Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának ülései, 1943-1946 (HU ELTEL 8.a.48.)

1945. július 14.

iiy. i-. tanárokat ke rí fel. IV. PÜLÍO UliYUÍ: A dékán jelenti, hogy Alföldi András ny.r.tanár dr. Gsailog Józsefet . díjas adjunktussá és Ghillányi Éva eddigi díjtalan tanársegédet díjas tanársegéddé kéri megválasztani a szegedi egyetem régészeti intézetének két díjas segéderői állása ttahére, amennyiben $ minisztérium a két állas­nak Karunkhoz való áthelyezéséhez hozzájárul. Egyben jelenti a dékán, hogy Kmezsa István ny.r.tanár a szláv filológiai intézethez dr. Bódéi Józsefnek díjtalan tanárse­géddé, Hajnal István ny.r.tanár Tiry Lászlónak dijtálán tanársegéddé, A Kai’ tehát nevezetteket a mondott ért e1emben ne gválas&t ja. egy gyógyszerészeti növénytani osztály létesittessékl^ amely a gyógyszerész- képzés fejlesztését lesz hivatva és Pais Dezső ny. .tanár Horváth Károlynok díjtalan tanársegéddé vaj.u megválasztását ken a Kartól. A dékán a javaslatok felett elrendeli a titkos' szavazást. Beadatott Pb szavazat, valamennyi igen. Gimesi l'Jánc.or ny.r.tanár előterjeszti ama kérésé, liogy a növényélettani .intézet keretén bellii

Next

/
Oldalképek
Tartalom