1510 találat (0,044 másodperc)

Találatok

1. 1951-01-23 / 18. szám
[...] 158 Ambras Barna 198 Hor­váth Sándor 216 és Sztraka József 205 [...] 231 Üveges Gyula frontvájár 226 Szaniszló János 263 PáUnkás tárőn Tóth [...] szépen fej­lődik Márta lejtősaknán Simon Sán­dor sztahánovista és Kerekes István vájárok [...] fel Borbély Jó­zsef és ónodi Sándor gázszerelő a szerelésekre kiadott munkaidők [...]
2. 1951-04-27 / 97. szám
[...] is Dallos párttitkár alak­ja Deák Sándor játssza lényegesen elüt a filmjeinkben [...] dolgozói között kialakult hli Lugosi Sándor Görbe János és felesége Eszter [...] esztergályosainak A fihn központjában Lugosi Sándor eíztergályos a Mozdony és Fcmáru [...] Szemlrő községben élenjárnak ta­vaszi munkában Szaniszló József Tvanics József Mőth László [...]
3. 1951-07-24 / 170. szám
[...] Miskolc közönsége világhírű baritonis­tánkat Svéd Sándort Gyönyörű hang­jával kivételes muzikalitásával az [...] EN SZERDÁN DÉLUTÁN 6 OKAKOR SZANISZLO LÁSZLÓ az Állami Gyer­mekvédő Intézetben [...] Sárközi Ander Felelős kiadói Harmat Sándor Szerkesztőség Miskolc Széchenyi utca 9 [...]
4. 1951-08-05 / 181. szám
[...] élüzem cím elnye­lésére mondotta Harmati Sándor elvtárs a Megyei Párt bizottság [...] Lajas aki 30 á százalékra Szaniszló Miklós aki 287 százalékra tel­jesítene [...]
5. 1951-12-14 / 291. szám
[...] IRODA MISKOLCI JÁRÁS i Köteles Sándor Saiószentpéter Kom lős Olga Saiószentpéter [...] BÁNYA Simon Péter saitófelelős Papp Sán­dor toborzott Kalló Antalné Simkó Károly [...] Szárazkék dr Torbágyi Emil Encs Szaniszló József Szemere Nagy István dolgozó [...] Péter járási ta­nács Szikszó Kapás Sándor Lé h ál­lami gazdaság Sándor Lajos Tömör tszcs Zsigrai Béla [...]
6. 1951-12-15 / 292. szám
[...] László jní tinVV í fakróczi Sándor Urai János Magvar Káreüv Keznsnvfk [...] Kassai Istvánná MNDSz kultűrfelelós Suszter Sándor sztahánoVista olvasztár Németh Dalos párttitkár [...] dr Torbá gyi Emil Encs Szaniszló József Sze­mere Nagy István dóig [...] Péter járási ta­nács Szikszó Kapás Sándor Léh oh gazdaság Sándor Lajos Tömör tszcs Zsigrai Béla [...]
7. 1952-03-15 / 63. szám
[...] déltől hétfőn reggelig dr Ács Sándor Miskolc Magdolna u 6 sz [...] Pálné 205 Halász Lajosné 192 Szaniszló Pál 202 Borsos Sándor 169 százalék Komlósi Olga A [...] Sárközi And Felelős kiadó Harmati Sándor Szerkesztőség Miskolc Széchenv utca 60 [...]
8. 1952-03-19 / 66. szám
[...] K omlós József főszereid Csala Sándor főszerelő a legnagyobb készséggel j [...] ünne pi alakuló ülésen Soltész Sándor és Szaníszló Béla üzemegységvezetők ver­senyre hívták egymást [...] Sárközi Andor Felelős kiadó Harmati Sándor Szerkesztőség Miskolc Széchenv utca ÜO [...]
9. 1952-04-10 / 84. szám
[...] 398 Csengeri Aladár Tiszaladány 330 Szaniszló István Tárcái 325 és ifj [...] 9 órai kezdettel tartja Kiss Sándor elvtárs április 16 án szerdán [...] sárközi Andor Felelős kiadó Harmati Sándor Szerkesztőség Miskolc Széchenyi utca 80 [...]
10. 1952-05-01 / 101. szám
[...] parasztok akik különösen lema­radtak Rácz Sándor 17 kg baromfival Simkó Mihály [...] és 72 tojással ifj Rácz Sándor párttag létére 12 kg baromfival [...] dolgozó parasztokat mint Bí­ró István Szaniszló Endre G Nagy Im­re Andrási [...]
11. 1952-05-08 / 106. szám
[...] fiatalok A vasszerkezeti üzemben Boló Sándor és Szűcs Géza fémgyüjtő brigádja [...] megbeszélést tart Nagy Géza és Szaníszló Ferenc no vénytermclési brigádvezetőkkel a [...]
12. 1952-05-22 / 118. szám
[...] DISZ fiatalt a kovácsanfthelyből Bazsányi Sán­dort a kerétpárüzemből Juhos József esztergályost [...] 186 szá­zalékot ért el Dévai Sándor 145 ről 162 Bognár Béla [...] tanáes megbízásából Fis pán Pdlné Szaniszló Margit SATORALJAUJHET Y Tito k [...]
13. 1952-06-21 / 144. szám
[...] és mennyit kell hengerelnünk Bácz Sándor műve­zető biztosítja a folyamatos anyagel­látást [...] Bártfai József Bálint Barna Barna Sándor if j Anár Gyula Nagy [...] Margit Váraljai Ká­roly Szíjártó Bálint Szaniszló Bá­lint Tóth Lajos ökrös János Már­kus Márton Lőrlncz János Petrik Sándor Kondi Erzsébet Kiírnom Ist­ván Gyöngyösi [...]
14. 1952-08-12 / 188. szám
[...] Simkó József né Pásztor János Sándor Ká­roly Kertész János Gergely István [...] Veres János S Bárt István Szaniszló Bálint Bernal György Poimvánszkl János [...]
15. 1952-09-05 / 208. szám
[...] án 396 százalékot ért el Szaniszló Cene Sándor csapata 365 százalékra tel jesítette [...] seny lendülete A versenyben Hamar Sán­dor 280 százalékra teljesítette tervét előrehaladását [...]
16. 1952-12-20 / 298. szám
[...] a vasárnapi nagy ünnepségre Leveleink Szaniszló Gyula Dédestapolcsány ról küldött levelében [...] gazdasági és téuzügyi bizottságnak Gáspár Sándor a közlekedési tár­cához szólt hozzá [...]
17. 1953-05-21 / 117. szám
[...] kifizessék Tömöri Ferenc Oláh lánca Szaniszló Bálint Dorogi István szendrői dolgozó [...] tagjával Mire leértek a munkahelyre Sándor János és Kriston Sándor fú­rómesterek előkészítették a robban­tást Ari [...] annál Is jobban válaszol Kriston Sándor fúróm ester Azért veszünk részt [...] százalékra téliesítetté félééi előírását Németh Sándor tszcs elnök A Szabadság termeló [...]
18. 1953-05-22 / 118. szám
[...] a lucerna első kaszálását Fekete Sándor traktorvontatású ka­szálógépén naponta 180 százalékra [...] érdekében Id Kovács Já­nos és Szaniszló János már komoly eredményeket értek [...] brigádvezetö AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK KONDOR SÁNDOR a bodroghalmi állami gazda­ság fcjőgnlyása [...]
19. 1953-06-06 / 131. szám
[...] példát mutat Zaborecz István és Szaniszló Gyula a kiseszterga üzemiben Gun [...] a Béke Világtanács tagjainak csuhaj Sándor j brigádvezető Borsódnádasd lemre vigye [...] átadja munkamódszerét elősegíti hogy Kovács Sándor és Murányi Ven­czél brigádja termelését [...] Venczel brigádja 105 2 Kovács Sándor brigádja pedig 108 3 százalékot [...]
20. 1953-06-16 / 139. szám
[...] Usenet a diósgyőri martinászoknak Suszter Sándor sztahánovista ol­vasztár az ózdi dolgozók [...] runk termelése Végül hangoztatja Suszter Sándor elvtárs üzenetében hogy mindkét üzem [...] övéké legyen az elsőség zsíros sAndor A diósgyőri elektroacélmü II mű [...] sikeréért Barna Rendes Győző és Szaniszló János kombájn vezetők nemcsak jó [...]