Hetvesné Barátosi Judit: Adatok az esztergomi szőlőtermesztéshez és az Orbán-kultusz

Tartalom - Bibliográfia

- 22 ­SIETI 0 ? \ I A /\t előzőkben felsoroltakon kivi.ll/ Néprajzi Lexikon 1-5 kötet f.olnay László: \ középkori last erg on Lp. 1983. Zolnay László Bsztergom ""p. 1955. Bálint Sándor: "'nnepi kalendárium p .p. 1977. párkány Szűcs "Ernő: ''agyar jogi népszokások ír. 1931 Pallas nagy lexikon Pp. 1894. Balassa - Ortutay: "agyar néprajz Bp. 1930. Villányi Szaniszló: Néhány lap gsztergom város és ne-'ye múltjából, Bsztergom, 1391. Vincze István: \ szőlőhegy birtoklási éa rendje Tíépr• Közi. vi.évf. 1. oz. Ip. 1951. 94-105. Belényesi Párta: \datok a ró i hegyközségek tör­ténetéhez. "épr. "izl. IXI.évf. rp. 1953. 930-290. fényes klek: :'agyar Országnak 's a* hozzá kapcsolt tartományoknak Postani állapotja statisztikai és geographi.ai tekintetben II. Pest, 1857. 'ellmann Imre: Paraszti szőlők a feudalizmus idején, •listeria, IV. évf. 32/5. Wellmann Imre: 'hagyományos bortermelés. TTistória, VI. évf. 1984/°. A Székesfehérvári 'Egyházmegye ünnepi névtára 3zfv. 1983. Lukács László: Szent Orbán kultuszának emlékei a szé­kesfehérvári egyházmegyében. 99—113, -zikora András: \ májusi fagyok és az Orbán-kultusz. Agrár tört. szle. XXV.évf. 1933. 1-2.sz. 39-94. VÁROS' >• H16MÍ

Next

/
Oldalképek
Tartalom