75 találat (0,103 másodperc)

Találatok

1.
[...] napirenden lévén arra dr Nagy Sándor ajánlása folytán Beszédes Imre választatott [...] Walser Ferencz gépgyáros és Szerbóvszky Szaniszló a buda­pesti hivatásos városi tűzoltók [...]
2. Magyarországi tanítók névjegyzéke (148. oldal)
[...] Hassák Árpád 30 Ref Palcsó Sándor 31 Benkő György 27 Katócs [...] 35 Szuhár Pál 27 Becsi Sándor 30 Nyitrai Jenő 30 Réti [...] Károly h DISZNÓSHORVÁT Közs Nagy Sándor 23 Istók László 32 Rel [...] Lajos FELSÖTELEKES Róm kát Micska Szaniszló 6 Horváth Márta kis FELSŐZSOLCA [...]
3. Magyarországi tanítók névjegyzéke (216. oldal)
[...] Áhi György Baltovics Izabella Baltovics Sándor Bubán Erzsébet Zavbucs Áll M [...] M O Képaza István Szidor Szaniszló Szokolné Petreczky Ilona Petách Erzsé­bet [...] VELÉTE Áll M O Nagy Sándor ig Olasz György Kádár Ferenc [...]
4. Magyarországi tanítók névjegyzéke (229. oldal)
[...] Deákné Kristóffy Gizella 4 Turbéky Sándor ig 16 Tóth Lipót 26 [...] Ilona 27 KAZÁR Közs Dia­novszky Szaniszló ig 39 ónodyné Dogossy Mária [...] 35 LITKE Róm kát Reményi Sándor ig 29 Ottmár János s [...] Társ Ilanzély Ilona 22 Sütő Sándor ig 30 MÁRKIIÁZA Áll Fonyódi [...]
5. Magyarországi tanítók névjegyzéke (253. oldal)
[...] 12 Odor Gyula ig 15 Szaniszló Elemér 13 Lukács Elemér 13 Lukács Sándor 14 VALKÓ Közs Standt Erzsébet [...] Szlávikné Lezancsek Irma 11 Szlávik Sándor ig 16 Szilassy tanyák Áll [...] Németh József 10 vitéz Antal Sándor ig tan Kült Erdőváros Áll [...]
6. Magyarországi tanítók névjegyzéke (257. oldal)
[...] KIS GYALAN Róm kát Kertész Sándor KISKERESZTUR Áll Sziklai Ist­ván h [...] 12 KÖTSE Róm kát Pátkai Sándor Ág h ev Tamás Illés [...] kát Seregélyes György 28 Füzy Szaniszló 2 Ref Vargha László 6 [...] 21 Bakos Ilona 29 Vonárovits Sán­dor 28 Pintér Vilmos ig 33 [...]
7. ESZTERGOM VÁRMEGYE TÖRTÉNETE • II. RÉSZ. A TÖRÖK HÓDOLTSÁGTÓL A KIEGYEZÉSIG • Vármegyei szervezkedés • Közgyűlési székhelyek • Sándor Menyhért • Tiszti javadalmazások (363. oldal)
[...] a birtokot másnak adták Villányi Szaniszló i m Az új birtokosok [...] 30 án kelt levelével Nedeczky Sándort nevezte ki a vármegye helyettes [...] a szükséges átmeneti intézkedéseket Nedeczky Sándor a ki neje révén Észtergom [...] a közgyűlésen Konkoly Lászlót első Sándor Imrét pedig másodalispánná választották ugyanekkor
8. ESZTERGOM VÁRMEGYE TÖRTÉNETE • II. RÉSZ. A TÖRÖK HÓDOLTSÁGTÓL A KIEGYEZÉSIG • Bottyán toborozása • Bottyán elfogatása (367. oldal)
[...] pénzt és fegyvereket kér Villányi Szaniszló i m Savoyai Jenő herczeg [...] felfogadott csapatok feletti parancsnok­ságot Szlavniczai Sándor Menyhért alispán vette át a [...] még két sajkás csapat volt Sándor Menyhért mellett de az alispán [...]
9. ESZTERGOM VÁRMEGYE TÖRTÉNETE • II. RÉSZ. A TÖRÖK HÓDOLTSÁGTÓL A KIEGYEZÉSIG • Protestánsüldözés • Keresztély Ágost • Gróf Barkóczy Ferencz (381. oldal)
[...] vissza­hozta a protestáns lelkészt és Sándor Menyhért alispán elnézése következtében megtagadta [...] a nemzeti művelődés előmozdítására Villányi Szaniszló Néhány lap Esztergom város és [...]
10. ESZTERGOM VÁRMEGYE TÖRTÉNETE • II. RÉSZ. A TÖRÖK HÓDOLTSÁGTÓL A KIEGYEZÉSIG • Rudnay Sándor • Jezsuiták • Ferencz-rend (383. oldal)
[...] után az esztergomi széket Rudnay Sándor erdélyi püspök nyerte el A [...] 1822 ben tette le Rudnay Sándor prímás A Bazilika terveit Khiinel [...] házak építései is miután Rudnay Sándor érsek 1822 ben a Barkóczy [...] és az árkokat betöltötték Villányi Szaniszló i m 21 1 A
11. ESZTERGOM VÁRMEGYE TÖRTÉNETE • II. RÉSZ. A TÖRÖK HÓDOLTSÁGTÓL A KIEGYEZÉSIG • Benedek-rend • Egyházi uradalmak a XIX. században • Plébániák (384. oldal)
[...] volt míg 1820 ban Riidnay Sándor herczegprímás a vallásalaptól megvásárolta s [...] ott is temettek el Villányi Szaniszló i m 20 30 A [...]
12. ESZTERGOM VÁRMEGYE TÖRTÉNETE • II. RÉSZ. A TÖRÖK HÓDOLTSÁGTÓL A KIEGYEZÉSIG • Esztergomi érsekek 1543-tól • 3. A VÁRMEGYEI ÉLET A XVIII. SZÁZADBAN ÉS A XIX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN • Elpusztult falvak a XVIII. sz. elején • 1712. évi országgyűlés (385. oldal)
[...] 1809 Rudnai és Divékújfalusi Rudnay Sándor 1819 1831 Kopácsy József 1838 [...] az 1711 évi pozsonyi tanácskozásra Sándor Mihály alispánt és Zlinszky Imre jegyzőt küldte ki követekül Villányi Szaniszló Néhány lap stb 51 Ez [...] irányadóúl a jövőre nézve Villányi Szaniszló i m 41 Az ország­gyűlés [...]
13. ESZTERGOM VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI • A XIX. század • Családok • Szabó (II) • Szentgály • Szilcz (Silzl) • Tersztyánszky (Nádasi) • Újlaky • Valther (Waltherr) • Vásárhelyi (Kézdi-Vásárhelyi) • Zilizy (Zsilizsi) • Zsitvay • Források: (460. oldal)
[...] használja Esztergom vármegyébe Ferencz fia Sándor a székesfehérvári káptalan tiszttartója telepedett le f 1856 Úny Fiai Sándor Esztergom vár­megye főszolgabírája f 1891 [...] Alig appenbuch Ungar Adel Villányi Szaniszló Néhány lap Esztergom város és [...]
14. Tartalom • Bibliográfia (22. oldal)
[...] László Bsztergom p 1955 Bálint Sándor nnepi kalendárium p p 1977 [...] agyar néprajz Bp 1930 Villányi Szaniszló Néhány lap gsztergom város és [...]
15. Bibliográfia (107. oldal)
[...] helyes értelme­zését veszi át Villányi Szaniszló Néhány lap Esztergom város és [...] szemben Pulszky Károly és Fellner Sándor Bakocs Tamás sírká­polnája Esztergomban Archaeológiai [...]
16. Tartalom • MELLÉKLETEK (204. oldal)
[...] Fr Bálint Lambert P Gerencsér Sándor Fr Nagy Szaléz P Kákonyi [...] P Iglói Ignác Fr Tomanek Szaniszló P Csizmadia Keresztély Fr Tóth [...]
17. Tartalom • OSZTÁLYNÉVSOROK (220. oldal)
[...] Mattiassits Tamás Matus Gyula Matyus Sándor Mauchart Antal Maurer Ferenc Maurer [...] Molnár Miklós Molnár Ottó Molnár Szaniszló Molnár Tamás Molnár László Molnár [...]
18. XXII. Esztergomi Almanach (191. oldal)
[...] 65 Obermayer György vir Paul Sándor vir Platz Mátyás vir Pisuth [...] Mátyás 95 Viszolay János Villányi Szaniszló Vichor József vir Zsiga Zsigmond [...]
19. XXII. Esztergomi Almanach (214. oldal)
[...] Niedermann Endre Stern Márk Villányi Szaniszló Herzog Ármin Hajnali Gyula Laiszky János dr Nagy Sándor Nagy Ferencz Rauch József Roth [...]
20. XXII. Esztergomi Almanach (233. oldal)
[...] Dóczy Ferencz Titkár Dr Nagy Sán­dor Ügyész Beliczay Gyula Pénztáros Szőlősy [...] Reviczky Gábor Szvoboda Román Villá­nyi Szaniszló Veisz Mihály 59 Polgári Olvasó [...]