezső Sternberg Sándor és még többen A társaság [...] István Spitz Antal és Vida Sán­dor képviselőtestületi tagokat felkérvén a közgyűlést [...]
223. 1901-12-22 / 51. szám
[...] magát hosszas szenvedés után elhunyt Szaniszlón volt községi jegy­ző a hol [...] férj dr Gyurkó Lászlóné Nyilván Sándor mint unokaöcscsei Márk János mint [...] d e 11 órakor Károly Sándor áll tanító a luczer nások [...]
224. 1908-06-14 / 24. szám
[...] rövid szenvedés után elhunyt Holttestét Szaniszlón tették örök nyu­galomra Szatmár város [...] némák maradnak Színigazgató válásztás Krémer Sándort a szatmári szinikerülot volt igazgatóját [...]
225. 1915-11-14 / 46. szám
[...] községek pénteken Éreudród Csomaköz Bere Szaniszló Mezőterem Vezend Portelek Vállaj és [...] közjegyző Az igazságügyminiszter dr Dömötör Sándor kecskeméti kir közjegyző­helyettest Szilágyösehbe kir [...]
226. 1901-03-17 / 11. szám
[...] programmal 1 Alkalmi beszéd Tietz Sándor 2 Kik voltak a honvédek [...] maguk és gyermekeik György és Sándor valamint a számos rokonság nevé­ben [...] a gondos családapát Gruber Márton szaniszlói jegyző sógorát vesztette el az [...]
227. 1908-12-20 / 51. szám
[...] távolléte idejére helyettes parancsnokul Márialaky Sán­dor csendőrfőhadnagy küldetett ki A bosnyák [...] súlyos Meglopott gazdaember Márkus György szaniszlói gazdaember a múlt héten két [...]
228. 1905-03-19 / 12. szám
[...] Spitz Ilonka 60 fill Fintha Sán­dor főjegyző 60 fill Spitz József [...] lónál Érkörtvélyesen 4 udvaroD lovaknál Szaniszlón Szat márzsadányon Borhidonés Nagykárolyban 1 [...]
229. 1904-07-03 / 27. szám
[...] Dr Laurán Ágostonra Lázár Gábor szaniszlói esperes lelkész ugyanerre Ardeleán Korjolán [...] Schönher Gyula muzeumőr és Schönher Sándor főerdész A rövid de magvas [...] Szatmári elhunyt Az elhunytban Maróthy Sándor földbirtokos kedves leányát gyászolja Jelen [...]
230. 1905-08-06 / 32. szám
[...] kiadás fedezésére kölcsön felvétele tárgyában Szaniszló község óvoda telkére az államkincstár [...] Brán Dénes Szabó László Farkas Sándor vejei Brán Lujza Brán Aurél [...]
231. 1905-12-10 / 50. szám
[...] agy László főjegyző főispán Wojnarowics Sándor jegyzőkönyvvezető főispáni titkár 973 1905 [...] betöltése iránti intézkedés V 14 Szaniszló község módosított szervezési sza­bályrendelete V [...]
232. 1903-11-29 / 48. szám
[...] Deb reczeni István polgármester Krémer Sándor a szatmári színikerület igaz­gatója kibocsátotta [...] hó 26 án ment végbe Szaniszlón nagy részvét mellet hol férje [...]
233. 1906-08-12 / 47. szám
[...] ne­vében dr Jordán Károly apát szaniszlói plébános tol­mácsolta a kerület szeretetét [...] már érintkezésbe is lépett Wekerle Sándor miniszterelnökkel mint pénz­ügyminiszterrel A pénzügyigazgatóságok [...]
234. 1902-11-02 / 44. szám
[...] járási m kir állatorvossá Szende Sándort nevezte ki Kinevezés A vallás [...] Szűcs Józsefet Eljegyzés Földvári Farkas szaniszlói lakos gazdálkodó eljegyezte Fleischmann Mór [...]
235. 1901-03-31 / 13. szám
[...] Ara nyos Megyesen Patóházán Dengelegen Szaniszlón Apahegyen Vámfaluban Nagy Kolcson az [...] határozatot hozzon A választmány Benedek Sándor debreczeni vivó mester ajánlata mel­lett [...]
236. 1906-08-26 / 49. szám
[...] kísérletezést a legmelegebben aján­lom Kurucz Sándor ev ref lelkész Rádfalva Baranya [...] Müller Száli nagykárolyi Heinrich János szaniszlói Rencz Mária nagykárolyi lakosok Birtok [...]
237. 1903-05-10 / 19. szám
[...] Ferenczy Imre Mártha József Szeőke Sándor Do mahidy Viktor Tóth Kálmán [...] A Nagykároly érendrédi Nagykároly fény szaniszlói nagykároly kálmánd börvelyi viczinális uti [...]
238. 1901-05-12 / 19. szám
[...] Hám József Vetzák Ede Tóth Sándor Nonn Gyula 2 2 kor [...] köszönet Dr Lang György ur Szaniszlóról a f hó 4 én [...]
239. 1905-04-30 / 18. szám
[...] készségesen azonnal válaszol Gyászeset Kölcsey Sándort a debreczeni kir Ítélőtábla biráját [...] Folyó hó 24 én a szaniszlói uradalomhoz tartozó Ménes akol nevű [...]
240. 1906-11-04 / 59. szám
[...] 1 én a déli órákban Szaniszló községben A veszedelem igen nagy [...] te­gyék Ma vasárnap estére Veres Sándor népdalnokot a m kir ope [...]