Kőrösy László: Esztergom – Történeti emlékkönyv

XXII. Esztergomi Almanach

Niedermann Pál vir. 60. Niedermann József tv. Niedermann ° Endre tv. Nagy János, Nagy Ferencz, Nozdrovitzky Miklós tv. 65. Obermayer György vir. Paul Sándor vir. Platz Mátyás vir. Pisuth István vir. Pongrácz Zsigmond, 90 Rédly Gyula vir. Schalkász Ignácz vir. Szecskay Kornél vir. Stern Márk vir. Steiner Jakab vir. 75. Sarlay Ede tv. Szabó József tv. Schönbeck Imre, Szvoboda Ferencz vir. Stróbl János üregebb, 80. Stróbl János ifjú, Szabó Alajos, Schindler János, Szóda Imre, Szóda Mihály, 85. Szabó Rácz József, Szilva Ignácz, Tóth Imre (szűcs) vir. Takács Géza tv. Tóth Ferencz szálkái, 90. Tóth Major Já­nos, Tóth János (kisutcz.), Vargha Benedek vir, Veixler Vil­mos vir. Valch Mátyás, 95. Viszolay János, Villányi Szaniszló, Vichor József vir. Zsiga Zsigmond vir. Kapa Mátyás városgaz­da, Schwarcz József hegymester. Póttagok. - Szóda Mihály és Sternfeld Rezső. Az archívum adatai szerint eddigelé a szab. kir. város plébá­nosai a következők voltak: 1) Anonym 1709-1713. 2) Spáczai Gáspár 1713—1716. 3) Kóczi Ferencz 1716-1743. 4) Kussanics György 1743-1749. 5) Bezur István 1749-1752. 6) Klastromy András 1752-1784. 7) Nedeczky Imre 1784-1794. 8) Szily Já­nos 1794-1800. 9) Valovics F. 1800-18003. 10) Jánoska János 1803-1808. 11) Havnyay János 1808-1820. 12) Argauer Má­tyás 1820-1840. 13) Kollár István 1840-1872. 14) Pór Antal 1872-1880. 15) Gróf Csáky Károly 1880-1885. 16) Dr. Fehér Gyula 1885-. A plébánia két segédlelkészszel működik. Káplánok: Számord Ignácz, a második állás üresedésben. A plébániának 8.508 hive van. Átlag 334-en születnek, 324-en halnak s 73-an házasulnak évenkint. 15. Királyvárosi plébánia. 191

Next

/
Oldalképek
Tartalom