5. oldal, 141 találat (0,078 másodperc)

Találatok

81. 1915-08-28 / 9. szám
[...] sorsa járt Ellopott buzatarmés A szaniszlói határról ellopták Gróf Károlyi Józsefnek [...] járás­bírósághoz Tűz Penészleken leégett Csiri Sándor érmihályfalvai földbirtokos 850 K értékű [...] leányok közül egy dr Lányi Sándor táblai tanácsjegyző felesége a másik [...]
82. Érmellék, 1911-08-05 / 15. szám
[...] kellékek nagy választékban kaphatók Sámuel Sándor könyv és papirkeres kedésében Nagykároly [...] szerint egy névtelen feljelentő a szaniszlói csendőrség előtt okirathamisitással rágal­mazott meg [...] Érkörtvélyes 1911 augusztus 3 Pataky Sándor ref lelkész E rovat alatt [...]
83. 1914-06-06 / 23. szám
[...] a legszebb gramofon újdonságok Lilienfeld Sándor léteiébe Nagykároly Nagy piac Aranyeső [...] hatóságnál vala­mint Penészlek Érkörtvélyes és Szaniszló köz­ségek elöljáróságainál tekinthetők meg a [...]
84. 1913-04-19 / 16. szám
[...] Éles Zoltán Uray Vilma Uray Sándor Majos Sárika unokái Fogtechnikusi vizsga [...] néz elébe Csomaközi csendélet A szaniszlói csen­dőrség feljelentést tett a kér [...] kőbányai söreinek főraktára ifj Matolcsy Sándor Telefon 122 sörraktára Telefon 122 [...]
85. 1913-05-17 / 20. szám
[...] HÍREK Frenkel TTíariska Tokaj Lilienfeld Sándor Rag károly jegyesek TTÜnden külön [...] egyhangúlag Fetser Vendel ok­leveles jegyző szaniszlói jegyzői Írnokot vá­lasztották meg aki [...] egye­sület kérelmét teljesítette Eljegyzés Lilienfeld Sándor helybeli órás és ékszerész eljegyezte [...]
86. 1914-04-04 / 14. szám
[...] Ede dr és dr Vetzák Sándor Terinészetes hogy a közgyűlés a [...] Távozó lelkész Láng Pál rk szaniszlói h lelkész vasárnap búcsúzott el [...]
87. 1911-12-02 / 48. szám
[...] Megzavart táncmulatság Táncmulatságot rendeztek a szaniszlói legények a Háger Jó zsefné [...] való fiú tanulóul felvétetik Vida Sándor fiiszerkereskedésében Nagykároly Feny u Legszebb [...]
88. 1912-03-16 / 11. szám
[...] ható­ságnál valamint Piskolt Reszege és Szaniszló községek elöljáróságainál tekinthetők meg a [...] Járásbíróság mint telekkönyvi hatóság Dániel Sándor s k kir járásbiró A [...]
89. 1911-04-22 / 16. szám
[...] leg­kiválóbb művésznőink és művészeink mint Sándor Erzsi M Medek Anna Marschalkó Rózsika Takáts Mihály Rózsa Sándor Kör nyei Béla Vencell Béla [...] baromfiak száma melyeket a társaság Szaniszló és vidékén rövid két hónap [...] Borody Dezső Braneczky József Kaufmann Sándor Toóth József és Vetzák Sándor Névreszóló meghívók legközelebb szétküldetnek Jegyek [...]
90. 1915-11-27 / 22. szám
[...] és 1 változással Irta Lukácsy Sándor Rendezi Királyhelmeczi Szentpéteri Sándor pénzügyi számvizsgáló Személyek Özv Sajgóné [...] k a András fia Birócsák Sán­dor ur Ferke fia Nagy Árpád [...] 000 Krasznaszent iniklós 9400 K Szaniszló 72 000 K Genes 12 [...]
91. 1913-12-27 / 52. szám
[...] Papp Béla helyére dr Vetzák Sán­dort és meghagyták jelöltnek Lukácsovits Jánost [...] Endre csomaközi plébá­nos s a szaniszlói plébánia interimalis ad ministratorává Láng [...] Ideié­Homokmjl orliterenként 72 fillérértkapktó Kisded Sándor fűszer kereskedésében Nagykároly A borvásárló [...]
92. 1909-06-26 / 26. szám
[...] Uj szentszéki ülnök Papp Elek szaniszlói gör kath esperes a szentszéki [...] gyal lett gazdagabb Hymen Szabó Sándor a zilahi m kir ál­lami [...] Luby Béla Domahidy Viktor Jékey Sándor Jékey Ilona Szegedy Antal Kovács [...]
93. 1911-12-16 / 50. szám
[...] petició A kúria a Szalkay Sán­dor mátészalkai mandátuma ellen beadott petíciót [...] Mihály börvelyi kereskedő üzletéből Képiró Sándor 5 koronát Kiss Mihályné esztrói [...] Pofozkodás an grósz Poszet József szaniszlói lakos régi viszálykodásban él Krémer [...]
94. Érmellék, 1914-06-13 / 24. szám • 1914-06-20 / 25. szám
[...] az 1914 evre Megérkeztek Lilienfeld Sándor a legszebb gramofon újdonságok Nagykároly [...] től aug 2 ig Dániel Sán­dor járásbiró julius 2 től augusztus [...] is dr Láng Zoltán a szaniszlói cspda orvcs fia a ki [...]
95. Érmellék, 1913-12-06 / 49. szám
[...] ej Nagy karácsonyi vásár Lilienfeld Sándor ékszerész Figyelje meg m Figyelje [...] 1 Genesen 3 Érendréden Kismajtényban Szaniszlón is Vállajon 2 2 Mátészalkán [...]
96. 1912-06-01 / 22. szám
[...] letette Gratulálunk Eljegyzés Dr Debreceni Sándor fővárosi ügyvéd polgármesterünk fia pünkösd [...] a magyar nyelv tanítását a szaniszlói gör kath iskolában A bizottság [...]
97. 1914-01-10 / 2. szám
[...] azt hogy városunkból Dr Vetzák Sándor kivételével akinek pártállása ismeretlen egyetlen [...] kereséseket valamint a megkereséseket Dániel Sándor járásbiró intézi a F N [...] Szentgyörgyi Jor­dán Károly apát kanonok szaniszlói plébános január 4 ón vasárnap [...]
98. Érmellék, 1912-08-17 / 33. szám
[...] 7 i m Rá hmer Sándornál Debrecenben Piac utca 43 szám [...] A rendező bizottság elnöke Csiri Sándor mindent elkövet a mulatság fényének [...] délután sürgönyt adott fel Érmihályfalváról Szaniszlóra A sür­gönyt a III ad [...]
99. 1913-06-14 / 24. szám
[...] képviselt Bőhm Dávid és Fia szaniszlói cég 55 K Í 5 [...] járásbíróság mint telekkönyvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...]
100. 1909-12-11 / 50. szám
[...] érdemlőleg azt valják hogy Kiss Sándor kocsist a kit súlyos gyanuokok [...] julius hó 20 án Kiss Sándor baga­méri dúsgazdag birtokos lett az [...] végre letartóztatni Ugyanis Orosz János szaniszlói illetőségű elmebeteg csavargó a vasút [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind