16 találat (0,277 másodperc)

Találatok

1. 1958. július 11. (154. oldal)
[...] szerint nincs értelme hogy a kérése beadása után elhunyt Radai Gyula [...] Emil drb Mihe 11 er István dr Hajnóczy Károly és dr [...] ha Pedig kedvein a vaiagz kerese elutasitottnak veendő
2. 1947. április 30. (148. oldal)
[...] ez ellen nem emelnek Kifogást kérése teljesít tessek Szakosztály a javaslatot elfogadja Hajnal István ny r tanar előter­jeszti Réz [...] Szakosztály a javaslatot elfogadja Hajnal István ny r tanar előtör leszi [...] Szakosztály a javaslatot eLogadja Hajnal István ny r tanar előter­jeszti Hölvényi [...]
3. 1945. április 27. (67. oldal)
[...] e lolvass a Eybá r István és Béi y yöigy ny [...] tanár pártolóar szólal fel Bonkáló kéré­se me llett Eckhardt Bán dor [...] lyne k t agjai Kniezsa István 3 c ardt Sándor Laziczlus [...] árok A dékán ismerteti Rybár István ny r tanár a Barnóthy [...]
4. 1949. február 16. (240. oldal)
[...] félévet hallgatnia kell Az a kéré­se hogy még a régi 1885 [...] 49 d sz Tárgy Boross István jh fegyelmi ügyé­ben ítélet Boross István jh a félévvégi láttamo­zási igazoló [...] arra hogy ellenkező ésetbén Boross István kettős büntetéssel sujtatnék mert egy [...]
5. 1945. július 14. (126. oldal)
[...] jelenti a dékán hogy Kmezsa István ny r tanár a szláv [...] Bódéi Józsefnek díjtalan tanárse­géddé Hajnal István ny r tanár Tiry Lászlónak [...] ny r tanár előterjeszti ama kérésé liogy a növényélettani intézet keretén [...]
6. 1945. június 12. (104. oldal)
[...] Kar a javaslatot elfogadja Hajnal István ny r tanár elő­terjeszti Klein [...] kötelező óraszámban hallgatta az előadásokat kérése teljesittessék Indexét nem mellékelte A Kar a javaslatot elfogatja Hajnal István ny r tanár elő­terjeszti Csórja [...]
7. 1947. december 10. (274. oldal)
[...] bizottságban Süi i xj I ISTVÁN hittudományi félévei­nek beszámításával két félév [...] folyamodó kötelező tárgyait mind lehallgatta kérése teljesí­tessék BAKI GYULA 10 félévi [...] is mogk ph tjó SSCAOLÁI ISTVÁN hittudományi félé­vei közül annyi félév [...]
8. 1948. november 17. (118. oldal)
[...] 49 d sz Tárgy Yinkovits István jh kérése Dékán Yinkovits István jogh Ugatónak meg­engedte hogy jogi [...]
9. 1949. december 14. (90. oldal)
[...] 50 d sz Tárgy Szépligeti István szakaltiszt beosztása 1 Az egyetem [...] 1949 50 számú leiratával Szépligeti István szakaltisztet karunkhoz helyezte át szolgálattételre [...] ügyiratok kuhatár újbóli üzembehelyezésére személy­zet kérése Karunk a gazdasági igazgatótól azt [...]
10. 1946. október 30. (57. oldal)
[...] d sz Tárgy ISEPY TAMÁS kérése babéros doktorrá avatás iránt Előadó [...] NIZSALOVSZKY ENDRE ás Dr SZÁSZY ISTVÁN ny r tanárok java­solják hogy [...]
11. 1953. április 1. (371. oldal)
[...] a II félévben kapják Hollós István az iskolalátogatások alkalmával azt tapasztalta [...] hozzáfűzni valója tegye meg Tálasi István elvtárs hozzászólásában nyomatékkel felhivja beszámoló [...] Nádor György elvtársnak az a kérése hogy a beszámolóban érintett cinizmust [...]
12. 1948. március 10. (405. oldal)
[...] hogy Dr SÁHFFY ZOL TÁN kérése elsősorban vétessék figyelembe annál inkább [...] A kar meghallgatván Dr SZÁSZY ISTVÁN ny r t nár előadmányát [...]
13. 1944. október 27. (39. oldal)
[...] Horváth tír nő és ais István már a kiült évben is [...] a harmadik folyamodónak uűgor Ernőnek kérése nem volt teljesíthető a Kar [...]
14. 1946. július 18. (396. oldal)
[...] rlcl wél lel bir úgy kérése újból t árgyalhátó Pais De [...] szakosztály a oyaslatot elfogadja Hajnal István ny r tanár előterjeszti jtzián [...]
15. 1963. július 16. (1001. oldal)
[...] arany Frenyó Lajos arany Jalcucs István arany Kicska Sándor arany Dr [...] fokozatát s igy Király Tibor kérése tárgytalanná vált Az ET ezután [...]
16. 1961. március 23. (153. oldal)
[...] temezésével kapcsolatban tesz észrevételt Gordos István adjunktus A Pedagógiai Tanszék észrevételeit [...] dékánhelyettes Véleménye szerint Soó professzor kérése minden további nélkül teljesíthető Bulla [...]