Kőrösy László: Esztergom – Történeti emlékkönyv

XXII. Esztergomi Almanach

58. Polgári Lövész-Egyesület. Alakult 1865-ben, Tagjainak száma 200. Tisztikar: Főlovász­mester Niedermann Pál, tiszteletbeli lövészmester Szerencsés Mihály. Lövészmester Dóczy Ferencz. Titkár Dr. Nagy Sán­dor. Ügyész Beliczay Gyula. Pénztáros Szőlősy János. Ház­nagy Litsaer József. Választmányi tagok: Brenner József, Ékesy Ede, Frey Ferencz, Heischmann Ferencz, Dr. Helcz Antal, Helcz Ferencz, Hoffmann Ferencz, Holly János, Klinda Rezső, Koditek Károly, Korányi József, Kruplanicz Kálmán, Kovács Albert, Laiszky János, Lieb Béla, Magyary László, Maiina Lajos, Mann Honor, Meszéna Ferencz, Mihalik Bálint, Oltósy Ferencz, Rudolf Mihály, Sinka Ferencz, Szabó Alajos, Szeren­csés Mihály, Vezér János, Vimmer Ferencz, Beszédes Imre, Dr. Földváry István, Reviczky Gábor, Szvoboda Román, Villá­nyi Szaniszló, Veisz Mihály. 59. Polgári Olvasó-kör. A polgári olvasókör alakult 1882-ben. Megérdemlett szép pár­tolásnak, érdeklődésnek örvend minden oldalról, ugy hogy négy évi fennállása után házat vett, melyben jól berendezett olvasó és társalgó termet nyitott s azt 1885. évi nov. 8-án szép ünnepséggel tagjai használatára átadta. Az egyesület mindig szaporodó könyvtára 318 művel bír, 8 hírlapot járat. Virágzását az egyesület érdekeiért fáradhatatlanul munkálkodó tisztikará­nak s választmányi tagjainak köszönheti, mely nem szűnik gon­doskodni, hogy gyakorta tanulságos feliolvasások s mulatságok tartassanak. Elnöke Dóczy Antal. Alelnöke Niedermann András, jegyző­je Miklósy József, könyvtárosa Ferenczy György, pénztárosa Kubovits Ignácz. 233

Next

/
Oldalképek
Tartalom