5. oldal, 141 találat (0,244 másodperc)

Találatok

81. Érmellék, 1911-08-05 / 15. szám
[...] kellékek nagy választékban kaphatók Sámuel Sándor könyv és papirkeres kedésében Nagykároly [...] szerint egy névtelen feljelentő a szaniszlói csendőrség előtt okirathamisitással rágal­mazott meg [...] Érkörtvélyes 1911 augusztus 3 Pataky Sándor ref lelkész E rovat alatt [...]
82. 1913-04-19 / 16. szám
[...] Éles Zoltán Uray Vilma Uray Sándor Majos Sárika unokái Fogtechnikusi vizsga [...] néz elébe Csomaközi csendélet A szaniszlói csen­dőrség feljelentést tett a kér [...] kőbányai söreinek főraktára ifj Matolcsy Sándor Telefon 122 sörraktára Telefon 122 [...]
83. 1913-05-17 / 20. szám
[...] HÍREK Frenkel TTíariska Tokaj Lilienfeld Sándor Rag károly jegyesek TTÜnden külön [...] egyhangúlag Fetser Vendel ok­leveles jegyző szaniszlói jegyzői Írnokot vá­lasztották meg aki [...] egye­sület kérelmét teljesítette Eljegyzés Lilienfeld Sándor helybeli órás és ékszerész eljegyezte [...]
84. 1913-01-18 / 3. szám
[...] ifj Kaufmann Adolf ifj Sternberg Sándor Grün feld Miksa Sternberg Móric [...] Politzer Ig­natz Klein József Blau Sándor Bródi Mihály Lukács Lajos dr [...] Ernts Miksa Weinberger Mór Deutsh Sándor Markovics Márton Fazekas Vilmos Jakobovics [...] arra hogy a birtokán a szaniszlói állomásig vezető utat szintén köveztesse [...]
85. 1911-10-07 / 40. szám
[...] ügyvéd által képviselt Baumli István szaniszlói lakosnak Kalos Pál ügyvéd ügygondnok [...] óság mmt telekkönyvi ha­tóság Dániel Sándor s k A kiadmány hiteléül [...]
86. 1909-11-06 / 45. szám
[...] a kegyetlen gyil­kosság melynek Kocsis Sándor jómódú gazda­ember lett az áldozata [...] erejéig a fizetett összegek betudásával Szaniszlón adós lakásán nagy utczán leendő [...] számú végzése következtében Dr Nagy Sándor ügyvéd által képviselt Gerzon Kázmér [...] budapesti ügyvéd által képviselt Horváth Sándor és fia budapesti ezégnek Czin [...]
87. Érmellék, 1912-10-26 / 43. szám
[...] a vasárnapi korcsmázás beszüntetése úgy Szaniszló község méltán első helyet foglal [...] évi október hó 16 Farkas Sándor kir bír végrehajtó Szilfa körisfa­anyag [...]
88. 1914-02-28 / 9. szám
[...] tért be Csanáloson a Tempfli Sándor korcsmájába Addig mig bennt idogált [...] tudomást szerezlek a dologról a szaniszlói csendőrök és a bíróság elé [...] a legnagyszerűbbek Fe­lelős szerkesztő Incze Sándor Egy szám ára 24 fillér [...] Brutális gazdálkodó Hétfőn esie Buschmann Sándor helybeli gazdálkodó része­gen azt kövelelle [...]
89. 1913-12-27 / 52. szám
[...] Papp Béla helyére dr Vetzák Sán­dort és meghagyták jelöltnek Lukácsovits Jánost [...] Endre csomaközi plébá­nos s a szaniszlói plébánia interimalis ad ministratorává Láng [...] Ideié­Homokmjl orliterenként 72 fillérértkapktó Kisded Sándor fűszer kereskedésében Nagykároly A borvásárló [...]
90. 1908-05-16 / 18. szám
[...] Nagy József Kosztin László Gál Sándor Erős Márton Margit János Gál József Szabó Sándor Botos Lajos Baráta Sándor s a többi magyar szövetkezeti [...] látogatást tett Szombaton Vállajon vasárnap Szaniszlón osztja ki a bérmálás szentségét [...]
91. 1909-06-26 / 26. szám
[...] Uj szentszéki ülnök Papp Elek szaniszlói gör kath esperes a szentszéki [...] gyal lett gazdagabb Hymen Szabó Sándor a zilahi m kir ál­lami [...] Luby Béla Domahidy Viktor Jékey Sándor Jékey Ilona Szegedy Antal Kovács [...]
92. 1912-12-30 / 52. szám
[...] kérve vagyok kiváló tisztelettel Némethy Sándor Meghívó A szatmári jótékony nőegylet [...] sem jelent meg Veszett ebmarás Szaniszlón lágy Lajos kerülőt egy veszett [...]
93. 1911-12-16 / 50. szám
[...] petició A kúria a Szalkay Sán­dor mátészalkai mandátuma ellen beadott petíciót [...] Mihály börvelyi kereskedő üzletéből Képiró Sándor 5 koronát Kiss Mihályné esztrói [...] Pofozkodás an grósz Poszet József szaniszlói lakos régi viszálykodásban él Krémer [...]
94. Érmellék, 1914-06-13 / 24. szám • 1914-06-20 / 25. szám
[...] az 1914 evre Megérkeztek Lilienfeld Sándor a legszebb gramofon újdonságok Nagykároly [...] től aug 2 ig Dániel Sán­dor járásbiró julius 2 től augusztus [...] is dr Láng Zoltán a szaniszlói cspda orvcs fia a ki [...]
95. 1910-01-01 / 1. szám
[...] a rémes drámának melynek Kocsis Sándor gazdál­kodó lett az áldozata a [...] kérelmet Érmihályfalva Tolvaj inas Kovács Sándor Weisz Adolf kereskedőnél alkalmazott inas [...] figyelmébe ajánljuk Szerkesztői üzenet Tudósitónknak Szaniszló Un arról tudósit bennünket hogy Lebovits Sándor ottani fakereskedőnek sikerült Lengyelországban 50 [...]
96. 1914-06-06 / 23. szám
[...] a legszebb gramofon újdonságok Lilienfeld Sándor léteiébe Nagykároly Nagy piac Aranyeső [...] hatóságnál vala­mint Penészlek Érkörtvélyes és Szaniszló köz­ségek elöljáróságainál tekinthetők meg a [...]
97. 1916-01-01 / 1. szám
[...] munkájába került azok megfékezése Blum Sándor nagyecscdi ke kereskedő a libákra [...] kir ügyészséghez Betörő katonaszökevények Lakatos Sán­dor Lakatos Antal börvelyi es Sebők [...] Elégett dohánypajta Érkörtvelyesen le­égett Pataky Sándor ref lelkész tanyáján egy dohánypajta [...] Láng Gyula Vállaj Pásztóy Dénes Szaniszló Réesey Ede Rónay István Csa [...]
98. 1914-01-10 / 2. szám
[...] azt hogy városunkból Dr Vetzák Sándor kivételével akinek pártállása ismeretlen egyetlen [...] kereséseket valamint a megkereséseket Dániel Sándor járásbiró intézi a F N [...] Szentgyörgyi Jor­dán Károly apát kanonok szaniszlói plébános január 4 ón vasárnap [...]
99. Érmellék, 1912-08-17 / 33. szám
[...] 7 i m Rá hmer Sándornál Debrecenben Piac utca 43 szám [...] A rendező bizottság elnöke Csiri Sándor mindent elkövet a mulatság fényének [...] délután sürgönyt adott fel Érmihályfalváról Szaniszlóra A sür­gönyt a III ad [...]
100. 1909-12-11 / 50. szám
[...] érdemlőleg azt valják hogy Kiss Sándor kocsist a kit súlyos gyanuokok [...] julius hó 20 án Kiss Sándor baga­méri dúsgazdag birtokos lett az [...] végre letartóztatni Ugyanis Orosz János szaniszlói illetőségű elmebeteg csavargó a vasút [...]