Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának ülései, 1947-1948 (HU ELTEL 7.a.47.)

1947. december 10.

b ^ III. alapvizsgát tehessen filozófiai tanul­mányainak beszámításával. Kern v: ló szinti, hogy BOLGÁR IMRÁLÉ bölcsészkari t- nulmányaiba egy- néítöbb félévet beszámíthassunk.! bizottság- javasolja BOLGÁR Lluhin kérelmének teljesí­tését . Mindezekben az esetekben a k; r a bizottság j vasi tait szintén me­gáévá teszi. Dr. BARANYÁI JUSZTIN ny. r. tanár a következő ügyeket referálta a bizottságban: Süi.i'xj.I ISTVÁN hittudományi félévei­nek beszámításával két félév elengedését és -abszolútoriu, kiadását kéri. A bizottság j - vesolja, hogy amennyiben»folyamodó kötelező tárgyait mind lehallgatta, kérése teljesí­tessék. BAKI GYULA 10 félévi theoloalzi to- nulmányminek beszámítását kéri. A bizottság j:vasolja, hogy január hónépb n III. alap­vizsgáját letehesse, s amennyiben kötelező tárgyait mind lehallgatta, :z abszolutóriu­mot is mogk ph tjó. SSCAOLÁI ISTVÁN hittudományi félé­vei közül annyi félév beszarni ását kéri, c- mennyi egyáltalán lehetséges. A bizottság úgy h tározóit, hogy folyamodó bocsáttassák rendben először az első, azután második, majd harmadik alapvizsgára és hot jogi ky- ri félév utón abszolutóriumot is nyerhes­sen. Dr. MÁRTCNFFI KÁROLY referálja VÁRKC­NYI MARTON szabálytalan félévének beszámitá­A kar a j vasiatokat elfogadja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom