Kőrösy László: Esztergom – Történeti emlékkönyv

XXII. Esztergomi Almanach

szertárossá Fehér Jakab. A jelenleg működő tisztikar és igaz­gató választmány: alelnök Vezér János, főparancsnok Dóczi Ferencz, titkár Niedermann József, alparancsnok Beszédes Imre, pénztáros Szabó József, ügyész Meszéna Kálmán, lelkész dr. Fehér Gyula, orvos Hübschl Antal. Az igazgató választmány tagja: Bayer Ágoston, Brenner József, Beliczay Gyula, Brunner Ferencz, Brutsy János, Dóczi Antal, Frey Ferencz, dr. Földváry István, dr. Helcz Antal, Keményfi János, Kubovics Ignácz, Major János, Marosi József, Magyari László, Muráti József, Niedermann Endre, Stern Márk, Villányi Szaniszló, Herzog Ármin, Hajnali Gyula, Laiszky János, dr. Nagy Sándor, Nagy Ferencz, Rauch József, Roth Ferencz, Schuller Pál, Szenttamá­si Béla, Veichsler Vilmos, Valdvogel József és Vanitsek Rezső választattak meg. A pártoló tagok száma 140, a működő csapat 45 tagból áll. A működő csapat nemcsak az összeépített négy városra, hanem a szomszéd községekre is kiterjeszti segélyt nyújtó karját. Mindenütt ott van, a hol a polgárok vagyona és élete veszedelemben forog; fenállása óta 43 esetben vett részt a mentésben. Dóczi Ferencz főparancsnoksága alatt három köz­kút épült s egy párját ritkitó gőzfecskendezőt szereztek ,József főherczeg" fenséges nevével. 46. Megyei tűzoltó-egyesület. Teljesczíme:Esztergom megyei önkéntes tűzoltó- és tüzoltóbetegsegélyező-egyesiilet. Laktanya és szer­tár: Szt.-Tamás, Várut 234. sz. a. Alakult Szt.-Tamás, Viziváros és Szt.-Györgymező város polgáraiból 1882 május hó 21-én. Jelenleg a tisztikar vezetése alatt áll: Elnök: Tóth József. Al­elnök: Varga Ignácz. Főparancsnok: Revisnyei Reviczky Győző esztergomi járási és központi főszolgabíró. Helyettes-parancs­nok s titkár: Ivanits Gyula. Alparancsnok: Daday János. Lelkész: Dr. Walter Gyula. Orvos: Dr. Rapcsák Imre. Ügyész: Bihary 214

Next

/
Oldalképek
Tartalom