Bene Lajos (szerk.): Magyar tanítók évkönyve 1940-41 (Budapest, 1940)

Magyarországi tanítók névjegyzéke

13. l'IiLSÍÍPETíNY. Honi. leit.: Szilas Ödön h. FELSŐTOLD. Hóm. kát.: Ruzsonyi István 20. GALAGAGUTA. Róni. kai.: Rakitovszky Viktória s. I, Legéndy Mihály 17. GARÁB. Róm. kát.: Ruzsonyiné Ungváry Anna, HERENCSENY. Róm. kát.: Ferencz Antal 14, Kőhalmi István 31. Kült. Herencsény-Liszkópuszta. Róm. kai.: Ferenezné Svitana Teréz 15. IIERED. Róm. kát.: Horákné Hádcr Margit 15, Medveczky Imre ig. 25, Tari Ist­ván 7, Horák István 13. Ag. h. ev.: Bukovinszky Emil 11. HEHALOM. Róm. kát.: Deákné Kristóffy Gizella 4, Turbéky Sándor ig. 16, Tóth Lipót 26, HOLLÓKŐ. Róm. kát.: Fraknói Erzsébet 6. HOMOKTERENYE. Áll.: Máthé Béla ig. 32, Máthéné Aranyi Piroska 17, Baládyné Philipp Emilia 21, Bányás Gyula 23. Kült. Mizserfa-bányatelep. Társ.: Schmidt Ádám 15. HORPÁCS. Róm. kát.: Greguss Józseí 4. HUGYAG. Róm. kát.: Dénesné Lanzeritsch Mária 24, Dénes Géza ig. 17, Hajdú József s. ILINY. Ttórii7~kál.: ■fctjwvszfcy György ll" "IPöLíffiöG. RórnTTcál.: Bénkő Béla s. Ág. h. ev.: Nagy Gyula 18, 1POLYTARNÓC. Róm. kát.: .(iramantik F^_ yenti 33, Gramantikné Horváth Mária 29. JOBBÁGYI. Róm. kát.: vitéz Vértes Kálmán ig.‘ 25, Húgán Ignác IT,’Solymár István 17, Piltz Margit s. 3. KARANCSALJA. Róm. kát.: Csömör Margit 29, Zacskóné Simon Ilona 12, Zacskó Ferenc 21. KARANCSBERÉNY. Róm. kát.: Radnai István s. 3, Petróczyné Szabó Ilona 16. KARANCSKESZI. Róm. kát.: Stermenné Szabó Jolán 11, Legendy Mária 30, Hárskúti Péter ig. 30, Schreier Kál­mán 18. Kült. Marakodi-puszta. Róm. kafcr Stermen József 10. KAR \NCS- SÁG. Róm. kát.: Csábi Károly 14, Géczy Ilona 27. KAZÁR. Közs.: Dia­novszky Szaniszló ig. 39, ónodyné Dogossy Mária 18, Zsuffáné Gergely Hona 10, Mojzes Zsigmond 31. Kült. Bányatelep. Társ.: Zsuffa Kálmán 24. KÁLLÓ. Róm. kát.: Vilim László ig. 21, Konstyánszky Erzsébet 18, Provaznik Tibor 13, Tóth Barnabás 14. Kült. Piispökmagyalos. Róm. kát.: urad. mag.: Ilarsánvi Elemér. KESZEG. Róm. kát.: Tátrai Erzsébet s. 3, Hegedűs Mária kis., László István 18. KÉTBODONY. Ág. h. ev.: Hal­mos Zoltán 11. KISBÁGYON. Róm. kát.: Iierboly Géza 11. KISBÁRKÁNY. Közs.: Finta István 20. KISECSET. Róm. kát.: Kozmáné Ilerskó Gizella II. KISHARTYÁN. Róm. kát.: Maján Jolán 7, Chikán Melithon ig. 30. KISMAROS. Róm. kát.: Uhlár István 31, Reiner Rezső 13. KTSTERENYE. Áll.: Kajárik János ig. 36, özv. dr. Varróné Frantz Anna 32, Nagy Gi­zella h., Bircsák Ferenc, Tóthné Hajdú Ottilia 27, Neveris Gabriella . s. 6, özv. Bánhidyné Csőry Franciska 24, Békéi Pál 22, Kazár Gábor h. Kült. Chorin-bányatelep. Társ.: Rácz József 18, Sümegi Emil ig. 28. KOSI). Róm. kát.: Fejes Jolán s. 1, Stahl Margit Bertalan Gábor s. 3, Ref.: Farkas Mária 17, Mészáros Mihály 7. KOZÁRI). Róm. kát.: Ko­vács István s. 3. KUTASÓ. Ag. h. ev.: Kindrusz András 10. LEGÉND. Róm. kát.: Pethes László 8. Ag. h. ev.: Kaján József 35. LITKE. Róm. kát.: Reményi Sándor ig. 29, Ottmár János s. 3. LŐRINCI. Róm. kát.: özv. Hollóiné Kudelka Irma 37, Kiss Katalin 32, Maros Ferenc 32, Ilar- maht István ig., körz. isk. felügy. 31, vitéz Zalánné Schuch Olga 29, vi­téz Zalán Gyula 27, Paálné Tóth Etelka 26, Déváid László 15, Tihanyi Jenő 10. Kült. PERNYE. Róm. kát.: Podhoresz Jenő 16. Selyp-gyártelep. Társ.: Nagy Lajos 11. Vörösmajorpuszta. Róm. kát.: Sinka István 10. LUCFALVA. Ág. h. cv.: Jeszenszky né Mocskonyi Jolán 9, Kopácsi Balázs 8. LUDÁNY. Róm. kát.: Melega János 10, Bódy Ilona 14. MAGYARGEC. Róm. kát.: Dojcsák János 11. MAGY ARNÁNDOR. Róm. kát.: Rónay Gi­zella 16, Bolla Gyula h. MÁTRANOVÁK. Kült. Bányatelep. Társ. Ilanzély Ilona 22, Sütő Sándor ig. 30. MÁRKIIÁZA. Áll.: Fonyódi János 12, Paulné Bejczi Sarolta s. MÁTRANOVÁK. Áll. Debreczeny Sarolta 29, Somogyi Mária 32, Csillagné Faludi Margit 11, dr. Harsányiné Könczey Margit 10, Csillag Ferenc ig. 11, Ötvös Pál 10. MÁTRASZELE. Áll.: Csíki Mária 13, Moldoványi János ig. 17, Taligás Lajos'~3~Kflltr Jánosakna-bányatelep. Tái^~TRH&TI^^TTföSka 22, Kiss I. Gyula ig. 29. MÁTRASZÖLLŐS. Róm. kát.: Paulik Erzsébet s. 2, Józsa András 8, Munteán Mária, Fodor Ignác ig. 15. MA TR A VEREBEI. Y. Áll. vitéz Bárkányi Pál 21, Kiss Erzsé­229

Next

/
Oldalképek
Tartalom