Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának ülései, 1938-1939 (HU-ELTEL 8.a.44.)

1938. október 14.

A Kar elhatározza, hogy a kérelmet meleg pártolással terjeszti a Minisz.. tér ur elé. 1510 D.sz. Dékán jelenti, hogy a felvételi bizottság javas­lata alapján a bölcsészhallgatok létszámának 220-ra való" felemelését kérte a VK.Miniszter űrtől. A lét­számemelést azért kellett kérelmez­ni, mert idegen főiskolákról oly nagy számban jelentkeztek utólag felvételért, hogy nem lehetett ki­térni a létszámemelés újabb kérése elől. Tudomásul szolgál. 0 VI. AZ ÁLLANDÓ SZIGORLATI SZAKOSZTÁLY JELENTÉSE: 501 D.sz. Hekler Antal ny.r.tanár előterjeszti Entz Géza sub auspiciis Gubernatoris avatás iránti kérelmét. Előadó javasolja a kérelem teljesítését. 502 D.sz. Heinlein István ny.r.tanár előterjeszti Borsányi Károly sub auspiciis Gubernatoris avatás iránti kérelmét. Előadó java­solja a kérelem teljesítését. 499 D.sz. Rybár István ny.r.tanár előterjeszti Papp György sub auspiciis Gubernatoris avatás iránti kérelmét. Előadó javasolja a kérelem teljesítését. 503 D.sz. Moravesik Gyula ny.r.tanár előterjeszti Simon Sándor sub auspiciis Gubernatoris avatás iránti kérelmet. Az előadó javasolja, I

Next

/
Oldalképek
Tartalom